Interreg ornament

SO11 Vállalkozás

Alapadatok


Vezető partner

Innovation Region Styria GmbH

Email:

claudia.krobath@irstyria.com

ERFA társfinanszírozás:

€ 684 315,89

Teljes költségvetés:

€ 805 077,52

Időtartam:

05/2016 - 10/2019

Projektpartnerek

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH.
Berufsförderungsinstitut Burgenland
NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)

Összefoglaló


Ausztria és Magyarország számára közös kihívást jelent egyrészről a műszaki szakmákban uralkodó szakemberhiány, másrészről a nők számának alacsony aránya a műszaki szakmákban (Ausztriában 15%, Magyarországon10%). A gazdaság versenyképessége az eddiginél is nagyobb mértékben függ a rendelkezésre álló szakképzett munkaerőtől. Fontos lehetőség a nők érdeklődésének felkeltése a műszaki szakmák iránt.


Célkitűzések:  • szakemberhiány csökkentése

  • női munkavállalók arányának növelése a műszaki szakmákban

  • KKV-k, közvetítők, oktatási intézmények hálózatosodásának intenzívebbé tétele

  • műszaki szakmák imidzsének javítása.


Határon átnyúlóan és közösen innovatív szolgáltatási csomag készül KKV-k számára, amely két alkalmazási területen kerül kifejlesztésre és tesztelésre.


1 Műszaki kísérleti modulok (húzóágazatok Ausztriában és Magyarországon - fémipar, elektronika, energiatechnológia, IT és folyamatorientált robottechnológia)


2 Attraktív túravezető üzemlátogatásokhoz.


A kihívás a különböző csoportok igényeinek való megfelelés:  • 6-15 éves diáklányok

  • pályaválasztási tanácsadók és pedagógiai főiskolák.


KKV munkatársak workshopokba történő bevonására is sor kerül a szolgáltatási csomag bevezetésének és megvalósításának érdekében. Ezzel egyidejűleg egy határon átnyúló „tudásplatform“ kerül kialakításra, amely szakértői csoportként (peer review group, PRG) a projekt minőségbiztosítása mellett tapasztalokkal, igények jelzésével és ötletekkel járul hozzá a projekthez. A PRG tagjai a projektpartnereken (4 üzleti tevékenységeket támogató, közvetítő szervezet és 2 képző intézmény) és KKV-ken kívül más közvetítők, szociális partnerek, szakértők, pedagógiai főiskolák, oktatási intézmények és szerepmodellek. A projektpartnerek és KKV-k különböző kompetenciái, valamint a kölcsönhatás által fontos hozzáadott érték keletkezik. Cél a regionális vállalkozások erősítése magyar és osztrák oldalon.


 

Alapadatok


Vezető partner

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Email:

sandor.borbely@kva.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 339 099,00

Teljes költségvetés:

€ 398 940,00

Időtartam:

01/2020 – 12/2021

Projektpartnerek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dachverband burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen

Összefoglaló


A női vállalkozók gazdasági életben betöltött jelentőségére számos nemzeti és nemzetközi kutatás és tanulmány rávilágított. Noha a női vállalkozók száma enyhe növekedési pályán mozog, vállalkozás alapítása és működtetése esetén jellemzően több nehézséggel kell szembenézniük, mint a férfiak által irányított vállalkozásoknak. Mindemellett jellemző a női vállalkozók alulreprezentáltsága a gazdaságban. Tipikus nehézségeik többek között: a finanszírozáshoz való hozzáférés, a képzés, a hálózatépítés, valamint az üzleti tevékenység és a család összeegyeztetése, melyek a programtérségben fokozottan jelen vannak.


Az elmúlt években több kezdeményezés is irányult a női vállalkozók támogatására, még sincs kifejezetten a programterületen lévő női vállalkozók gazdasági helyzetének támogatására, kompetenciafejlesztésére vonatkozó közös képzési, ill. tanácsadási program, amely az AT-HU határtérségre fókuszált módon segíti és támogatja stabil fejlődésüket, lendületet adva fejlődési esélyeik bővítéséhez.


E projektben, egy nemzetközi konzorciumban - a két HU PP partnerségével -  korábban kidolgozott több modulból álló tréning programmal támogatott komplett mentorálási módszertan felhasználása, és annak határon átnyúló struktúrába helyezése révén, egy a programtérségben fokozottan jellemző kihívások megválaszolására fókuszáló és frissített mentorálási módszertant alakítanak ki. Ezután, két mentorálási hatásterületen toborzás, felkészítés és bilaterális kapcsolatépítés történik, kialakulnak a mentor-mentorált párosok, majd lezajlik a mentorálás. Különlegessége, hogy eredményeit több alkalommal, bilaterális szinten összegzik és hasznosítják. A mentorálásban résztvevők és a PP-k alapítótagságával megalakul a határon átnyúló női vállalkozói - FEMskill - közösség és létrejön annak online-platformja.


A kommunikációs tevékenységeket a női vállalkozók, nők a gazdaságban témáját hangsúlyozó érzékenyítés teszi teljessé.

Alapadatok


Vezető partner

Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Email:

lazary@pbn.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 654 922,83

Teljes költségvetés:

€ 770 497,45

Időtartam:

01/2020 – 06/2022

Projektpartnerek

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
PROFACTOR GmbH
FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH
Forschung Burgenland GmbH

Összefoglaló


A digitalizáció komoly kihívások elé állítja a vállalkozásokat minden ágazatban, mely csak az átalakulás résztvevőinek együttműködésével küzdhető le. A sűrűn lakott területek, a nagyvárosok megfelelő méretgazdaságosággal bírnak az átalakuláshoz – új platformok létrehozása, közösségi közlekedésben a dízelüzemről elektromobilitásra való átállás, vagy új technológiák (3D nyomtatás, vagy adat-tudomány) alkalmazása, szakemberek koncentrációja.


A határ két oldalán lévő, a digitális átalakulás iránt elkötelezett szervezetek összekötésével az ehhez  szükséges tudás megszerezhető, hozzájárulva így a vállalatok sikeres átalakításához. Ez elősegíti a határon átnyúló együttműködéseket, a szervezetek kölcsönös egymásra hatását, míg fejleszti is egyben az egyes technológia-transzfer szervezetek kompetenciáit, az alábbi feladatokkal:  • a digitalis transzformációban részt vevő szervezetek egymást kiegészítő szolgáltatási portfóliójának kidolgozása –a későbbiekben ezek digitális innovációs csomópontokká válnak (DIH-ek),

  • a vállalatok technológiai érettségének és a digitális potenciáljának mérésére közös módszertan kialakítása,

  • a koncepció megfelelőségének igazolására esettanulmányok készülnek, határon átnyúló szolgáltatási ajánlatokkal,

  • a különböző szintű szakpolitikai érdekelt szereplők integrálásával megvalósul a hálózat nemzetközivé tétele.


Azok a DIH-ek kerülnek kiválasztásra az Improve! partnerek közé, amelyek regionálisan, nemzeti vagy nemzetközi szinten kinevezett/akkreditált innovációs csomópontok. Ezeknek a DIH-eknek, csomópontoknak önmagukban nincsen meg a kompetencia teljes tárháza kezdve a 3D fémnyomtatástól az érettségi auditon át a digitális ikerpárokig így ezek integrációja nélkülözhetetlen.


A digitális innovációs csomópontok európai szintű stratégiai eszközök a Digital Europe és Horizon Europe programok számára. Összekapcsolva őket határmenti, egymást kiegészítő tevékenységekkel, EU-szintű zászlóshajó program valósítható meg.

Alapadatok


Vezető partner

Effix-Marketing Kft.

Email:

pkj@effix.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 840 889,39

Teljes költségvetés:

€ 989 281,64

Időtartam:

05/2017 – 10/2019

Projektpartnerek

Holzcluster Steiermark GmbH
IITF Institut für Innovations- und Trendforschung
Fachhochschule Burgenland GmbH

Összefoglaló


A fa- és bútoripar az egyik legjelentősebb ágazat a Nyugat-Dunántúlon, Dél-Burgenlandban és Kelet-Steiermarkban. Utóbbi térség Európa egyik fejlesztési és innovációs központja. Az ágazat fejlődését a határ mindkét oldalán több gazdaságfejlesztési-, klaszter szervezet segíti, adottak a K+F+I kapacitások valamint a felsőoktatási háttér. E szervezetek között azonban a közös problémák határon átnyúló megoldására kevés kezdeményezés indult, ezért a rendelkezésre álló szakmai tudás eddig nem is hasznosulhatott határon átnyúlóan.


Az ágazatban működő KKV-k új technológiák, innovációk alkalmazására kevésbé nyitottak, más cégekkel, szervezetekkel való együttműködési hajlandóságuk alacsony. A menedzsment szemlélet hiánya, a generációváltás nehézségei, a piaci ismeretek hiányosságai miatt az innovációs hajlandóság csekély, csak szórványosan fordulnak elő áttörő újdonságok. Ugyanakkor az új vásárlói igények és a makrokörnyezet változásai kikényszerítik az új nemzetközi piacokon, új termékekkel történő megjelenést. A határmentén jelen lévő tudás, alapanyagbázis lehetővé teszi az összefogást, és új, nemzetközi piacok közös elérését.


A projekt átfogó célja az AT-HU határtérségben a fa- és bútoripari KKV-k innováció alapú nemzetközi versenyképességének erősítése. A határon átnyúló operatív együttműködési lehetőségek feltárása, a piaci ismeretek bővítése, a tudástranszfer, az innovatív niche („piaci rés”) termékek fejlesztése, a piacra vitelt megalapozó értékesítési rendszer, az innovativitást ösztönző környezet mind a régió közös lehetőségeinek területe. A megvalósuló tevékenységeknél, a határon átnyúló hozzáadott többletérték az értékmérő.

Alapadatok


Vezető partner

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Email:

sandor.borbely@kva.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 699 405,00

Teljes költségvetés:

€ 1 999 300,00

Időtartam:

02/2017 – 07/2019

Projektpartnerek

Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum
Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Regionalmanagement Burgenland GmbH
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – Wechselland
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
LAG Interessensgemeinschaft (IG) Kraftspendedörfer Joglland

Összefoglaló


Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k térségi és határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét hozta létre a REGIONET kezdeményezés. A térségek hálózatalapú szerveződésének köszönhetően a határtérség ágazatokon átívelő és határon átnyúló üzleti kapcsolatai kimozdultak a stagnáló állapotból. Ugyanakkor a határon átnyúló erőfeszítések ellenére a hálózatok túlnyomórészt továbbra is csak saját magterületükön aktívak. A vállalkozói hálózatok együttműködése eseti jelleggel egy-egy gazdasági probléma megoldására korlátozódik, nem stratégiai jellegű, ezért a határon átívelő stratégiai együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázatlanok maradnak.

A nyitott és motivált vállalkozói hálózatok által generált impulzusok nagymértékben segítik a vállalkozások nemzetközi versenyképességét. A határon átnyúló stratégiai gazdaságfejlesztési együttműködésekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében a gazdaságfejlesztési szervezetek bevonásával a hálózatok ún. térségi vállalkozói kezdeményezéssé fejlődnek, majd ezt követően a közvetlen határ régióban 4 bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportot hoznak létre.

Ennek eredményeként a vállalkozói hálózatok ki tudnak lépni saját (térségi–nemzeti) gazdasági zónájukból, hatékonyabban tudnak együttműködni és ezáltal egyfajta katalizátor szerepet betölteni a határtérségi KKV-k piaci növekedésében és innovációs aktivitásuk elősegítésében.

A bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok stratégiai együttműködése, az ágazatspecifikus, innováció-ösztönző együttműködéseinek kiépítése, valamint a vállalkozói készségfejlesztésre és nemzetközi üzleti kapcsolatépítésre irányuló tevékenységek a határtérségi KKV-k versenyképességének erősítéséhez vezetnek.

Alapadatok


Vezető partner

Berufsförderungsinstitut Burgenland

Email:

b.venus@bfi-burgenland.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 552 651,59

Teljes költségvetés:

€ 650 178,35

Időtartam:

09/2018 – 02/2021

Projektpartnerek

Zala Megyei Cigány Civil Szervezet
A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Összefoglaló


A projektterület Ausztriában Burgenlandot, Magyarországon Zala megyét érinti. A roma és szinti lakosság száma jelentős a térségben, ők gyakran szembesülnek a hátrányos megkülönböztetés negatív hatásaival. Projektünk szempontjából közülük is kiemelendők azok a bizonytalan helyzetű vállalkozások, melyek bátorításra, szakmai támogatásra és kompetenciafejlesztésre szorulnak gazdasági stabilitásuk biztosítása érdekében. A projekt célja a roma és szinti KKV-k 3 éves túlélési rátájának növelése annak köszönhetően, hogy a projekt tevékenységeinek eredményeként javul a vállalkozások egymás közötti és intézményekkel közös együttműködési szintje, valamint fejlesztésre kerül a vállalkozások menedzsment képessége és vállalkozói kompetenciái. A projekt keretében egy személyes, kérdőíves felméréssel megvizsgáljuk a határtérség roma és szinti vállalkozóinak sajátosságait annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük célcsoportunk jellemzőit, elvárásait, hiszen a projektben együttműködő szervezetek ennek alapján tudják szolgáltatásaikat fejleszteni. Ez a felmérés fogja az alapját képezni a tanácsadók felkészítésének, mivel fontosnak tartjuk, hogy a felkészítési tananyag leginkább azokra a fókuszterületekre irányuljon, amelyekre a vállalkozóknak szüksége van. A felkészített tanácsadók egyéni tanácsadások keretében – szükség esetén hosszabb távú mentorálással – segítik a vállalkozókat, továbbá csoportos coaching workshop-okat is szervezünk szakmai kompetenciafejlesztési céllal.  A projektben részt vevők közötti tapasztalatcserét és hálózatosodást szolgálják a kerekasztal-találkozók és a szakmai tanulmányutak, melyek a jó gyakorlatok megismerését is biztosítják. Egy innovatív internetes és mobilapplikációs roma vállalkozói platform létrehozása és működtetése segíti, hogy a vállalkozást működtető romák megjelentessék vállalkozásukat, bemutathassák tevékenységüket, valamint feltöltésre kerülnek ide egyéb olyan információk is, melyek a vállalkozók számára hasznosak.

Alapadatok


Vezető partner

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Email:

felhelyesnejudit@gymskik.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 886 011,33

Teljes költségvetés:

€ 1 042 366,32

Időtartam:

01/2018 – 06/2020

Projektpartnerek

Széchenyi István Egyetem
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Fachhochschule Burgenland GmbH
Wirtschaftskammer Burgenland
Wirtschaft Burgenland GmbH
CAMPUS 02 - Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Összefoglaló


A programrégióban közös problémaként definiálható, hogy az innovációs potenciál adott, a határrégió gazdasági teljesítménye EU átlag feletti, ugyanakkor innovációs teljesítménye elmarad az EU átlagtól. A projekt átfogó célja a fiatal vállalkozások megerősítése mentorálással és coaching szolgáltatások nyújtásával, az innovációs teljesítmény növelése a határrégiók fiatal vállalkozásai (<5 év) körében, határon átnyúló üzleti (start-up) közösség létrehozása a hosszú távú innovációs és üzleti együttműködés megalapozására.

A projekt tevékenységek révén aktív üzleti együttműködés jön létre a fiatal és induló cégek között, a cégre szabott K+F egyetemi-vállalati akciótervekkel a kutatóhelyi infrastruktúra és know-how intenzívebb hasznosítása valósul meg. Mindeközben a vállalkozások új K+F lehetőségek, szolgáltatások segítségével piaci, üzleti eredményeiket javíthatják, megalapozva hosszú távú sikeres működésüket. A projekt fő kimeneteként a start-up cégek célzott mentorálásával, a fiatal vállalkozások innováció menedzsment ismereteinek bővítése révén hosszú távú túlélési esélyeik jelentősen javulnak. A projekt végső haszonélvezői a fiatal vállalkozások a határrigiókban. A projekt keretében egyéni (mentorálás, coaching, tanácsadás) és csoportos (workshop, céglátogatás) tanácsadási eseményekre kerül sor, a csoportos rendezvényeken az osztrák és magyar résztvevők közösen vitatják meg a felvetett témaköröket. A határrégiókban azonos módszertannal kerül sor az innovációs teljesítmény felmérésre, ezáltal az eredmények összehasonlítása lehetővé válik (még nincs ilyen felmérés). A határon átnyúló üzleti közösség létrehozása és működtetése olyan új és egyedi elem, ami EU-s szinten is jó gyakorlattá válhat. A szelektált ötletek magyar és osztrák cégvezetők általi közös validálása, közös tréningek, a lehetőség szerint vegyes pilot teamek kialakítása során alkalmazott módszereket, azok eredményeit a partnerek hosszú távon is hasznosíthatják.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk