versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása
CYCLING AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismusregionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf
EMAIL neun@suedburgenland.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 707 788,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 832 740,67
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Thermenland Steiermark Marketing GmbH.
Narda Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt évtizedekben Burgenlandban és Stájerországban kiépült a kerékpárút hálózat. A kerékpározás e tartományokban a turisztikai kínálat egyik fõ elemeként határozható meg.  Magyarországon a kerékpáros turizmus Ausztriához képest még elmaradottnak tekinthetõ. Szombathely és térségének bekapcsolása a nemzetközi és határon átnyúló kerékpáros hálózatába nem megoldott.  A schengeni határnyitást követõen a kis forgalmú, helyi jelentõségû határátkelõk bevonása lehetõvé teszi a kerékpárút hálózatok határon átnyúló összeköttetését, továbbá a határtérség kerékpáros turizmusához kapcsolódó kínálat felmérése, összehangolt közös értékesítése kiemelt potenciállal bír. A Vasfüggöny kerékpárút kezdeményezése európai szinten is alátámasztja a kerékpár-turisztikai kínálat határon átnyúló fejlesztésének szükségességét. Kerékpár-turisztikai fejlesztésre határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor térségünkben. Határon átnyúló kerékpár-turisztikai kínálat nem áll rendelkezésre.

A projekt fõ célja a „kerékpáros élmény“ fogalmának pozicionálása a határtérségben piackonform kerékpár-turisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, ill. minõségbiztosítási tevékenységek megvalósítása által.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határtérség kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése (kerékpárút építése Narda és Schandorf között, táblázás, kerékpáros határátkelõk kialakítása)
 • A térségi természeti és kulturtursiztikai attrakciókon alapuló kínálat fejlesztése
 • Kerékpár-turisztikai kínálat fejlesztése által a határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai értékteremtés elõsegítése
 • A projekttérség lakosságának tudatformálása a „kerékpáros élmény“ témájában
 • Közös marketingstratégia kidolgozása az ajánlatok pozicionálása érdekében
EMAH

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftsuniversität Wien
EMAIL sigrid.stagl@wu.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 503,04
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 314,28
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határtérségben az utóbbi években erõsen megemelkedett a szgk-használók száma. Ennek oka a határon átnyúló forgalom erõsödése, ami az osztrák munkaerõpiac magyar munkavállalók számára történt megnyitásának és annak a ténynek köszönhetõ, hogy sok ingázó továbbra is az egyéni közlekedési eszközök mellett dönt. A forgalom fenntartható csökkentése érdekében elõször fel kell térképezni az ingázók mobilitási szokásait, és azt, hogy ezt miként befolyásolja a munkahely. Ezen megállapítások alapján a határrégióban élõket arra kell ösztönözni, hogy környezetbarát közlekedési eszközöket vegyenek igénybe.

A projekt célja az osztrák-magyar határtérségben ingázók mobilitási szokásainak a felmérése, és az emberek környezetbarát közlekedési szokásainak ösztönzése. Elõször a megkérdezés módszertanával felmérik az utazási szokásokat és a motivációval, igénnyel és magatartással kapcsolatos pontos adatokat. Ezt követõen az eredményeket arra használják, hogy a régióból kiválasztott munkáltatókkal közösen olyan intézkedéseket fejlesszenek ki, amelyek ösztönzik a környezetbarát közlekedési szokásokat. Ide tartozik többek között a közösségi közlekedési eszközök igénybevételének fokozása, a kerékpárforgalom ösztönzése, carpooling vagy a munkahelyi parkolóhelyek korlátozása. A régió intézményeiben a közlekedésfejlesztéséért felelõs döntéshozókat, valamint a közlekedési vállalatokat szintén bevonják a projekttevékenységekbe.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Helyzetfelmérés a határtérségben ingázók közlekedésérõl és mobilitási szokásairól
 • A munkáltatók feltérképezése és kiválasztása
 • Az ingázók mobilitási szokásainak felmérése, és azon lehetõségeknek az elemzése, amelyek hozzájárulhatnának a mobilitási szokások megváltoztatásához
 • Intézkedéscsomagok kidolgozása a résztvevõ munkáltatókkal az ökomobilitási koncepciók megvalósítására
 • Az intézkedéscsomagok bevezetése és hatásuk mérése
 • Workshopok a résztvevõ és potenciálisan szóba jöhetõ munkáltatók számára az ökomobilitási eszköztár terjesztésére
 • Javaslattétel a regionális döntéshozóknak
ERRAM HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 332,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 443 920,65
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Raumordnung
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2)


ÖSSZEFOGLALÓ

A régiók, nemzeti és nemzetközi szinten tekintve egyaránt versenyben állnak egymással. A vállalkozásoknak, ahogy a lakosságnak is magas és nagyon eltérõ elvárásai vannak a telephelyekkel szemben. A megfelelõ telephelyek meghatározása, biztosítása és fejlesztése nagy mértékben hozzájárul a régió versenyképességének növeléséhez és az életminõség javulásához. A telephely választásnál döntõ tényezõ a gazdasági és szociális intézmények közelsége, valamint a munkaerõ elérhetõsége.
Az ERRAM HU-AT projekt keretében, Alsó-Ausztria, Burgenland és Nyugat-Dunántúl régiókra kiterjedõen, egy határon átnyúló elérhetõségi modell kerül kidolgozásra. Az azonos alapadatok és számítási módszerek megteremtésével a telephelyek idõbeni, területi és tematikai szempontok alapján történõ, összehasonlító értékelése válik lehetõvé  a teljes projektrégióra vonatkozóan.

Célok

 • Egy stratégiai tervezési eszköz létrehozása, melynek segítségével a telephelyminõség, kis területi egyégeket vizsgáló, közigazgatási határoktól független, határon átnyúló módon történõ számítása és bemutatása válik lehetõvé.
 • Az ERRAM segítségével a projektpartnerek képessé válnak a határtérség régió- és területfejlesztése számára tervezési alapok megteremtésére.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Határon átnyúló, telephelyreleváns adatokkal feltöltött, harmonizált adatbank létrehozása.
 • Határon átnyúló elérhetõségi mátrixok modellezése.
 • Egy közös GIS-Tool programozása a regionális potenciálok számítására, valamint az bemutatott eredmények értékelésére és bemutatására egy „A határtérség lehetõségeit bemutató atlasz“-ban.
 • Pilottevékenységek megvalósítása a partnerrégiókban.
Fertõ-Hanság mobil

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung LAD Raumordnung
EMAIL martina.jauck@b-mobil.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 881 044,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 038 659,92
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Kapuvár Város Önkormányzata
Neusiedler Seebahn GmbH
Nationalpark Neusiedlersee - Seewinkel
Stadtgemeinde Frauenkirchen
Gemeinde Tadten
Gemeinde Wallern


ÖSSZEFOGLALÓ

A világörökség eme része és a határon átlépõ nemzeti park kedvelt kiránduló- és pihenõhelynek számítanak a kerékpárosok és a természetbarátok körében. A St. Martins Termálfürdõ is újabb turisztikai impulzust adott a régiónak, ám még mindig hiányzik a közvetlen kapcsolat az osztrák közlekedési hálózathoz. A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút pályaszakasza így fontos funkciót tölt be a mobilitás fokozatos fejlesztése szempontjából.

A vasút mûködésének tartós fenntartása érdekében az elkövetkezõ években számos beruházást kell tenni a vasúti infrastruktúra terén. Ezen felül a magyar oldalon lévõ kerékpárutak nem felelnek meg a Burgenlandban érvényben lévõ minõségi kritériumoknak sem az útvonalvezetés sem a kivitelezés szempontjából.

A projekt célja a modern és teljesítõképes vasúti közlekedés biztosítása, és a Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút pályaszakasz üzemi biztonságának növelése az „Alaptanulmány a határon átnyúló vasúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban” címû ETE-projekt rendelkezései és eredményei szerint. Fontos célok ezen kívûl egy zárt, határon átnyúló kerékpárút-hálózat létrehozása a „GreMo Pannonia” projektben kidolgozott kerékpáros közlekedési terv alapján, valamint a régió „ökoturisztikai modellrégió”-ként való pozícionálása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút modernizálása
 • A Hanság kerékpárutakkal való elérhetõvé tétele
 • Seewinkel ökomobilitásának javítása
GreMo Pannonia 2008-2011

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung/LAD Raumordnung
EMAIL martina.jauck@b-mobil.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 468 228,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 903 798,03
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Verkehrsverbund Ost-Region GmbH.
ÖBB-Postbus GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

2006. októberében nyílt meg Eisenstadt-ban (Kismartonban) a „b-mobil.info” nevû Burgenlandi Mobilitásközpont az osztrák-magyar-szlovák „Fenntartható környezetbarát közlekedés és túrizmus érzékeny területeken, Neusiedler See / Fertõ-tó régió példáján” címû ernyõprojekt keretében.
A „b-mobil.info” irodájában futnak össze a régió mobilitásával és az ökotúrizmussal kapcsolatos kérdések szálai, s így az utasok számára információs és tanácsadó helyként, a tömegközlekedési projektek számára pedig adatközvetítõ és koordinációs központként mûködik.

A projekt egy átfogó intézkedési csomagot irányoz elõ a Burgenland / Nyugat-Magyarország terület ökomobilitásának és regionális elérhetõségének javítására.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A tömegközlekedési és a kerékpáros közlekedési mobilitás-központok mint koordinációs helyek hálózatának kiépítése
 • Kivitelezhetõségi tanulmány egy határon átnyúló közlekedési szövetség létrehozásáról
 • Határon átnyúló osztrák közlekedési tervezet
 • Határon átnyúló osztrák közlekedésinformációs rendszer kiépítése és fejlesztése
 • Határon átnyúló kerékpárút-hálózat kifejlesztése
 • A regionális központok elérhetõségének javítása
GrenzBahn

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT
EMAIL timea.berki@westpa.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 707 788,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 832 740,67
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
Land Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a GRENZBAHN - Határon átnyúló vasúti kapcsolatok Burgenland - Nyugat-Magyarország elnevezésû, Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 támogatásával megvalósuló projektje keretében keres megoldást a nyilvános közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúl és Burgenland között történõ kialakítására, amelyek gyakorlatilag nem léteznek, holott naponta kb. 8000 munkavállaló és hallgató ingázik Ausztria és Magyarország között.

A Burgenland és Nyugat-Dunántúl közötti határon átnyúló buszközlekedés rövid távú intézkedési tervére vonatkozó konkrét javaslatok már készültek egy korábbi projekt közlekedési koncepciója keretében, azonban a vasúti közlekedés esetében még nem. Ezen hiány pótlására a GrenzBahn projektben a következõ vasúti vonalakra készülnek megvalósíthatósági és mûszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek, illetve költséghatékonysági elemzések:

 • A Pinka-völgye vasútvonal helyreállítása (ki- és újraépítése) az Oberwart-Szombathely vonalon a személy- és regionális áruszállítás érdekében.
 • A Sopron-Ebenfurth vasúti szakasz kétvágányosításának kiépítése.

Az említett vasúti szakaszokra vonatkozóan a mindenkori újjáépítés, illetve kiépítés technikai és pénzügyi megvalósíthatósága is megtervezésre kerül és a beruházás jogosságát költséghatékonysági elemzés keretében is górcsõ alá vesszük.

A továbbiakban ezekre épülve megvizsgáljuk az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés lehetséges regionális és gazdasági hatásait egy hatástanulmány keretében, valamint egy beruházás ösztönzõ program kerül kidolgozásra az "Ebenfuhrt-Sopron-Gyõr" közlekedési útvonal magyar szakasza vonatkozásában.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Megvalósíthatósági és mûszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek és költséghaszon elemzés készítése az Oberwart-Szombathely szakaszra, illetve a Sopron-Ebenfurth vasúti szakaszra;
 • Hatástanulmány elkészítése az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés regionális gazdasági hatásairól, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Beruházásösztönzõ program kidolgozása az Eberfurth-Sopron-Gyõr közlekedési útvonal kapcsán, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Jelentés készítése a végkövetkeztetésekrõl és ajánlások a magyar szakaszokra vonatkozóan - Ajánlások címmel, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Tanulmány a vasútorientált településfejlesztésrõl;
 • Mûszaki tanulmány Regionális vasút - városi vasút;
 • Regionális célcsoport-orientált rendezvények megszervezése és megtartása (2 db);
 • Projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató megtartása.
Grundlagenstudie NSB AG

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt.
EMAIL agota.acs@raaberbahn.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 105 097,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 123 644,11
 

IDŐTARTAM 2009-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Burgenländischen Landesregierung


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tótól keletre esõ terület vasúti elérhetõségének megteremtésére irányuló elsõ tervek 1873-ban jöttek létre. Az elmúlt években számos átfogó beruházási intézkedés valósult meg (pl. kiépítés 2002, új sínpár Frauenkirchen és St. Andrä között 2003, villamosítás 2004, Neusiedl am See – Bad pályaudvar építése 2006). Ennek ellenére a pályatest és biztosítóberendezések felújítása sem halogatható tovább. Egy alaptanulmány keretében meg kell állapítani, hogyan használhatók fel legoptimálisabban a rendelkezésre álló beruházási eszközök, s hogy az elkövetkezõ években szükségessé váló beruházások közül melyek élveznek elsõbbséget.

A projekt keretein belül a Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt. fenntartási és beruházási költségei kerülnek felbecslésre. A projekt célja a küszöbön álló intézkedések és az ezekkel járó költségek megállapítása, melyek egy késõbbi projekt alapjául fognak szolgálni.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Adatgyûjtés: vasúti al- és felépítmények, hídépítés Neusiedl am See-tõl Fertõszentmiklósig
 • A távközlõ- és biztosítóberendezések állapotának értékelése Neusiedl am See-tõl Fertõszentmiklósig
 • A vasúti al- és felépítmények és a hídépítés beruházási tervének elkészítése
 • A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt. távközlõ- és biztosítóberendezéseit érintõ beruházási program elkészítése
LANDMARK-RUBBER

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Zsira Község Önkormányzata
EMAIL korjegyzo@zsira.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 881 044,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 038 659,92
 

IDŐTARTAM 2010-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Sonnentherme BetriebsgesmbH
Sopronhorpács Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Zsira, Lutzmannsburg és Nikitsch ugyan szomszédok, ám különbözõ okoknál fogva a köztük való átjárhatóság nincs biztosítva.
Bár Lutzmannsburg felé, Zsirától a határig van egy út, ám egy „behajtani tilos” tábla van kirakva, mivel a forgalom zavarná a Lutzmannsburg-i Napfény Termálfürdõ nyugalmát. Nikitsch felõl is van egy út a magyar határig, ami az igen rossz állapotban lévõ, egykori határõrségi útban folytatódik. Biztonságos és minõségi személyautó- és kerékpáros forgalom így itt sem biztosított.
Ezek a problémák folyamatos viszályok forrásául szolgálnak. Lutzmannsburg kerékpárút-csomópontnak számít, és a mikrotérség ökomobilitásának elõmozdítása is fontos fejlesztési irány. A potenciálok jelenleg kihasználatlanok.

A projekt célja annak a 3 útszakasznak a kiépítése ill. felújítása, melyek lehetõvé teszik a határ közvetlen átlépését: 1. Lutzmannsburg és Zsira között új határátlépõ pont kerül kialakításra, 2. A Zsira településhatárától az új Zsira-Lutzmannsburg határátlépõ pontig vezetõ út rekonstrukciója, 3. Zsira-Nikitsch határátkelõhely: a Nikitsch-tõl az államhatárig vezetõ, már meglévõ út kiépítése és meghosszabbítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a beruházások elõkészítõ munkálatai
 • az infrastruktúra kiépítése
 • PR tevékenység
 • ökoturisztikai ajánlatok, programok és rendezvények kerékpárosok számára
SiEBaBWe

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)
EMAIL florian.schneider@kfv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 332,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 443 920,65
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Raab - Oedenburg - Ebenfurter Eisenbahn AG, Zweigniederlassung Wulkaprodersdorf
Széchenyi István Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Noha a vasúti útátjárók biztonsága az utóbbi években javult, 2010/2011-ben Burgenlandban összesen 5 személy, a GYSEV vonalain összesen 7 személy halt meg útátjáróban, valamint 8 sérült meg, ezen kívül Magyarországon 70 esetben okoztak jármûvek dologi kárt a mûszaki berendezésekben. Az ilyen típusú baleseteknél a súlyosság foka nagyon magas, mivel a vonat leggyakrabban nagy sebességgel közlekedik és ennek következtében nagyon hosszú a fékút és magas az ütközési sebesség. Gyakran a közlekedésben résztvevõk hibás viselkedése a balesetek okozója az útátjárókban. A más országból érkezõ közlekedésben résztvevõk az osztrák és magyar eltérõ szabályozással gyakran nincsenek tisztában és nem tudják, hogyan kell helyesen viselkedni útátjárónál.
Az útátjárókban bekövetkezõ balesetekkel a „Burgenlandi Közlekedésbiztonsági program 2011-2015” is foglalkozik: az útátjárókban a személyi sérüléssel járó balesetek számát 10 %-al kell csökkenteni.

A projekt egy átfogó intézkedéscsomag megvalósítását tûzte ki célul az öko-mobilitás és a regionális elérhetõség javítása érdekében Burgenland és Nyugat-Magyarország térségben

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A vizsgálati szakasz mentén a kiválasztott útátjárókban biztonságossági vizsgálatok elvégzése
 • Útátjárókra vonatkozó intézkedéskatalógus és útátjáró felújítási koncepció kidolgozása
 • A lakosság tudatformálása az útátjárók biztonságával és az azokban való viselkedéssel kapcsolatban
 • Határon átnyúló munkacsoport felállítása közlekedési szakértõkbõl és hatoságok képviselõibõl
TRANSBORDER

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Ágfalva Község Önkormányzata
EMAIL jegyzo@agfalva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 346 794,67
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 452 428,08
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Marktgemeinde Schattendorf
 


ÖSSZEFOGLALÓ

2007. december 21-e óta a magyar állampolgárok a schengeni területen belül ott és akkor – tehát nem csak a korábbi határátkelõ helyeken – léphetik át ellenõrzés nélkül az országhatárokat, ahol és amikor kedvük tartja. A közlekedés fontos ágát képezi a modern gazdaságnak. Ennélfogva szükségessé vált a nyilvános közlekedési rendszerek felülvizsgálata is.

A projekt célja a Vasfüggöny által egymástól évtizedeken keresztül elvágott helyiségek, Ágfalva és Somfalva közti kapcsolat helyreállítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A két település közti útszakasz és az ehhez tartozó infrastruktúra helyreállítása
 • A községek regionális elérhetõségének javítása
 • Határon átnyúló kerékpárút-hálózat kiépítése
 • A kulturális és társadalmi kapcsolatok helyreállítása 
VKM AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
EMAIL josef.michael.schopf@tuwien.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 281 167,16
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 330 784,95
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

A vasfüggöny leomlása és Magyarország EU csatlakozása következtében a CENTROPE régióban gazdasági integráció megy végbe. Az integráció a közlekedési igények jelentõs növekedésével jár. Ezért a jövõben egyre fontosabbá válik, hogy a közösségi és az egyéni közlekedés számára alkalmas infrastruktúrát kínáljunk, amivel a várható közlekedési igényeket környezetkímélõen és hatékonyan lehet kielégíteni. A beruházási döntések meghozatalához egyre inkább a hatásokat szimuláló közlekedési modelleket használnak. A jelenlegi közlekedési modellek adminisztratív, ill. költségokokból a politikai-közigazgatási egységek határaiig tartanak, így nem képesek a határhoz közeli, ill. a határon átnyúló infrastruktúra-projekteket megfelelõen leképezni. A most benyújtott projekt keretében ezeket a hiányosságokat akarjuk felszámolni.

A projekt célja a kidolgozás alatt álló Bécs-Alsó Ausztria-Burgenland-Pozsony-Nagyszombat határon átnyúló közlekedési modell a Nyugatmagyarországi régióra  (Györ-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) kiterjeszteni és ezáltal ezen a területen az infrastruktúra tervezési folyamatait támogatni

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Integrált forgalomráterhelési és forgalomkeltési modell létrehozása
 • A forgalomkeltési és a ráterhelési modell integrációja és ellenõrzése
 • Szcenáriók megfogalmazása, elemzése és értékelése
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.1 Az ökomobilitás, a közlekedés és a regionális elérhetőség javítása
GreMo Pannonia 2008-2011

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung/LAD Raumordnung
EMAIL martina.jauck@b-mobil.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 468 228,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 903 798,03
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Verkehrsverbund Ost-Region GmbH.
ÖBB-Postbus GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

2006. októberében nyílt meg Eisenstadt-ban (Kismartonban) a „b-mobil.info” nevû Burgenlandi Mobilitásközpont az osztrák-magyar-szlovák „Fenntartható környezetbarát közlekedés és túrizmus érzékeny területeken, Neusiedler See / Fertõ-tó régió példáján” címû ernyõprojekt keretében.
A „b-mobil.info” irodájában futnak össze a régió mobilitásával és az ökotúrizmussal kapcsolatos kérdések szálai, s így az utasok számára információs és tanácsadó helyként, a tömegközlekedési projektek számára pedig adatközvetítõ és koordinációs központként mûködik.

A projekt egy átfogó intézkedési csomagot irányoz elõ a Burgenland / Nyugat-Magyarország terület ökomobilitásának és regionális elérhetõségének javítására.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A tömegközlekedési és a kerékpáros közlekedési mobilitás-központok mint koordinációs helyek hálózatának kiépítése
 • Kivitelezhetõségi tanulmány egy határon átnyúló közlekedési szövetség létrehozásáról
 • Határon átnyúló osztrák közlekedési tervezet
 • Határon átnyúló osztrák közlekedésinformációs rendszer kiépítése és fejlesztése
 • Határon átnyúló kerékpárút-hálózat kifejlesztése
 • A regionális központok elérhetõségének javítása
TRANSBORDER

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Ágfalva Község Önkormányzata
EMAIL jegyzo@agfalva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 346 794,67
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 452 428,08
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Marktgemeinde Schattendorf
 


ÖSSZEFOGLALÓ

2007. december 21-e óta a magyar állampolgárok a schengeni területen belül ott és akkor – tehát nem csak a korábbi határátkelõ helyeken – léphetik át ellenõrzés nélkül az országhatárokat, ahol és amikor kedvük tartja. A közlekedés fontos ágát képezi a modern gazdaságnak. Ennélfogva szükségessé vált a nyilvános közlekedési rendszerek felülvizsgálata is.

A projekt célja a Vasfüggöny által egymástól évtizedeken keresztül elvágott helyiségek, Ágfalva és Somfalva közti kapcsolat helyreállítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A két település közti útszakasz és az ehhez tartozó infrastruktúra helyreállítása
 • A községek regionális elérhetõségének javítása
 • Határon átnyúló kerékpárút-hálózat kiépítése
 • A kulturális és társadalmi kapcsolatok helyreállítása 
Grundlagenstudie NSB AG

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt.
EMAIL agota.acs@raaberbahn.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 105 097,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 123 644,11
 

IDŐTARTAM 2009-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Burgenländischen Landesregierung


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tótól keletre esõ terület vasúti elérhetõségének megteremtésére irányuló elsõ tervek 1873-ban jöttek létre. Az elmúlt években számos átfogó beruházási intézkedés valósult meg (pl. kiépítés 2002, új sínpár Frauenkirchen és St. Andrä között 2003, villamosítás 2004, Neusiedl am See – Bad pályaudvar építése 2006). Ennek ellenére a pályatest és biztosítóberendezések felújítása sem halogatható tovább. Egy alaptanulmány keretében meg kell állapítani, hogyan használhatók fel legoptimálisabban a rendelkezésre álló beruházási eszközök, s hogy az elkövetkezõ években szükségessé váló beruházások közül melyek élveznek elsõbbséget.

A projekt keretein belül a Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt. fenntartási és beruházási költségei kerülnek felbecslésre. A projekt célja a küszöbön álló intézkedések és az ezekkel járó költségek megállapítása, melyek egy késõbbi projekt alapjául fognak szolgálni.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Adatgyûjtés: vasúti al- és felépítmények, hídépítés Neusiedl am See-tõl Fertõszentmiklósig
 • A távközlõ- és biztosítóberendezések állapotának értékelése Neusiedl am See-tõl Fertõszentmiklósig
 • A vasúti al- és felépítmények és a hídépítés beruházási tervének elkészítése
 • A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút Zrt. távközlõ- és biztosítóberendezéseit érintõ beruházási program elkészítése
LANDMARK-RUBBER

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Zsira Község Önkormányzata
EMAIL korjegyzo@zsira.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 881 044,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 038 659,92
 

IDŐTARTAM 2010-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Sonnentherme BetriebsgesmbH
Sopronhorpács Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Zsira, Lutzmannsburg és Nikitsch ugyan szomszédok, ám különbözõ okoknál fogva a köztük való átjárhatóság nincs biztosítva.
Bár Lutzmannsburg felé, Zsirától a határig van egy út, ám egy „behajtani tilos” tábla van kirakva, mivel a forgalom zavarná a Lutzmannsburg-i Napfény Termálfürdõ nyugalmát. Nikitsch felõl is van egy út a magyar határig, ami az igen rossz állapotban lévõ, egykori határõrségi útban folytatódik. Biztonságos és minõségi személyautó- és kerékpáros forgalom így itt sem biztosított.
Ezek a problémák folyamatos viszályok forrásául szolgálnak. Lutzmannsburg kerékpárút-csomópontnak számít, és a mikrotérség ökomobilitásának elõmozdítása is fontos fejlesztési irány. A potenciálok jelenleg kihasználatlanok.

A projekt célja annak a 3 útszakasznak a kiépítése ill. felújítása, melyek lehetõvé teszik a határ közvetlen átlépését: 1. Lutzmannsburg és Zsira között új határátlépõ pont kerül kialakításra, 2. A Zsira településhatárától az új Zsira-Lutzmannsburg határátlépõ pontig vezetõ út rekonstrukciója, 3. Zsira-Nikitsch határátkelõhely: a Nikitsch-tõl az államhatárig vezetõ, már meglévõ út kiépítése és meghosszabbítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • a beruházások elõkészítõ munkálatai
 • az infrastruktúra kiépítése
 • PR tevékenység
 • ökoturisztikai ajánlatok, programok és rendezvények kerékpárosok számára
Fertõ-Hanság mobil

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung LAD Raumordnung
EMAIL martina.jauck@b-mobil.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 881 044,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 038 659,92
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Kapuvár Város Önkormányzata
Neusiedler Seebahn GmbH
Nationalpark Neusiedlersee - Seewinkel
Stadtgemeinde Frauenkirchen
Gemeinde Tadten
Gemeinde Wallern


ÖSSZEFOGLALÓ

A világörökség eme része és a határon átlépõ nemzeti park kedvelt kiránduló- és pihenõhelynek számítanak a kerékpárosok és a természetbarátok körében. A St. Martins Termálfürdõ is újabb turisztikai impulzust adott a régiónak, ám még mindig hiányzik a közvetlen kapcsolat az osztrák közlekedési hálózathoz. A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút pályaszakasza így fontos funkciót tölt be a mobilitás fokozatos fejlesztése szempontjából.

A vasút mûködésének tartós fenntartása érdekében az elkövetkezõ években számos beruházást kell tenni a vasúti infrastruktúra terén. Ezen felül a magyar oldalon lévõ kerékpárutak nem felelnek meg a Burgenlandban érvényben lévõ minõségi kritériumoknak sem az útvonalvezetés sem a kivitelezés szempontjából.

A projekt célja a modern és teljesítõképes vasúti közlekedés biztosítása, és a Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút pályaszakasz üzemi biztonságának növelése az „Alaptanulmány a határon átnyúló vasúti infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban” címû ETE-projekt rendelkezései és eredményei szerint. Fontos célok ezen kívûl egy zárt, határon átnyúló kerékpárút-hálózat létrehozása a „GreMo Pannonia” projektben kidolgozott kerékpáros közlekedési terv alapján, valamint a régió „ökoturisztikai modellrégió”-ként való pozícionálása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút modernizálása
 • A Hanság kerékpárutakkal való elérhetõvé tétele
 • Seewinkel ökomobilitásának javítása
VKM AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
EMAIL josef.michael.schopf@tuwien.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 281 167,16
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 330 784,95
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Széchenyi István Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

A vasfüggöny leomlása és Magyarország EU csatlakozása következtében a CENTROPE régióban gazdasági integráció megy végbe. Az integráció a közlekedési igények jelentõs növekedésével jár. Ezért a jövõben egyre fontosabbá válik, hogy a közösségi és az egyéni közlekedés számára alkalmas infrastruktúrát kínáljunk, amivel a várható közlekedési igényeket környezetkímélõen és hatékonyan lehet kielégíteni. A beruházási döntések meghozatalához egyre inkább a hatásokat szimuláló közlekedési modelleket használnak. A jelenlegi közlekedési modellek adminisztratív, ill. költségokokból a politikai-közigazgatási egységek határaiig tartanak, így nem képesek a határhoz közeli, ill. a határon átnyúló infrastruktúra-projekteket megfelelõen leképezni. A most benyújtott projekt keretében ezeket a hiányosságokat akarjuk felszámolni.

A projekt célja a kidolgozás alatt álló Bécs-Alsó Ausztria-Burgenland-Pozsony-Nagyszombat határon átnyúló közlekedési modell a Nyugatmagyarországi régióra  (Györ-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) kiterjeszteni és ezáltal ezen a területen az infrastruktúra tervezési folyamatait támogatni

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Integrált forgalomráterhelési és forgalomkeltési modell létrehozása
 • A forgalomkeltési és a ráterhelési modell integrációja és ellenõrzése
 • Szcenáriók megfogalmazása, elemzése és értékelése
EMAH

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftsuniversität Wien
EMAIL sigrid.stagl@wu.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 361 503,04
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 425 314,28
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határtérségben az utóbbi években erõsen megemelkedett a szgk-használók száma. Ennek oka a határon átnyúló forgalom erõsödése, ami az osztrák munkaerõpiac magyar munkavállalók számára történt megnyitásának és annak a ténynek köszönhetõ, hogy sok ingázó továbbra is az egyéni közlekedési eszközök mellett dönt. A forgalom fenntartható csökkentése érdekében elõször fel kell térképezni az ingázók mobilitási szokásait, és azt, hogy ezt miként befolyásolja a munkahely. Ezen megállapítások alapján a határrégióban élõket arra kell ösztönözni, hogy környezetbarát közlekedési eszközöket vegyenek igénybe.

A projekt célja az osztrák-magyar határtérségben ingázók mobilitási szokásainak a felmérése, és az emberek környezetbarát közlekedési szokásainak ösztönzése. Elõször a megkérdezés módszertanával felmérik az utazási szokásokat és a motivációval, igénnyel és magatartással kapcsolatos pontos adatokat. Ezt követõen az eredményeket arra használják, hogy a régióból kiválasztott munkáltatókkal közösen olyan intézkedéseket fejlesszenek ki, amelyek ösztönzik a környezetbarát közlekedési szokásokat. Ide tartozik többek között a közösségi közlekedési eszközök igénybevételének fokozása, a kerékpárforgalom ösztönzése, carpooling vagy a munkahelyi parkolóhelyek korlátozása. A régió intézményeiben a közlekedésfejlesztéséért felelõs döntéshozókat, valamint a közlekedési vállalatokat szintén bevonják a projekttevékenységekbe.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Helyzetfelmérés a határtérségben ingázók közlekedésérõl és mobilitási szokásairól
 • A munkáltatók feltérképezése és kiválasztása
 • Az ingázók mobilitási szokásainak felmérése, és azon lehetõségeknek az elemzése, amelyek hozzájárulhatnának a mobilitási szokások megváltoztatásához
 • Intézkedéscsomagok kidolgozása a résztvevõ munkáltatókkal az ökomobilitási koncepciók megvalósítására
 • Az intézkedéscsomagok bevezetése és hatásuk mérése
 • Workshopok a résztvevõ és potenciálisan szóba jöhetõ munkáltatók számára az ökomobilitási eszköztár terjesztésére
 • Javaslattétel a regionális döntéshozóknak
SiEBaBWe

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)
EMAIL florian.schneider@kfv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 332,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 443 920,65
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Raab - Oedenburg - Ebenfurter Eisenbahn AG, Zweigniederlassung Wulkaprodersdorf
Széchenyi István Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Noha a vasúti útátjárók biztonsága az utóbbi években javult, 2010/2011-ben Burgenlandban összesen 5 személy, a GYSEV vonalain összesen 7 személy halt meg útátjáróban, valamint 8 sérült meg, ezen kívül Magyarországon 70 esetben okoztak jármûvek dologi kárt a mûszaki berendezésekben. Az ilyen típusú baleseteknél a súlyosság foka nagyon magas, mivel a vonat leggyakrabban nagy sebességgel közlekedik és ennek következtében nagyon hosszú a fékút és magas az ütközési sebesség. Gyakran a közlekedésben résztvevõk hibás viselkedése a balesetek okozója az útátjárókban. A más országból érkezõ közlekedésben résztvevõk az osztrák és magyar eltérõ szabályozással gyakran nincsenek tisztában és nem tudják, hogyan kell helyesen viselkedni útátjárónál.
Az útátjárókban bekövetkezõ balesetekkel a „Burgenlandi Közlekedésbiztonsági program 2011-2015” is foglalkozik: az útátjárókban a személyi sérüléssel járó balesetek számát 10 %-al kell csökkenteni.

A projekt egy átfogó intézkedéscsomag megvalósítását tûzte ki célul az öko-mobilitás és a regionális elérhetõség javítása érdekében Burgenland és Nyugat-Magyarország térségben

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A vizsgálati szakasz mentén a kiválasztott útátjárókban biztonságossági vizsgálatok elvégzése
 • Útátjárókra vonatkozó intézkedéskatalógus és útátjáró felújítási koncepció kidolgozása
 • A lakosság tudatformálása az útátjárók biztonságával és az azokban való viselkedéssel kapcsolatban
 • Határon átnyúló munkacsoport felállítása közlekedési szakértõkbõl és hatoságok képviselõibõl
ERRAM HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 332,51
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 443 920,65
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Raumordnung
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2)


ÖSSZEFOGLALÓ

A régiók, nemzeti és nemzetközi szinten tekintve egyaránt versenyben állnak egymással. A vállalkozásoknak, ahogy a lakosságnak is magas és nagyon eltérõ elvárásai vannak a telephelyekkel szemben. A megfelelõ telephelyek meghatározása, biztosítása és fejlesztése nagy mértékben hozzájárul a régió versenyképességének növeléséhez és az életminõség javulásához. A telephely választásnál döntõ tényezõ a gazdasági és szociális intézmények közelsége, valamint a munkaerõ elérhetõsége.
Az ERRAM HU-AT projekt keretében, Alsó-Ausztria, Burgenland és Nyugat-Dunántúl régiókra kiterjedõen, egy határon átnyúló elérhetõségi modell kerül kidolgozásra. Az azonos alapadatok és számítási módszerek megteremtésével a telephelyek idõbeni, területi és tematikai szempontok alapján történõ, összehasonlító értékelése válik lehetõvé  a teljes projektrégióra vonatkozóan.

Célok

 • Egy stratégiai tervezési eszköz létrehozása, melynek segítségével a telephelyminõség, kis területi egyégeket vizsgáló, közigazgatási határoktól független, határon átnyúló módon történõ számítása és bemutatása válik lehetõvé.
 • Az ERRAM segítségével a projektpartnerek képessé válnak a határtérség régió- és területfejlesztése számára tervezési alapok megteremtésére.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Határon átnyúló, telephelyreleváns adatokkal feltöltött, harmonizált adatbank létrehozása.
 • Határon átnyúló elérhetõségi mátrixok modellezése.
 • Egy közös GIS-Tool programozása a regionális potenciálok számítására, valamint az bemutatott eredmények értékelésére és bemutatására egy „A határtérség lehetõségeit bemutató atlasz“-ban.
 • Pilottevékenységek megvalósítása a partnerrégiókban.
CYCLING AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismusregionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf
EMAIL neun@suedburgenland.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 707 788,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 832 740,67
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Thermenland Steiermark Marketing GmbH.
Narda Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt évtizedekben Burgenlandban és Stájerországban kiépült a kerékpárút hálózat. A kerékpározás e tartományokban a turisztikai kínálat egyik fõ elemeként határozható meg.  Magyarországon a kerékpáros turizmus Ausztriához képest még elmaradottnak tekinthetõ. Szombathely és térségének bekapcsolása a nemzetközi és határon átnyúló kerékpáros hálózatába nem megoldott.  A schengeni határnyitást követõen a kis forgalmú, helyi jelentõségû határátkelõk bevonása lehetõvé teszi a kerékpárút hálózatok határon átnyúló összeköttetését, továbbá a határtérség kerékpáros turizmusához kapcsolódó kínálat felmérése, összehangolt közös értékesítése kiemelt potenciállal bír. A Vasfüggöny kerékpárút kezdeményezése európai szinten is alátámasztja a kerékpár-turisztikai kínálat határon átnyúló fejlesztésének szükségességét. Kerékpár-turisztikai fejlesztésre határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor térségünkben. Határon átnyúló kerékpár-turisztikai kínálat nem áll rendelkezésre.

A projekt fõ célja a „kerékpáros élmény“ fogalmának pozicionálása a határtérségben piackonform kerékpár-turisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, ill. minõségbiztosítási tevékenységek megvalósítása által.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határtérség kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése (kerékpárút építése Narda és Schandorf között, táblázás, kerékpáros határátkelõk kialakítása)
 • A térségi természeti és kulturtursiztikai attrakciókon alapuló kínálat fejlesztése
 • Kerékpár-turisztikai kínálat fejlesztése által a határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai értékteremtés elõsegítése
 • A projekttérség lakosságának tudatformálása a „kerékpáros élmény“ témájában
 • Közös marketingstratégia kidolgozása az ajánlatok pozicionálása érdekében
GrenzBahn

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT
EMAIL timea.berki@westpa.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 707 788,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 832 740,67
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
Land Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a GRENZBAHN - Határon átnyúló vasúti kapcsolatok Burgenland - Nyugat-Magyarország elnevezésû, Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 támogatásával megvalósuló projektje keretében keres megoldást a nyilvános közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúl és Burgenland között történõ kialakítására, amelyek gyakorlatilag nem léteznek, holott naponta kb. 8000 munkavállaló és hallgató ingázik Ausztria és Magyarország között.

A Burgenland és Nyugat-Dunántúl közötti határon átnyúló buszközlekedés rövid távú intézkedési tervére vonatkozó konkrét javaslatok már készültek egy korábbi projekt közlekedési koncepciója keretében, azonban a vasúti közlekedés esetében még nem. Ezen hiány pótlására a GrenzBahn projektben a következõ vasúti vonalakra készülnek megvalósíthatósági és mûszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek, illetve költséghatékonysági elemzések:

 • A Pinka-völgye vasútvonal helyreállítása (ki- és újraépítése) az Oberwart-Szombathely vonalon a személy- és regionális áruszállítás érdekében.
 • A Sopron-Ebenfurth vasúti szakasz kétvágányosításának kiépítése.

Az említett vasúti szakaszokra vonatkozóan a mindenkori újjáépítés, illetve kiépítés technikai és pénzügyi megvalósíthatósága is megtervezésre kerül és a beruházás jogosságát költséghatékonysági elemzés keretében is górcsõ alá vesszük.

A továbbiakban ezekre épülve megvizsgáljuk az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés lehetséges regionális és gazdasági hatásait egy hatástanulmány keretében, valamint egy beruházás ösztönzõ program kerül kidolgozásra az "Ebenfuhrt-Sopron-Gyõr" közlekedési útvonal magyar szakasza vonatkozásában.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Megvalósíthatósági és mûszaki tanulmányok, üzemeltetési költségek és költséghaszon elemzés készítése az Oberwart-Szombathely szakaszra, illetve a Sopron-Ebenfurth vasúti szakaszra;
 • Hatástanulmány elkészítése az Oberwart-Szombathely vasúti összeköttetés regionális gazdasági hatásairól, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Beruházásösztönzõ program kidolgozása az Eberfurth-Sopron-Gyõr közlekedési útvonal kapcsán, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Jelentés készítése a végkövetkeztetésekrõl és ajánlások a magyar szakaszokra vonatkozóan - Ajánlások címmel, osztrák-magyar vonatkozásban;
 • Tanulmány a vasútorientált településfejlesztésrõl;
 • Mûszaki tanulmány Regionális vasút - városi vasút;
 • Regionális célcsoport-orientált rendezvények megszervezése és megtartása (2 db);
 • Projektzáró rendezvény és sajtótájékoztató megtartása.