Interreg ornament

SO31 Oktatás és képzési intézményrendszer

SO4(ii) - az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén, a hozzáférhető infrastruktúrák kialakítása révén, többek között a táv- és az online oktatás és képzés tekintetében a reziliencia növelésével

5.1 Tevékenységi kör - Határon átnyúló kutatás és adatgyűjtés, valamint stratégiák kidolgozása az összehangolt határon átnyúló döntéshozatal továbbfejlesztésére az oktatás és a képzés területén

Az adott típusú tevékenység célja a képzési szükségletek és a képzési kínálat főbb jellemzőire vonatkozó megbízható információs bázis létrehozása, valamint stratégiai keretfeltételek kialakítása a programtérség fejlesztéséhez, annak érdekében, hogy a regionális döntéshozók és érintettek (pl. oktatási intézmények, tanfolyamszervezők) összehangolt döntéseket hozhassanak oktatási és képzési kérdésekben.
Indikatív tevékenységek:

 • adatgyűjtés és kutatómunka a programtérség kompetenciáiról és képzési lehetőségeiről, különös tekintettel a nyelvi és kulturális kompetenciákra, valamint a digitalizációra és a fenntarthatóságra
 • a programterületen élő hátrányos helyzetű csoportok szükségleteinek felmérése és azonosítása
 • közös adatbázis(ok) létrehozása és működtetése a kistérségi szintű oktatási szolgáltatásokra, igényekre és projektekre vonatkozóan
 • megvalósíthatósági tanulmány készítése az oktatás és képzés határon átnyúló koordinációját szolgáló intézményi struktúrák hosszabb távon való kialakításáról
 • kisebb térségekre kiterjedő, határon átnyúló oktatási és képzési stratégiák és akciótervek kifejlesztése

5.2 Tevékenységi kör - Tevékenységek megvalósítása a határon átnyúló oktatás és a képzés területén

Az adott típusú tevékenység célja az érintett szervezetek segítése olyan módszerek és eszközök közös kifejlesztésében és megvalósításában, amelyek hatékonyabb oktatási és képzési szolgáltatások kialakítását és nyújtását teszik lehetővé számukra, különös tekintettel a digitalizációra.
Indikatív tevékenységek:

 • digitális platformok létrehozása és működtetése a határon átnyúló tanulás, készségfejlesztés és diákcsere lehetővé tételére
 • célzott, innovatív (digitális) megközelítések, módszerek és képzési eszközök kifejlesztése és tesztelése
  • különféle célcsoportok számára, az élethosszig tartó tanulás elveivel összhangban, digitális technológiák felhasználásával, az olyan kulcsfontosságú területekre összpontosítva, mint a nyelvi és interkulturális tréningek, a környezettudatosság és környezetvédelem, a klímaváltozás, a fenntarthatóság különböző szempontjai, a digitális technológiák használata,
  • a kkv-k, köztük az induló vállalkozások támogatása a digitális átalakulás és a környezettudatosság terén, a hagyományos iparágaktól leginkább függő ágazatok szerkezetátalakításának és újjáélesztésének elősegítése, valamint a vidéki területek gazdasági diverzifikációjának támogatása, különösen a zöld technológiák, a megújuló energiaforrások és az ökoturizmus területén
  • a munkaalapú tanuláshoz (pl. duális vagy triális képzési rendszerek) minden ágazatban
  • pályaorientációhoz, különösen a programterület szempontjából releváns ágazatokban (pl. automatizálás, digitalizáció, robotika, zöld szakmák...)
 • a civil társadalom oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás területén végzett tevékenységekben való részvételi módjának kidolgozása és előmozdítása

5.3 Tevékenységi kör - Közös képzési intézkedések megvalósítása a nyelvi és az interkulturális szempontok, valamint a munkaerőpiaci szükségletek szem előtt tartásával

Az adott típusú tevékenység célja formális és informális képzések szervezése a helyi lakosság nyelvi és interkulturális kompetenciáinak, valamint a helyi és regionális munkavállalóknak mindkét ország munkaerőpiacán értéket jelentő készségeinek fejlesztése érdekében, különösen a digitalizáció szem előtt tartásával, figyelembe véve mind a formális, mind a nem formális és informális oktatási megközelítéseket. Előnyben részesülnek azok a speciális eszközök, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű csoportok megfelelő hozzáférését az oktatáshoz - mint például az innovatív tanulás módjai, a fokozottabb digitalizáció vagy a személyre szabott tartalmak.
Indikatív tevékenységek:

 • nyelvi és interkulturális kompetenciák fejlesztését célzó tanfolyamok, formális vagy informális képzési rendezvények kidolgozása és lebonyolítása a lakosság széles köre számára (minden korosztály számára, beleértve az óvodásokat és az időseket is)
 • olyan képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek növelik a régió üzleti szereplőinek kompetenciáit olyan kulcsfontosságú területeken, mint a digitalizáció, az innováció, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, a környezettudatosság, a hagyományos iparágaktól leginkább függő ágazatok szerkezetátalakításának és újjáélesztésének elősegítése, valamint a rurális térségek gazdasági diverzifikációjának támogatása, különösen a zöld technológiák, a megújuló energiaforrások és az ökoturizmus területén
 • olyan képzések kifejlesztése és megvalósítása, amelyek növelik a társadalom minden csoportjának a kompetenciáit az olyan jövőbeli kihívásokkal kapcsolatban, mint pl. a klímaváltozás vagy a digitalizáció, valamint a különféle függőségek megelőzését szolgáló képzések
 • munkavégzésen alapuló közös képzések kidolgozása és lebonyolítása, valamint kölcsönösen elfogadott vizsgák és bizonyítványok nyújtása
 • célzott, tömeges, nyílt online kurzusok (MOOC) fejlesztése és kísérleti tesztelése a releváns ágazatokban
 • nyári táborok, fesztiválok, ifjúsági csereprogramok, melyek a jobb interkulturális kompetenciák elérését célozzák

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk