Interreg ornament

SO22 Természetvédelem

Alapadatok


Vezető partner

MA 49 Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Email:

susanne.leputsch@wien.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 172 278,73

Teljes költségvetés:

€ 1 379 151,45

Időtartam:

01/2019 – 02/2022

Projektpartnerek

Bio Forschung Austria
Széchenyi István Egyetem

Összefoglaló


A Bécs-Győr régiót természeti szempontból elsősorban a Duna, a Fertő tó és a környező ártéri táj határozza meg, melyek Natura 2000 területként és NP-ként védettek, és mg-i területek, települések, agglomerációk és közlekedési útvonalak veszik körül őket. A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a természeti zónák (vizek, erdő, nád) és a kultúrtáj mozaikként váltakoznak. Itt a kaszálás és az extenzív legelőhasználat az Élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv szerint védett élőhelyek és fajok védelme szempontjából tájgondozási intézkedésként elismertek. A projektben vizsgáljuk a további emberi hasznosítás környezetvédelmi jelentőségét a fajvédelem szempontjából. Így pl. orchideák telepednek meg olyan pionír élőhelyeken, amelyek a vasúti és árvízvédelmi töltés létesítése során jöttek létre. A futrinkákra vonatkozó megbízható adatok a biológiai gazdálkodás fajvédelmi értékét igazolják. A projekt főként a művelt területek különleges természetmegőrzési területekkel való összekötésének jelentőségére koncentrál. A klasszikus fajvédelem és az új növénytermesztési módszerek kombinálása révén olyan innovatív tájgondozási módszereket fejlesztünk ki, amelyek a fenti irányelv alá eső fajoknak jobb védelmet biztosítanak.


Az eredmények a bécsi Duna ártéri terület példája alapján a természetes zónák kiterjesztésének alapját képeznék a NP irányelveivel összhangban, a biodiverzitás és reziliencia fokozása mellett. Ezek optimalizálása áll a HU példa fókuszában is.


 


Ezen összefüggéseket a Mosonmagyaróváron és Bécsben kialakításra kerülő, a nagyközönség számára nyitott, vonzó látogatói területeken mutatnánk be. Fontosak a SZE nemzetközi szinten is elismert, a Duna ártér hordalékos területein alkalmazott legújabb mg-i módszerei, a BFA-nak a fajok ökológiai mg. általi védelmével kapcsolatos szaktudása, és a MA 49 mint a földekért felelős szerv tapasztalatának összesítése.


 


Az eredmények más védett európai alföldi területeken is hasznosíthatók.

Alapadatok


Vezető partner

Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000

Email:

karinja.pangerl@global2000.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 264 201,32

Teljes költségvetés:

€ 310 825,10

Időtartam:

04/2021 – 12/2022

Projektpartnerek

"Natur im Garten" GmbH
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Összefoglaló


A projekt célja a fajok csökkenésének megfékezése élőhelyek létrehozásával a veszélyeztetett növény- és állatfajok védelme érdekében a községekben és a házak körüli kertekben természetes élőhelyeik összekötésének céljából. A „Living Gardens” projektterület, Ausztria/Magyarország határrégiója, az egyedülálló pannon területen található, és erre ez egész régióra dolgozzuk ki határon átnyúló együttműködéssel a kihalástól fenyegetett állat-/növényfajok védelmének új megoldásait, és ezeket a pilot településeken valósítjuk meg. A projekt a kihalástól fenyegetett állat-/növényfajok védelmét népszerűsíti a községekben és a házak körüli kertekben.  • A projektben egy útmutatót dolgozunk ki, amely három nyelven (DE/HU/EN) mutatja be a kihalástól fenyegetett fajok védelmének stratégiáját, és konkrét útmutatást ad a minta élőhelyek kialakításához a veszélyeztetett fajok megőrzése céljából a házak kertjében. Ez az útmutató garantálja a projekt outputjainak más régiókban való alkalmazását, és az eredmények felhasználását.

  • A projektben résztvevő településeken, vagyis Pfaffstätten, Tattendorf és Trumau (AT), valamint Gyenesdiás és Zalakaros (HU), olyan bemutató élőhelyeket hozunk létre, amelyek hozzáférhetőek a látogatók számára. Ezeket az élőhelyeket úgy alakítjuk ki, hogy azok mintájára ezeket a kertekben könnyen kialakíthassunk, és a módszert átadhassuk a magánszemélyeknek, hogy a kertjeikben önállóan is létesíthessenek élőhelyeket a veszélyeztetett fajok védelme érdekében.

  • Kiegészítve az intézkedéseket, sor kerül a veszélyeztetett pannon növényfajok gyarapítására, melyeket a projektrégió kertészeinek rendelkezésére bocsátunk.

  • A Living Gardens tudást közvetít a magánszemélyek számára, hogy saját maguk is hozzájáruljanak a fajok biológiai sokféleségének megóvásához.

  • A sokrétű kommunikációs stratégia révén, beleértve a különböző médiacsatornák használatát, a kommunikáció központjában a veszélyeztetett fajok védelme áll.

Alapadatok


Vezető partner

Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel

Email:

m.kojnek@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 849 049,27

Teljes költségvetés:

€ 998 881,50

Időtartam:

04/2019 – 09/2021

Projektpartnerek

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Összefoglaló


A Neusiedler See - Seewinkel / Fertő Hanság határon átnyúló nemzeti park 25 éves együttműködésre tekinthet vissza. Eközben számos projektet valósítottak meg sikeresen a kutatás, a turizmus és az oktatás területén. Ugyanakkor az egységes természeti tér gondolata még nem rögzült a regionális lakosság fejében. Az ezt a hiátust pótló, határon átnyúló belső és külső oktatási hálózatnak növelnie kell az egyetlen természetes tér tudatosságát, hogy az élőhely-megőrző és javító intézkedések könnyebben elfogadtathatóak legyenek. A történelmileg és ökológiailag értékes élőhelyek megőrzése vonzó környezetet biztosít a helyi lakosság számára is. A különböző szinteken (regionális iskolák, oktatók, regionális lakosság és stratégiai partnerek) végzett tudatosságnövelő tevékenységek növelik a megértést és hozzájárulnak a közös természeti tér megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára. Az Illmitz-i Információs központ képezi a hálózaton belüli összehangolt oktatási tevékenységek alapját és központját. Ezen kívül egy háromnyelvű kiállítás könnyíti meg az infrastruktúra közös használatát. Ezt kiegészítve Balfon jön létre az egyetlen, a Fertő-tó nyugati partján működő nemzeti parki oktatási létesítmény. A Csárdakapu természetvédelmi őrszolgálati és környezeti nevelési központ mindkét nemzeti park alkalmazottainak közös bázisa lesz. Ezen kívül határon átnyúló környezeti nevelési tevékenységet is folytatnak majd itt. Ezzel egyidejűleg megteremtik a közös területi felügyelet és a közös természetvédelem jogi és szervezeti kereteit. E program sikeres megvalósítása a nemzeti park igazgatóságok együttműködését új szintre emeli.

Alapadatok


Vezető partner

Írottkő Natúrparkért Egyesület

Email:

koromzitanaturpark@gmail.com

ERFA társfinanszírozás:

€ 169 797,02

Teljes költségvetés:

€ 199 761,20

Időtartam:

01/2021 – 12/2022

Projektpartnerek

Naturpark Geschriebenstein-Írottkő
ARGE Müllvermeidung

Összefoglaló


A hulladék probléma a határ mindkét oldalán, így a védett természeti területeken is megjelenik. 


Cél: Tisztazöld gondolkodás, tisztazöld környezet  – a turisták és a lakosság környezettudatosságának fejlesztése, a határon átnyúló natúrpark hulladékterhelésének csökkentése, környezeti állapotának javítása érdekében. A védett területek (NATURA 2000) hulladékterhelésének hosszú távú, hatékony csökkentése széleskörű együttműködéssel.


A projekt hatására az emberek a hétköznapokon kevesebb hulladékot „termelnek” (zero waste életmód), odafigyelnek a természeti területek hulladékterhelésének megelőzésére, biztosítva ezzel az élőhelyek megőrzését.  


A projektben vállalt „Tisztazöldítő” közösségi feladataink:


Széleskörű együttműködés -   zero waste natúrpark munkacsoport.


A természetben nincsenek határok - környezettudatosító és hulladékmentesítő közösségi akciók a natúrparkban.   


Tudatos életmód  -  szemléletformálás, stájer  tapasztalatcsere programok, hulladékmentes (zero waste) rendezvények  és ezek e-kézikönyvének kidolgozása. A stájer tapasztalatok megismerésével a térségi szereplők széleskörű bevonásával új natúrparki zöldítő kezdeményezések  alapjait segítjük elő.


A projekt gyakorlati eredményeiből a NATURA 2000-es területek élőlényei és élettelen természeti elemei, valamint az emberek: a lakosság, a helyi térségi szereplők, szakemberek, civilek és vállalkozások valamint a térségbe érkező turisták is részesülnek.


A projekt széleskörű közösségi  együttműködésre épít. A szakértők tudásmegosztása segíti  a helyi közösséget, a hosszú távon fenntartható  módszerek  használatában.


Innovatív elemek - a fiatalok projektkommunikációba való aktív bevonása, széleskörű szakmai partnerség, zero waste rendezvények -  biztosítják, hogy a térségi lakosság  magáénak érezze a projektet, felelősséget és hosszú távú aktív közreműködést vállaljon  a „tisztazöld” határon átnyúló natúrpark megteremtésére és fenntartására.

Alapadatok


Vezető partner

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Email:

balint.anita@vasmegye.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 489 600,00

Teljes költségvetés:

€ 576 000,00

Időtartam:

10/2020 – 12/2022

Projektpartnerek

Soproni Egyetem
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft

Összefoglaló


A Föld számos térségéhez hasonlóan, az osztrák-magyar határtérségben is felgyorsult a klímaváltozás az emberi tevékenységek következtében. Az extrém éghajlati folyamat hatásait számos adat igazolja. Ilyen sebességgel változó körülményekkel az erdei fák populációi sem képesek lépést tartani. A programterületen a következő 50-80 évben a hőmérséklet-emelkedés mértéke, a leskálázott klímamodellek szerint, nagy valószínűséggel meghaladja majd a globális átlagot, míg a csapadékmennyiség nem mutat növekedést. Ez a mértékű változás veszélyeztetheti az AT-HU határtérségben lévő őshonos erdőtakaró stabilitásának fenntartását és biológiai sokféleségét. A negatív hatások ellensúlyozására és az erdőtakaró stabilitásának fenntartása és biológiai sokféleségének megőrzése érdekében védelmi intézkedések szükségesek a határmenti területeken. A programterületen azonban eddig még nem történtek összehangolt védelmi intézkedések az őshonos erdők megőrzése érdekében. Jelen projekt során a SUSTREE projektben kidolgozott európai léptékű szaporítóanyag- ajánlási és mozgatási rendszerre alapozva (SusSelect), a partnerség regionális szintű modellező adatelemzést hajt végre a projekttérségben található erdők vonatkozásában, majd bilaterális szaporítóanyag-mozgatási stratégiát dolgoznak ki. A bilaterális stratégia alapján a közösen kiválasztott 6 terepi helyszínen, védelmi intézkedésként megvalósítják a szaporítóanyag mozgatást, a projekttérség erdeinek két, előzetesen már meghatározott, domináns fafajának alkalmazásával. Az intézkedések eredményességének vizsgálata céljából közös kezelési terv készül. Fontos, hogy a projekt által feldolgozott téma a szélesebb nyilvánossághoz is eljusson. Így a szakmai tevékenységeket, az erdők ökológiai sokfélesége és értékei iránti tudatosság növelő célzott tevékenységek végrehajtásával teszik teljessé.

Alapadatok


Vezető partner

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Email:

fhnp@fhnp.kvvm.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 893 719,58

Teljes költségvetés:

€ 2 227 905,40

Időtartam:

07/2016 - 06/2020

Projektpartnerek

Land Burgenland
Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
WasserCluster Lunz - Biologische Station GmbH

Összefoglaló


A projektpartnerek az elmúlt évtizedek során hatékony együttműködést alakítottak ki egymással a Fertő táj védett területeinek határon átnyúló kezelése és az ökoturisztikai kínálat közös fejlesztése terén, azonban az ökológiai monitoring terén, inkább csak eseti jelleggel, intézményesített kooperáció nélkül működtek együtt.

A projekt alapvető célja ezért a biodiverzitás megőrzését elősegítő természetvédelmi intézkedések - köztük főként az ökológiai monitoring - határon átnyúló összehangolása, azaz egy olyan új megközelítés alkalmazása, amely egységes módszertanon alapul, és koordinált módon kerül előkészítésre és megvalósításra.

A fentiek érdekében a projekt előkészítésekor a partnerek szakértői kölcsönösen ismertették egymással a futó természetvédelmi monitoring programjaikat, majd közösen kijelölték azokat a célfajokat és élőhelyeket, amelyeket a projektben összehangolt módon kívánnak megvizsgálni. Az így meghatározott közös kutatások köre a madármonitoring mellett további védett célfajok és élőhelyek faunisztikai és botanikai kutatásaira, ill. a Fertő-táj és a Hanság limnológiai és hidrobiológiai kutatásaira terjed ki. Emellett kisebb élőhely-rehabilitációs intézkedések, ill. a madármegfigyelő infrastruktúra határon átnyúló továbbfejlesztése tervezett a látogatók fészkelőhelyekre gyakorolt zavaró hatásának minimalizálása érdekében.

A partnerek célja, hogy a kutatások eredményei a szakértő közönségen túl a szélesebb nyilvánossághoz is eljussanak, ezért a tudatosságot növelő tevékenységek megvalósítását is tervezik (pl. közösségi adatgyűjtések), lehetővé téve a helyi lakosság aktív bevonását. A jó példák kölcsönös megosztása céljából határon átnyúló szakmai konferenciák megvalósítása tervezett.

Az összehangolt monitoring programok, élőhely-rehabilitációs mintaprojektek megalapozzák a Fertő-táj Natura 2000 területeinek határon átnyúló kezelését, hozzájárulva a természetvédelmi besorolásának megőrzéséhez, javításához.

Alapadatok


Vezető partner

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Email:

i.szentirmai@gmail.com

ERFA társfinanszírozás:

€ 972 549,11

Teljes költségvetés:

€ 1 144 175,43

Időtartam:

01/2018 – 12/2020

Projektpartnerek

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Land Burgenland - Abteilung 4-III, (Biologische Station Neusiedler See, Illmitz)
Naturschutzbund Österreich, Landesgruppe Steiermark

Összefoglaló


A projekt-területen található vizes élőhelyek európai szinten is kiemelkedően értékes, rendkívül diverz élővilágának, valamint az általuk alkotott ökológiai hálózat hosszú távú megőrzése, átjárhatóságuk biztosítása, csak a határokon átnyúló, egységes természetvédelmi szakpolitika szerint, közös stratégián alapuló szemlélet alapján lehetséges. A projekt legfőbb célja ezért a határon átnyúló vizes élőhelyek biodiverzitásának megőrzését elősegítő, ill. azok ökológiai hálózatának fejlesztését célzó természetvédelmi intézkedések összehangolása, egy olyan új megközelítés alkalmazásával, mely egységes mintavételi, feldolgozási és értékelési módszertanon alapul, és koordinált módon kerül megvalósításra. A partnerek kölcsönösen ismertették egymással a futó természetvédelmi kutatási programjaikat, majd ennek ismeretében közösen kijelölték azokat a Natura 2000 fajokat és élőhelyeket, ill. ezek állományait veszélyeztető tényezőket (élőhely-fragmentáció, özönfajok terjedése, fokozódó árvizek miatt növekvő társadalmi igény a szabályozásra), melyeket a projektben összehangolt módon kívánnak megvizsgálni, illetve a kutatási eredmények alapján, védelmi és megőrzési stratégiájukat kidolgozni.

További cél, hogy a kutatások eredményei a szakértő közönségen túl a szélesebb nyilvánossághoz is eljussanak, ezért a tudatosságot növelő tevékenységek megvalósítását is tervezik (pl. iskolai szemléletformálás, tudatosságnövelő film), lehetővé téve a helyi lakosság, és a témára fogékony kisiskolások aktív bevonását. A jó példák kölcsönös megosztása céljából határon átnyúló szakmai egyeztetések és egy tanulmányút megvalósítása is tervezett. Az összehangoltan végzett kutatás, az elkészített intézkedési tervek, biodiverzitást megőrző javaslatok és továbbfejlesztett Natura 2000 Fenntartási Tervek megalapozzák a határrégió Natura 2000 érintettségű vizes élőhelyeinek határon átnyúló kezelését, az élőhelyek átjárhatóságát, hozzájárulva a természetvédelmi státuszuk megőrzéséhez és állapotuk javításához.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk