Interreg ornament

SO32 Kultúra és fenntartható turizmus

SO4(vi) - a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció terén

6.1 Tevékenységi kör - Határon átnyúló adatgyűjtés és kölcsönös tudásátadás az idegenforgalom és a kultúra területén, a határon átnyúló idegenforgalmi helyzet és a potenciálok jobb megértése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja a programtérség kulturális értékeinek és idegenforgalmi szolgáltatásainak fő jellemzőit tartalmazó, megbízható adatbázis létrehozására.
Indikatív tevékenységek:

 • a idegenforgalom és a kultúra szempontjából releváns adatok gyűjtése, összehangolása és megosztása, az immateriális kultúrára és a regionális termékekre is kiterjedően
 • a kulturális örökség, az (ipari) építészeti kultúra és a kulturtáj értékeinek feltérképezése és monitorozása
 • az idegenforgalmi szektor projektjeinek és kezdeményezéseinek koordinálását szolgáló közös, határon átnyúló fórum létrehozásának előkészítése és megvalósíthatóságának vizsgálata
 • közös eljárások kidolgozása és végrehajtása a látogatók szisztematikus nyomonkövetése érdekében
 • konferenciák, szemináriumok, vitafórumok a kultúra és a kulturális örökség programterületen betöltött szerepével kapcsolatban

6.2 Tevékenységi kör - Határon átnyúló stratégiák és akciótervek kidolgozása a kulturális és idegenforgalmi projektek jobb stratégiai beágyazottságának elérése érdekében

Az adott típusú tevékenység célja stratégiai keret kidolgozása a jövőbeli turisztikai projektek és a turizmusorientált együttműködés számára a határ menti régió kulturális ágazatában.
Indikatív tevékenységek:

 • a turisztikai szolgáltatások stratégiai összehangolása a kisebb térségekben (pl. Délburgenland és Zala megye; Középburgenland és Vas megye)
 • új termékekre és örökségi helyszínekre vonatkozó stratégiák idegenforgalmilag még feltáratlan ipari vagy mezőgazdasági kistérségek számára
 • közös marketingstratégiák kidolgozása a határrégió számára
 • idegenforgalmi stratégiák kidolgozása a meglévő és tervezett turisztikai tevékenységek jobb összehangolása érdekében a következő területeken
  • természeti örökségi helyszínek, beleértve a geológiai és geomorfológiai értékekkel rendelkező területeket, például egy potenciális UNESCO Globális Geoparkot
  • kulturális örökségi helyszínek, beleértve a régészeti és történelmi helyszíneket, például a Vasfüggönyt
 • fenntarthatósági stratégia kidolgozása a határrégió vendéglátóipara számára, az ágazat alkalmazkodóképességének növelése érdekében
 • a fenntartható idegenforgalom keretfeltételeinek javítása a védett területeken, különös tekintettel a szelíd mobilitásra, a korábbi projektekre építve
 • a kulturális ágazatban való együttműködés keretfeltételeinek kidolgozása, beleértve a (nem tárgyi) kulturális örökséget

6.3 Tevékenységi kör - A határrégió fenntartható kulturális és turisztikai fejlődését szolgáló intézkedések végrehajtása, beleértve a kisléptékű infrastrukturális projekteket

Az adott típusú tevékenység célja tevékenységek előkészítése és végrehajtása, beleértve a kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos kisebb beruházásokat, amelyek egyértelmű hozzáadott értékkel bírnak, például jobb megközelíthetőséget biztosítanak, elkerülve minden negatív környezeti hatást. Minden intézkedésnek stratégiai keretre kell épülnie.
Indikatív tevékenységek:

 • közös brandek és vezértémák (vagy több téma egyedi kombinációja), és azokhoz kapcsolódó tematikus turisztikai útvonalak kidolgozása (pl. vasfüggöny, bor és kerékpár, túrázás és kerékpározás, borhoz kapcsolódó építészet, régészeti és történelmi örökség, természet és kerékpározás, túra- és kerékpárutak és útvonalak, a spiritualitás ösvényei, egészség és gyógyfürdők)
 • az együttműködés növelése a desztinációmenedzsment területén, valamint közös (határon átnyúló) idegenforgalmi desztinációk létrehozása, közös brand alatt, figyelembe véve a már létrehozott brandeket, desztinációkat és platformokat
 • a márkaidentitás és a szolgáltatásminőség konzisztenciáját felértékelő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések tervezése és megvalósítása
 • beruházások végrehajtása a holisztikus turisztikai kínálat kiegészítése érdekében, például akadálymentes hozzáférés vagy szelíd mobilitási kínálat
 • kulturális és idegenforgalmi marketing tevékenység végzése olyan támogató eszközök segítségével, mint pl. a digitális idegenvezető, oktató anyag, kiállítási tárgy, vagy más digitális információszolgáltató eszköz, beleértve a többnyelvű szolgáltatásokat
 • közös kommunikációs platformok fejlesztése
 • a kulturális örökség fejlesztése és felértékelése a regionális termékek előállítása, feldolgozása és értékesítése révén
 • a látogatók irányítására vonatkozó közös eljárások kidolgozása és végrehajtása

6.4 Tevékenységi kör - Tematikus képzések és készségfejlesztés a kulturális és idegenforgalmi ágazat érintettjei számára

Az adott típusú tevékenység célja a turisztikai szereplők tudásszintjének növelése és készségeinek fejlesztése kistérségi és helyi szinten, valamint a helyi és kistérségi szintű szolgáltatások fejlesztése. A tevékenységeket be kell ágyazni a programtérség stratégiai keretébe.
Indikatív tevékenységek:

 • a kultúrával és az idegenforgalommal kapcsolatos készségek fejlesztése
  • beleértve az összes releváns kínálatfejlesztési témakört (pl. természetturisztika, fenntartható termékek, kulturális örökség, kulturális rendezvények, regionális mezőgazdasági termékláncok (helyi ételek), a történelmi jellegzetességekre való építkezés)
  • a digitalizáció terén
  • a marketing és menedzsment terén
  • a környezeti kérdésekkel, valamint a természeti és kulturális örökségi helyszínek fenntartható és hosszú távú használatával kapcsolatban
  • a közegészségügy terén (például szolgáltatókra, idegenvezetőkre vonatkozó egészségügyi protokollok stb.)
 • képzések és készségfejlesztés hátrányos helyzetű csoportok (tartós munkanélküliek, foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevők, idősek) kulturális és idegenforgalmi tevékenységekbe való bevonása céljából

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk