Interreg ornament

SO12 Fenntartható vízgazdálkodás

SO2(v) - a vízhez való hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása

2.1 Tevékenységi kör - Adatgyűjtés, monitorozás és elemzés, valamint (interdiszciplináris) kölcsönös tudásátadás a vízminőséggel és vízi ökológiával, a fenntartható vízgazdálkodással, valamint az árvízi veszélyekkel kapcsolatos tudás bővítése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja az érintettek és a döntéshozók ismereteinek és koordinációjának javítása a határon átnyúló víztestek megfelelő kezelése érdekében, figyelembe véve a vízminőség, a vízi élővilág, az árvízveszély, a vízhiány, a szennyvízkezelés és az ivóvízellátás szempontjait.
Indikatív tevékenységek:

 • a folyómorfológia és az élőhelyminőség monitorozását és modellezését szolgáló módszerek közös kifejlesztése
 • tanulmányok, monitoring és modellezés, pl. a felszíni vizek vízháztartásával, a vízkivétel határon átnyúló felszín alatti víztestekre gyakorolt hatásával , illetve az hordalékszállítással kapcsolatosan, valamint az emberi beavatkozások hatásait illetően (mezőgazdaság, turizmus…)
 • interdiszciplináris tudásátadás és bemutatók, pl. az érzékeny területeken alkalmazható innovatív öntözési módszerekről
 • az érintett szervezetek hozzáértésének, készségeinek fejlesztése a digitalizáció és a digitális kapcsolattartás jobb lehetőségeinek kihasználása érdekében, a fenntartható vízgazdálkodás körében
 • a helyi vízkezelési lehetőségekkel kapcsolatos hozzáértés, a készségek fejlesztése
 • az integrált folyógazdálkodással vagy a szennyvíztisztítás kapcsolatos szaktudás kölcsönös átadása, adatgyűjtés és elemzés különösen a perifériás területeken

2.2 Tevékenységi kör - Stratégiák és akciótervek kidolgozása a programtérség fenntarthatóbb vízgazdálkodása érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a határon átnyúló stratégiai fejlesztő munka fokozása a jó állapotú víztestek és a fenntarthatóbb vízgazdálkodás lehetővé tételére a határtérségben, más érintett ágazatok, pl. a természetvédelem vagy az idegenforgalom bevonásával.
Indikatív tevékenységek:

 • speciális vízgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó stratégiák, pl. a (termál)vízkészletekkel, a vízminőséggel, a folyóhelyreállítással vagy a régiók víztesteinek hidromorfológiájával kapcsolatban
 • interdiszciplináris stratégiák a fenntarthatóbb termőföldhasználat körében, annak a vízminőségre és a talajvízszintre gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében, más releváns ágazatok bevonásával
 • stratégiák illetve akciótervek a regionális friss- és ivóvízellátás fenntarthatóbb irányba való fejlesztésére
 • árvíz-előrejelző rendszerekre vonatkozó stratégiái és akciótervek

2.3 Tevékenységi kör - A fenntartható vízgazdálkodást és a vízkészletek fenntartható használatát elősegítő intézkedések megvalósítása, beleértve a kisléptékű beruházásokat is

Az adott típusú tevékenység célja a regionális felszíni és felszín alatti víztestek monitorozására, védelmére és állapotjavítására irányuló intézkedések végrehajtásának előmozdítása, valamint a vízkészletek fenntartható használatához való hozzájárulás, beleértve a tiszta ivóvízhez való hozzáférést:
Indikatív tevékenységek:

 • (integrált) monitoring rendszerek bevezetése a határt átlépő folyókon
 • árvíz-előrejelző rendszerek létesítése
 • biodiverzitást javító vízgazdálkodási intézkedések, pl. az ökológiai rések revitalizációja
 • a víztestek ökológiai állapotának javítását és a hosszútávú állandóság biztosítását célzó intézkedések
 • a vidéki közösségek ivóvízellátását javító, megismételhető helyes gyakorlatok alkalmazása
 • a talajvízgazdálkodás javítására irányuló intézkedések, pl. a víz, és az esővíz visszatartására irányuló kisléptékű, helyi szintű megoldások, valamint a termálvízkészletekkel való fenntartható gazdálkodási gyakorlatok kidolgozása, lehetőség szerint megismételhető módon
 • az integrált vízgazdálkodással kapcsolatos tudáscsereközpont létrehozása
 • felvilágosítás, tudatformálás a lakosság széles köreiben, a vízkészletek fenntartható használatával kapcsolatban, többek között digitális eszközök és a közösségi média segítségével, pl. tanulmányutak, (digitális) bemutatók
 • az EU vízkeretirányelv, a Felszín alatti vizekről szóló irányelv és az Árvízi irányelv megvalósításához hozzájáruló végrehajtási intézkedések.

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk