Interreg ornament

SO31 Közlekedési infrastruktúra

Alapadatok


Vezető partner

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Email:

bnemeth@gysev.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 9 406 765,85

Teljes költségvetés:

€ 15 945 916,42

Időtartam:

07/2015 – 12/2020

Projektpartnerek

Neusiedler Seebahn GmbH
Regionalmanagement Burgenland GmbH

Összefoglaló


Jelenleg Magyarország-Ausztria között nagyon kevés a határon átnyúló vonal, annak ellenére, hogy ezek a klímabarát mobilitás kulcsfontosságú elemei. A projekt legfőbb célja, hogy jobb/gyorsabb eljutást biztosítson vasúton a határmenti harmadrangú (Neusiedl/See, Kapuvár) és másodrangú csomópontok (mint pl. Sopron, Győr) között a TEN-T folyosó irányába, valamint, hogy javítsa a Jennersdorf-Szentgotthárd közti elérhetőséget.


A Fertővidéki HÉV / Neusiedler Seebahn vonalán az 1980-as évek óta folyamatosan zajlanak korszerűsítési munkálatok a vonal tervezett megszűntetése elkerülésének érdekében. Az intézkedések eredményképp az utasszám folyamatos emelkedése figyelhető meg. A 2000. évig az utasok száma az NSB vonalán elérte a 400.000-es határt és azóta túl is lépte azt (2006: 468.900, 2016: 729.000), melynek során munkanapokon 2000-2500 utas (elsősorban ingázók) veszi igénybe a szolgáltatásokat. A központi kormányzati és tartományi részesedésnek köszönhetően az NSB vonalán tovább javult a vasúti közlekedés minősége és a pálya műszaki állapota. Az osztrák tulajdonosok támogatásával 2002-2005 között összesen 13.000.000 euró értékben sikerült projekteket lebonyolítani. . E projektek az alábbiakra irányultak pl.: teljes vonal villamosítása, több állomáson biztosítóberendezések átépítése és új biztosítóberendezések létesítése, vágányátépítési munkák, útátjárók biztosítása és ívkorrekciók a vonali sebesség növelése érdekében.


E projekt során egyrészről megkezdődik a GYSEV Zrt. által átvett magyar szakaszrész (10,73 km) fejlesztése. Ennek során a teljes biztosítórendszer felújítása mellett megújul a teljes vasúti felépítmény is. Az osztrák szakaszrészen folytatódik és lezárásra kerül a korábban elkezdett biztosítóberendezési felújítás, emellett az állomási multimodalitást és az akadálymentesítést célzó intézkedések vannak tervbe véve. Ezen intézkedések segítségével az utazási idő jelentősen (ca. 11 perc) lerövidül.

Alapadatok


Vezető partner

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Email:

post.a5-baudirektion@bgld.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 3 532 829,83

Teljes költségvetés:

€ 9 546 249,12

Időtartam:

06/2017 – 10/2021

Projektpartnerek

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Összefoglaló


A CrossBorder Road projekt célja, hogy megépüljenek a Közép-Burgenland és a Szombathely-Kőszeg-Zsira térség  között hiányzó vagy nem végig határon átnyúló útkapcsolatok. Két útszakasz érintett a fejlesztésben: Az első a "Therme Lutzmannsburg“ fürdőt elkerülő út, amelynek építése a „Landmark-Rubber“ (ETE AT-HU 2007-2013) projekt keretében kezdődött Magyarországon, de az osztrák szakasz még hiányzik. Továbbá az S31-B61 számú út déli szakaszának rácsatlakoztatása a Kőszeg mellett haladó magasabb szintű magyar úthálózatra (87-es számú főút).


A közös problémát a Kőszeg és Oberpullendorf harmadlagos központok közötti hiányzó vagy nem kellő szinten kiépített határon átnyúló útkapcsolatok jelentik, illetve ezek csatlakoztatása a TEN-T törzshálózatra és átfogó hálózatra.


A projekt által elérendő átfogó projektcél a határon átnyúló úthálózat helyreállítása ill. megépítése, biztosítva ezzel a TEN-T hálózat rövidebb utakat igénylő, gyorsabb és biztonságosabb elérését a határ két oldalán fekvő másodlagos és harmadlagos központokból. A projekt határon átnyúló átfogó célkitűzése, hogy felújítsák és szélesítsék a két útszakaszt. Mindkét ország részéről igényel fejlesztést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a gyorsabb és biztonságosabb közlekedést. A fejlesztés kedvezőbb feltételeket teremt a nemzetközi szállítmányozáshoz a magasabb rendű úthálózat jobb elérhetőségével. A projekt eredményeképpen csökken a forgalom, élhetőbb környezetet teremtve így a meglévő út közelében élőknek.


A hátáron átnyúló megközelítés szükségessége a létesítendő határon átnyúló infrastruktúrából ered. Tekintettel arra, hogy e körben már mindkét ország jelentős előmunkálatokat végzett, a határ mindkét oldalán, így különösen a tervezési folyamat részletes egyeztetése szükséges.

Alapadatok


Vezető partner

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Email:

info@nif.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 052 038,17

Teljes költségvetés:

€ 3 875 171,58

Időtartam:

05/2017 – 09/2020

Projektpartnerek

Rajka Község Önkormányzata
Amt der Burgenländischen Landesregierung

Összefoglaló


A térség fejlődési lehetőségeiben hátráltató tényező az osztrák-magyar határszakasz jelenleg nem kielégítő átjárhatósága, amely a határ menti területek fejlődésének gátja. A Rajka és Deutsch Jahrndorf közötti határkapcsolat megnyitása, a TEN-T hálózathoz való közúti hozzáférést képes rövidíteni elsősorban Neusiedl am See (harmadrendű csomópont) és a környező települések számára (Németjárfalu, Lajtakáta, Lajtakörtvélyes, Mosonújfalu). A létesítendő határátmenet Rajka és az M15-ös TEN-T hálózati elem irányába nyújt jobb eljutási lehetőséget, ami által jelentősen javul a térség elérhetősége. A fejlesztés társadalmi-gazdasági hatásain keresztül, a határ közeli települések lakosságának jobb mobilitási és kapcsolattartási lehetőségei révén közvetlenül hozzájárulhat a mikrotérség lakosságmegtartó képességének növekedéséhez, valamint a kereskedelmi és gazdasági folyamatok bővüléséhez.


A határ menti térségek perifériára szorulásának megállításához a határ mindkét oldalán szükséges fejlesztéseket eszközölni. A határon átívelő útfejlesztések esetében az együttműködés elengedhetetlen műszaki és társadalmi szempontból is. Az új határátkelő megnyitásával a térségben élők és a turisták számára javul a határszakaszok átjárhatósága. A jó műszaki állapotú út kiépítése lehetővé teszi a gyorsabb és biztonságosabb közlekedést a két település között.


A projekt új megközelítése abban áll, hogy tényleges fizikai megvalósítással érjük el a TEN-T hálózati kapcsolatok feltételeinek javítását, Neusiedl am See és a környező települések számára. 

Alapadatok


Vezető partner

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Email:

post.a5-baudirektion@bgld.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 073 490,08

Teljes költségvetés:

€ 4 024 827,01

Időtartam:

06/2017 – 04/2020

Projektpartnerek

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Összefoglaló


Az L 210 (szentmargitbányai) út az L 236 (schützeni) úttal való a 0.340 km-nél található kereszteződésétől Oslipon keresztül (Ödenburgerstrasse) haladva Szentmargitbányán (Ödenburgerstrasse) az 5,558 km-nél  keresztezi a B52 (ruszti) utat, és a magyar államhatárnál ér véget, ahol becsatlakozik a magyar úthálózatba. A Szentmargitbánya községhatártól az államhatárig vezető kb. 4,4 km hosszúságú szakasz sokáig csak a mezőgazdasági forgalmat szolgálta, és ezért nagyon rossz állapotban volt. Magyarország schengeni csatlakozása óta megnőtt itt a forgalom.


A Fertőrákos környéki magyar útszakasz, akárcsak Győr-Moson-Sopron úthálózatának legnagyobb része, nagyon rossz állapotban van. A „jó” és a „megfelelő” minősítésű utak a megye úthálózatának 10 %-át sem teszik ki.  A rossz állapotú utak aránya a megyében meghaladja a 65%-ot.


A határátkelési ponthoz tartozó közúti kapcsolatok két kategóriába sorolhatók: a távolsági útkapcsolatok a járást és a megyét az országos és az európai közlekedésbe integrálja. A regionális kapcsolatok azért szükségesek, hogy el lehessen érni a határátlépési pontot.


A projekt a határon átnyúló infrastruktúra által létező közös potenciál jobb kihasználására irányul. A földrajzi adottságok (Fertő tó, Soproni hegység) korlátozzák a határátkelési lehetőségeket, ezért a figyelmet a már meglévő kapcsolódási pontokra kell irányítani. Az utak bővítése és az útviszonyok javítása különösen a Sopron környéke és az Észak-Burgenland között ingáz számára előnyös. Az utak kiépítése révén javítható a meglévő útkapcsolat közlekedési potenciálja, és megakadályozható a szükségtelen utak megtétele más, jobban kiépített határátkelőkhöz.

Alapadatok


Vezető partner

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Email:

vincze.zsuzsanna@nif.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 728 778,93

Teljes költségvetés:

€ 4 040 826,60

Időtartam:

05/2017 – 01/2021

Projektpartnerek

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Összefoglaló


Kiemelt cél a két ország közötti határtérségben, a mobilitás előmozdítása és a regionális központok határon átnyúló összekapcsolódásának és elérhetőségének növelése. A projekt közvetlen célja, hogy megteremtse a kapcsolatot Várbalog-Albertkázmérpuszta - Halbturn települések között. A beavatkozás szükségességének oka, hogy Várbalogot és az ahhoz tartozó Albertkázmérpusztát jelenleg nem köti össze aszfaltút. A projekt megvalósulása esetén a két településrész összecsatlakozásán túl a magyar 8508-as jelű és az osztrák L211-es számú mellékutak között jön létre kapcsolat.


A projekt keretében Várbalog központjától, a 8508. jelű úttól induló, meglévő földút nyomvonal aszfalt burkolatú kiépítése valósul meg Albertkázmérpusztáig. A fejlesztés gyorsabb és biztonságosabb összeköttetést teremt a határ két oldalán fekvő települések között.  A határátmenet fejlesztésével pedig javul az eljutás Mosonmagyaróvár és Neusiedl am See irányába is, kedvezőbb feltételeket teremtve a magasabb rendű TEN-T úthálózat elemeinek elérhetőségéhez. A fejlesztés jobb lehetőségeket biztosít a helyi munkaerő, áru és szolgáltatások elérhetőségének.


A hátáron átnyúló útfejlesztések esetében elengedhetetlen az előkészítő munkálatok összehangolása és a közös tervezés.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk