Interreg ornament

SO13 Természetvédelem és biodiverzitás

SO2(vii) - a természet, a biológiai sokféleség és a zöld infrastruktúrák védelmének és megóvásának fokozása, többek között a városi térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése

3.1 Tevékenységi kör - Adatgyűjtés és kutatás valamint kölcsönös (interdiszciplináris) tudásátadás a régió ökológiai állapotának és fenyegetettségének jobb megismerése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja az érintettek ismereteinek és koordinációjának javítása a természetvédelem, a zöld infrastruktúra és a szennyezés kezelése terén, beleértve a környezetvédelmi intézményeken kívüli érintetteket is.
Indikatív tevékenységek:

 • összehangolt monitoring és vizsgálati módszerek közös kifejlesztése, vagy közös adatbázisok létrehozása, pl. az invazív vagy vándorló fajok vagy a végrehajtott intézkedések hatásai vonatkozásában
 • lakosság bevonásával végzett tudományos tevékenységek (madármegfigyelés stb.)
 • kutatás és kölcsönös tudásátadás a körforgásos gazdasággal és a zöld technológiával kapcsolatosan
 • workshopok, konferenciák, tanulmányutak, illetve a (digitális) tudáscsere más formái
  • a kutatóintézetek, a védett területeket kezelő magán- és közintézmények, helyi és regionális hatóságok között, hogy megismerjék a helyi és regionális biodiverzitási helyzetét, valamint a programterület védett területeinek vagy a védelem tárgyainak (pl.: veszélyeztetett növények, állatok vagy biotópok) állapotát
  • az ágazat érintett szervei, a kutatóintézetek és döntéshozók között, annak érdekében, hogy megismerjék az elérhető legjobb technológiákat, pl. az ammóniakibocsátás vagy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése körében
  • a programterület natúrparkjai, nemzeti parkjai és más védett területei vezetőségei között ("natúrpark-akadémia hálózat")
  • a biológiai sokféleséggel és a környezetszennyezés csökkentésével kapcsolatos képességek és készségek fejlesztése valamennyi érintett érdekelt fél, például az önkormányzatok, a mezőgazdaság, az erdészet, az idegenforgalom, a közlekedés, az oktatás, a vízgazdálkodás, a regionális tervezés és a helyi kkv-k körében, többek között továbbfejlesztett és innovatív digitális eszközök alkalmazásával

3.2 Tevékenységi kör - Stratégiák és akciótervek kidolgozása a természet és a biológiai sokféleség pozitív fejlődésének lehetővé tétele érdekében a határon átnyúló régióban

Az adott típusú tevékenység célja a határon átnyúló stratégiai fejlesztő munka elősegítése, lehetővé téve a közös védelmi és megőrzési megközelítéseket, figyelembe véve a különböző társadalmi igényeket, hozzájárulva a társadalmi egészséghez, az emberi jólléthez és a zöld gazdasághoz. Az érintettek bevonásával stratégiai dokumentumok kerülnek kidolgozásra, hogy növeljék az elkötelezettségüket a kidolgozott stratégiákhoz való kapcsolódás és az azok szerinti hosszabb távú cselekvés iránt.
Indikatív tevékenységek:

 • (interdiszciplináris) stratégiák kidolgozása a különleges élőhelyek megőrzésére és felértékelésére ("védelem a felhasználás révén"), például kaszálógyümölcsösök, vagy az őshonos haszonnövényfajták és házi állatfajták megőrzése (agrobiodiverzitás) kapcsán
 • a határon átnyúló természetvédelmi parkok közös kezelésével foglalkozó stratégiák vagy az érzékeny területek, például a gyepterületek kezelésével kapcsolatos közös célok meghatározása
 • akciótervek körforgásos gazdaság és biogazdaság modellrégiók kifejlesztésére
 • a biodiverzitással, a zöld infrastruktúrával, illetve a szennyezés csökkentésével kapcsolatos tudatformálásra vonatkozó stratégiák

3.3 Tevékenységi kör - A természet védelmét, a szennyezés csökkentését elősegítő intézkedések megvalósítása, beleértve a kisléptékű beruházásokat

Az adott típusú tevékenység célja a biológiai sokféleség megőrzéséhez és helyreállításához, a zöld infrastruktúrához vagy a szennyezés csökkentéséhez hozzájáruló kézzelfogható, fenntartható és megismételhető intézkedések végrehajtása, beleértve a körforgásos gazdaságot és a zöld technológiai megközelítéseket is.
Indikatív tevékenységek:

 • az állat- és növényfajok számára értékes élőhelyek létrehozása, javítása vagy helyreállítása, például rétek, gyümölcsösök, tavak vagy homokos területek, zöld infrastruktúra létrehozása, például közösségi kertek vagy zöldfalak, a biológiai sokféleséget növelő kisebb elemek, például kőfalak, holtfa-halmok vagy bokrok létrehozása
 • üzleti modellek kidolgozása az ökoszisztémával kapcsolatos szolgáltatások és a zöld infrastruktúra fenntartásában és továbbfejlesztésében rejlő piaci potenciál kiaknázására
 • kísérleti projektek a körforgásos gazdaság és a zöld technológia területén
 • a fenntartható fejlődésre és erőforrások tudatos használatára irányuló technológiai digitalizációs modellek
 • a fenntarthatóság kérdését az oktatási rendszerbe (beleértve a szakképzést is) integráló intézkedések
 • olyan eszköztárak kifejlesztése a helyi vállalkozások és közösségek számára, melyek célja az anyaggazdálkodás átalakítása a körforgásos gazdaság elvei szerint
 • az aktualizált Biogazdaság stratégia és az Európai zöld megállapodás megvalósításához hozzájáruló végrehajtási intézkedések

3.4 Tevékenységi kör - Tudatformálás a természetvédelem és a szennyezéscsökkentés szükségességével kapcsolatban, helyi és regionális szinten

Az adott típusú tevékenység célja a döntéshozók és érintettek, a helyi szereplők és a lakosság széles köreinek tudatformálása a biodiverzitás, a zöld infrastruktúra és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások, valamint a szennyezés csökkentése terén, a hozzáállás és a magatartás megváltoztatása érdekében.
Indikatív tevékenységek:

 • a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos tudás és elfogadottsági szintjének növelése, pl. vezetett túrák, vagy más informális képzési módok (nyári egyetemek, táborok, városi vagy magán kertészeti rendezvények stb.), avagy digitális eszközök, közösségi média használatával
 • tájékoztató rendezvények, pl. kiállítások, tanulmányutak, a hagyományos növénytermesztési módszerek és ismeretek szerepéről a biodiverzitás megőrzésében

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk