Interreg ornament

SO22 Természetvédelem

A táj és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és ellenálló képességének javítása

Eredményorientáció…

A 2. prioritási tengely SO22 specifikus célkitűzése keretében támogatott valamennyi tevékenységnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy az osztrák-magyar határrégióban hosszú távon javuljon a táj és az ökoszisztémák stabilitása és ellenálló képessége. A határon átnyúló koncepciók valamint közös védelmi intézkedések megvalósítása ennek elengedhetetlen előfeltétele.

Lehetőségek…

Olyan projektekre gondolhatunk, melyek például stratégiai vagy operatív szintű közös védelmi intézkedésekre irányulnak. Olyan kutatási és kutatási-együttműködési projektek is támogathatók, melyek célja a fajok, ill. természetes élőhelyek védelme vagy a közös oktatás, képzés és a tudatosság növelése.

Támogatható tevékenységek…

Az SO22 specifikus célkitűzése keretében támogatható tevékenységek a tervezés, végrehajtás, kutatás és oktatás területeire fókuszálnak, például:

1. A javítását célzó és – amennyiben lehetséges – a területek összekapcsolhatóságának javítására fókuszáló közös irányítási és védelmi tervek kidolgozása, mint például: 

  • a Natura 2000 területeket és más védett területeket érintő menedzsment tervek, és
  • a közösségi jelentoségű fajok, védett fajok és a különböző nemzetközi egyezmények által említett, a határ menti régió tipikus fajainak minősülő fajok megőrzését célzó védelmi tervek.


2. Védelmi intézkedések végrehajtása, például:

  • a határ menti régióban található Natura 2000 területek és egyéb védett területek megőrzését és eredményes kezelését szolgáló tevékenységek, ideértve a kisebb léptékű beruházásokat (pl. a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítása, in situ és ex situ természetvédelmi programok, az invazív idegen fajok és az azokból következő folyamatok kezelése, a természetes élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok javítása, patakok rehabilitációja, stb.),
  • a fajok védelmét célzó közös intézkedések, ideértve a kisebb léptékű infrastrukturális beruházásokat (célzott élőhely-helyreállítási intézkedések, ex situ megtartást célzó programok),
  • beruházások a zöld infrastruktúrába.


3. Közös kutatási projektek megvalósítása és a kutatási intézmények együttműködésének támogatása a határtérségben, a fajok és élőhelyeik hosszú távú védelmének elősegítésére érdekében (pl. azon fajok ökológiájának és taxonómiájának kutatása, amelyekről kevés adat áll rendelkezésre; a védettségi helyzet értékelése; a természetvédelem irányítását támogató alkalmazott kutatás, stb.).

 

4. Közös oktatási és képzési rendszerek kialakítása és megvalósítása, valamint a tudatosság növelése a helyi közösségek közvetlen bevonásával (ideértve a természet megértését segítő infrastruktúra beruházásokat).


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk