Interreg ornament

SO41 Jogi és adminisztratív együttműködés

ISO1(b) - a hatékony közigazgatás erősítése a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határ menti régiókban fennálló jogi és egyéb akadályok megszüntetése céljából

7.1 Tevékenységi kör - Monitoring- és adatcsere-rendszerek kifejlesztése a határon átnyúló tudásátadás és döntéshozatal javítása érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a határon átnyúló információ- és adatcsere javítása a határ által jelentett akadályok kapcsán felmerülő közös adminisztratív és jogi tevékenységek támogatása érdekében.
Indikatív tevékenységek:

 • adatcsere és közös monitoring a célorientáltabb határon átnyúló együttműködéshez szükséges adatok rendelkezésre állásának javítása érdekében, a következő területeken:
  • regionális fejlesztés, a fenntarthatóbb vidékfejlesztés szem előtt tartásával
  • demográfiai változások és ezeknek a határrégió gazdasági és társadalmi fejlődésére gyakorolt hatása
  • egészségügyi és a szociális ellátás, különös tekintettel a COVID-19 világjárványra
  • válságtűrő képesség
  • körforgásos gazdaság
 • határon átnyúló akadályokat feltáró tanulmányok és elemzések, pl. a környezetvédelem területén
 • workshopok, vitafórumok, konferenciák szakértők és hatóságok részére, a határ által jelentett akadályok kapcsán a közös nézőpont kialakítása érdekében.

7.2 Tevékenységi kör - Stratégiai keretrendszerek kidolgozása a közintézmények között, valamennyi releváns területen, a programtérség előtt álló kihívások kezelése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a határon átnyúló stratégiai fejlesztés elősegítése a gazdasági és társadalmi együttműködés jobb stratégiai beágyazása érdekében, valamennyi kulcsfontosságúként azonosított területen.
Indikatív tevékenységek:

 • közös stratégiák a határ által jelentett jogi és adminisztratív akadályok csökkentésére
 • közös stratégiafejlesztés
  • a kkv-k támogatása és az intelligens specializáció területén, beleértve pl. a K+F szükségleteket, a kkv-k fejlesztését, induló vállalkozásokat, a határon átnyúló gazdasági együttműködést (keresett áruk és szolgáltatások), a társadalmi innovációt, a digitalizációt és a gazdasági diverzifikációt támogató szempontokat, különösen a zöld technológiák, az erőforrás-hatékonyság és az ökoinnováció területén
  • a szociális kérdések kezelése és a horizontális elvek jobb integrálása érdekében (pl. a nemek közötti egyenlőség és társadalmi befogadás, a fiatalokra, nőkre, fogyatékkal élőkre is kiterjedően)
  • a jobb válságtűrő képesség érdekében
  • a hatékony és átfogó területfejlesztés támogatására és kísérleti projektek végrehajtására

7.3 Tevékenységi kör - Közös megoldások alkalmazása a határon átnyúló közigazgatás javítása és a határ jelentette akadályok csökkentése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a határon átnyúló közös megoldások erősítése az eltérő jogi és közigazgatási rendszerek által előidézett gátak és akadályok csökkentése érdekében.
Indikatív tevékenységek:

 • közös kezdeményezések a határ mentén felmerülő problémák specifikus megoldásainak megtalálására, pl. az alábbi területeken:
  • munkavállalók határon átnyúló védelme
  • határon átnyúló szolgáltatások a munkáltatók (kkv-k) és a munkavállalók számára, például anyanyelvi konzultáció lehetősége
  • végzettségek elismerése, új foglalkoztatási lehetőségek biztosítása és megteremtése, például az ökoinnováció területén
  • szociális és egészségügyi szolgáltatások
  • körforgásos gazdaság
 • a szolgáltatások összehangolása, és közös lépések a digitalizáció elősegítésére a közös szolgáltatások kapcsán, pl. a válságkezelés, a szociális és egészségügyi ellátás, illetve a sürgősségi ellátások területén

7.4 Tevékenységi kör - Készségfejlesztés és tudatformálás a jobb határon átnyúló együttműködés elősegítése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a kölcsönös, határon átnyúló megértés aktív fejlesztése.
Indikatív tevékenységek:

 • (digitális) szemináriumok, vagy egyéb képzési rendezvények a hatóságok és más érintettek számára, melyek célja a készségeik és ismereteik fejlesztése a határon átnyúló együttműködéssel, az együttműködés akadályaival és azok leküzdésével kapcsolatosan
 • sportrendezvények, diákcsere, tanulmányutak vagy más tudatformáló tevékenységek, amelyek hozzájárulnak a jobb határon átnyúló megértéshez és a kölcsönös bizalom erősítéséhez

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk