Interreg ornament

SO11 Vállalkozás

A vállalkozói kedv erősítése a régióban, a start-up vállalkozások teljesítményének valamint a kkv-k innovációs kapacitásának javítása, különös tekintettel a (nemzetközileg) versenyképes termékek fejlesztésére.

Eredményorientáció…

Az 1. prioritási tengely SO11 specifikus célkitűzése keretében támogatott tevékenységeknek egyrészt hozzá kell járulni ahhoz, hogy a felsőoktatási- és kutatóintézetek a megerősödő határon átnyúló innovációs rendszerbe beépülve stabil kapcsolati hálót alakítsanak ki. A kutatást és innovációt támogató intézmények és a régió kis- és középvállalkozásai közötti intenzívebb határon átnyúló kapcsolatok ezen kívül erősebb kkv hálózatokhoz és klaszterekhez kell, hogy vezessenek. A meglevő „smart-specializációs” stratégiákra épülő, a határtérség számára kidolgozott közös stratégiai keretek által a rendelkezésre álló innovációs potenciál jobban hasznosítható, így előkészíti a talajt az intenzívebb jövőbeli együttműködés számára. Javítani kell továbbá az egyes kkv-k együttműködési képességét az ehhez szükséges kvalifikációk és kompetenciák fejlesztésén keresztül.

Az SO11 specifikus célkitűzés keretében támogatott tevékenységeknek hozzá kel továbbá járulni a közvetítő szervezetek (mint például gazdaságfejlesztő intézetek, kamarák) által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalához és hatékonyságához. A közreműködő szervezetek folyamatos határon átnyúló együttműködése olyan közös intézkedéseket tesz lehetővé, melyek a kkv-k számára nyújtott szolgáltatásokat jobban összehangolják, javítják, különös tekintettel a start-up vállalkozások és a regionális vállalkozói kedv támogatására. A magasabb szintű, integrált szolgáltatások és a vállalkozásfejlesztő-, közvetítő intézmények hatékony működése a továbbiakban javuló innovációs potenciálhoz és versenyképességhez, hosszú távon pedig a határtérség egészének a gazdasági és társadalmi fejlődéséhez vezet.


Az intézkedéscsomag EU támogatással elért eredményei így hozzájárulnak az osztrák-magyar határtérség kis- és középvállalkozásainak megnövekedett túlélési rátájához.

Lehetőségek…

Olyan projektekre gondolhatunk, melyek különösen a kis- és középvállalkozásokat bátorítják és támogatják az egymás közötti – kkv hálózatok és klasztere keretében – valamint meglevő K+F és innováció-támogató intézményekkel folytatott együttműködésre. Ez konkrétan olyan kutatási tevékenységeket (kérdőívezést, adatfeldolgozást, vizsgálatokat, stb.) és termékfejlesztést foglalhat magába, melyeket a kkv-k maguk, vagy kkv-k és kutatóintézetek közösen végeznek és dokumentálnak. A kkv-k ennek segítségével nagyobb tapasztalatra tesznek szert az új folyamatok, technológiák és know-how kezelése terén. Rendszer- és folyamatfejlesztés, szervezeti tanulás valamint az egyéni és közös kompetenciák és képességek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ehhez. Egyes esetekben új termékeket vagy szolgáltatásokat alakítanak ki, más esetekben közös marketingtevékenységeket valósítanak meg, vagy termelési- és elosztási rendszereket fejlesztenek.

Elképzelhetők továbbá olyan projektek is, melyek a közvetítő intézmények tanácsadói képességeire és kapacitásaira fókuszálnak, elsősorban a tanácsadói szolgáltatás professzionalizálása, a folyamatok javítása és piackutatások, stb. tekintetében. Ezen kívül valamennyi fontos szereplő bevonásával határon átnyúló vállalkozói innovációs keretstratégiát kell kidolgozni.

Támogatható tevékenységek…

Az SO11 specifikus célkitűzés keretében például a következő tevékenységek támogathatók:

1. Az új technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztése és alkalmazása érdekében a kutató vagy technológiai intézmények és vállalkozások, illetve klaszterek közötti technológia- és know-how-transzfer előmozdítása és támogatása.

 

2. A határon átnyúló klaszterek, innovációs központok és/vagy kkv hálózatok létrehozásának, összekapcsolásának és továbbfejlesztésének támogatása az alábbi célok érdekében: 

  • új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások és beszállítói hálózatok kialakítása közös kutatási és innovációs tevékenység során, valamint a start-up vállalkozások számára közösen létrehozott laboratóriumok vagy innovációs/technológiai központok által,
  • "tudásplatformok" létrehozása, melyek vállalkozók bevonásával vagy projektek kezdeményezésével segítenek megfelelő megoldásokat találni,
  • közös helyi termékek, logisztikai és minőségirányítási megoldások és értékesítési rendszerek létrehozásának támogatása a határ menti régióban,közös marketingtevékenységek kialakítása (közös márkák, on-line üzletek, stb.), üzleti központok és piacok létrehozása és fejlesztése, amelyeket a termelő és forgalmazó vállalkozások a helyi termékek marketingjének és pozicionálásának támogatására használhatnak.


3. A gazdaságfejlesztő szervezetek együttműködésének támogatása annak érdekében, hogy hatékonyabban mozdíthassák elő a helyi gazdasági szektor nemzetközivé válását, például az alábbi eszközökkel: 

  • a tapasztalatcsere előmozdítása az gazdaság- és innováció-fejlesztés terén, úgymint például a közös érdekek meghatározása és a közös innovációs kezdeményezések megvalósítása (pl. határokon átnyúló innovációs utalványrendszer),
  • az adminisztratív akadályok csökkentése az innováció terén, valamint a kutatás keretfeltételeinek javítása,
  • az innováció-finanszírozáshoz és új termékekhez való hozzáférést segítő, valamint az (innovatív) start-up vállalkozásokat támogató stratégiák/szolgáltatások kifejlesztése és tesztelése,
  • a klaszter-stratégiák és a klaszter-együttműködések koordinációjának javítása,
  • közös eszközök és szolgáltatások kifejlesztése az innovatív vállalkozói készségek és kompetenciák javítása céljából; a start-up vállalkozások innovációs kultúrájának, menedzsment képességeinek és kapacitásépítésének fejlesztése. 

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk