versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

1.1 A gazdasági együttműködés támogatása

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.1 A gazdasági együttműködés támogatása
alpannonia

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismusregionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf
EMAIL neun@suedburgenland.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 214 488,70
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 107 198,37
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Írottkõ Natúrparkért Egyesület
Tourismusverband Joglland - Waldheimat / Steiermark
Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Kõszeg Város Önkormányzat
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Bozsok Községi Önkormányzat
Cák Község Önkormányzata
Velem Községi Önkormányzat


ÖSSZEFOGLALÓ

A távolsági túrázás divatos trend. Az "alpannonia® - határtalan túrázás" távolsági túraútvonal különleges földrajzi fekvésének köszönhetõen az Alpoktól egészen a magyar síkságig húzódó magassági és panorámaútként pozícionálható. Az alpannonia® révén az út mentén már meglévõ és létrejövõ infrastruktúrát, látványosságokat és kultúrtörténeti elemeket össze kell kapcsolni és közösen kell értékesíteni. 

A bakancsos turizmust azonos minőséget biztosító, egységes és egyedi kínálattá kell fejleszteni. Ennek kapcsán meghatározzák és jelölik a fő útvonalat és a mellékutakat, túrakapukat, valamint kiemelkedõ élmény- és pihenõhelyeket hoznak létre.
A soft intézkedéseknél a települések, a lakosság és a vállalkozások fogékonnyá tétele rangsorol elsõ helyen. A marketing és a közönségkapcsolati munka esetében elsõsorban arról van szó, hogy a marketingtevékenységeket összekapcsolják, koordinálják és a honlapon reklámozzák. Az egyes cégekhez eddig beérkezett és egyértelmûen az alpannoniára visszavezethetõ foglalások jelzik, hogy  a „határtalan túrázás“ témával láthatóan megragadták a kor szellemét.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Egységes, egyedülálló turisztikai túratermék – a túrakapuk, a kitáblázás és a jelölés azonosak
 • Turisztikai ajánlatok foglalása (csomagmentes túrázás, személyszállítás)
 • Egyedülálló élményállomások, kultúrtörténeti elemek és a szükséges infrastruktúra létrehozása
 • Közös marketing kialakítása
 • 10 alpannónia túravezetõ képzése
CEPO

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Veterinärmedizinische Universität Wien
EMAIL michael.hess@vetmeduni.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 512 227,54
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 602 620,75
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarországon igen jelentõs, Ausztriában pedig növekvõ mértéket mutat az egy fõre jutó baromfifogyasztás. Ez a tendencia kihatással van a baromfitenyésztésben érdekelt vállalkozásokon át a régió gazdaságára, valamint a baromfi fajok által közvetített humán patogén kórokozók révén az emberi egészségre is.

A Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem (Vetmeduni Vienna) nemzetközileg is elismert intézmény az állategészségügy területén; a Pannon Egyetem Georgikon Kar pedig jelentõs tapasztalattal rendelkezik a gazdasági állatok takarmányozása terén. A két intézmény eltérõ adottságaira alapozott tudásbázis segítheti a régió baromfi termék elõállítóinak munkáját, illetve elõrelépést hozhat az élelmiszerbiztonság tekintetében, a baromfi fajok által közvetített emberi megbetegedések megelõzésében.

A projekt átfogó céljai közé tartozik a baromfi termék elõállítás hatékonyságát javító oktatási és kutatási együttmûködés kialakítása, különös tekintettel a baromfitakarmányozásra, a baromfi egészségügyre és az élelmiszerbiztonságra, valamint a kialakult tudásanyag megosztása a térség szélesebb körû szakmai közönségével, a baromfi ágazat szereplõivel szemináriumok, tájékoztató kiadványok és egy interaktív weblap segítségével.
Mindezek által a régió versenyképességét javítani, a régió baromfitermék-elõállítói és döntéshozói munkájának elõsegíteni lehet.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • takarmányozás és a kórokozók okozta megbetegedések összefüggéseinek vizsgálata;
 • a patogén kórokozók jelenlétének beazonosítására alkalmas módszerek kifejlesztése;
 • az eredmények közzététele a külsõ partnerek, a régió termelõi számára hasznosítható formában;
 • a megszerzett tudásanyag beépítése a két oktatási intézmény tananyagába
CREATIVE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
EMAIL banyaip@kva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 441 487,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 519 397,33
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Regionalmanagement Burgenland GmbH - Zentrum für Kreativwirtschaft
Nyugat-magyarországi Egyetem
designaustria Wissenszentrum und Interessenvertretung
Regionale Gemeinschaftsinitiative Oststeirisches Kernland


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság 2010. április 29-én adta ki a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló Zöld könyvet. A dokumentum megalkotását az Európai Tanács egy 2007 évi határozata elõzte meg, amely rögzítette, hogy a kreatív szektor fejlõdése alapvetõ jelentõséggel bír az EU prosperálása szempontjából. Az európai kreatív ipar fejlõdésének elõsegítésére az Európai Parlament is felszólította az EB-t. A Zöld könyv megállapítja, hogy a kreatív iparág jelentõs kiaknázatlan növekedési és munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik, amelynek kiaknázása jelentõs versenyképességi tényezõ. A kreatív ipar mellett mûködõ szellemi mûhelyek, érdekképviseletek AT és HU szervezetei között mindeddig nem alakult ki kapcsolat, a kreatívgazdaság fejlesztésére határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor térségünkben, annak ellenére, hogy a kreatív iparban jellemzõen magas az együttmûködési hajlandóság, mely jelentõs mértékben méretgazdaságossági okokkal magyarázható.

A projekt fõ célja a magyar-osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplõinek támogatása határon átnyúló, értéklánc alapú együttmûködés kialakítása és fejlesztése által.

Célja:

 • a kreatív ipar szervezetei közötti kapcsolatok erõsítése, a határon átnyúló együttmûködés intézményesítése
 • a határon átnyúló kreatív klaszter elõkészítése a klaszteresedést, ill. a méretgazdaságosságból eredõ hátrányok leküzdését elõsegítõ eszközökkel (pl.: a kreatív vállalatok online platformja)
 • legjobb gyakorlatok terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló üzleti rendezvények szervezése
 • az érintett célcsoport valós fejlesztési igényeinek kiszolgálása tréningek biztosítása által (pl.: az innovációmenedzsment és a marketing témájában)
 • az oktatás és a kreatív iparágak közötti hálózatépítés
 • a kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése, ezen gazdasági ágazat láthatóságának javítása
 • a létrejövõ és a már mûködõ HU-SK hálózat összekapcsolásának elõkészítése.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Alapszabályok és tervek megalkotása
 • Adatgyûjtés, adatbázis kialakítás és adatbázis-aktualizálás (felmérés)
 • Igényfelmérés
 • Kreatív ipar iparági szintû találkozói, igényfelmérés és vezérfonal készítése
 • Információs napok, bilaterális üzletember találkozók és tréningek, kreatív konferenciák
 • Kreatív játékfejlesztõk versenye
 • Játékfejlesztõ workshop az iskolában
 • Kreatív pályaorientációs játék
 • Kreatív pályaorientációs workshop iskolákban és szakmunkásképzõ iskolákban szakértõ és pedagógus részvételével
 • Kreatív kiállítás és vásár
 • Bilaterális Kreatív Mesterségek Napjai
 • Kommunikáció, marketing, disszemináció
 • Próbaút a HU határtérségbe a következõ témák mentén: "Bilaterális jó példák transzfere", ill. "Ritka kreatív mesterségek".
E-VIA 2014

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
EMAIL fraissler-simm@oststeiermark.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 220 725,90
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 259 677,55
 

IDŐTARTAM 2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

A „24 város“ az E-VIA 2012-vel azt a szándékot követte, hogy határokat átlépve szorgalmazza az elektromobilitást, és egyúttal felélénkítse a belvárosokat. A fenntartható megvalósításhoz azonban a partnerség kibõvítése és tartalmi szakosodás szükséges, amely túllép a City Cooperation projekt keretein.

A tárgyi továbbfejlesztésnek az alábbi célok elérését kell biztosítania:

 • Széles tematikus partnerség felépítése, amely 2014-tõl az E-VIA-t elismert elektromobilitási kihívásként Ausztria és Magyarország között rendszeresen megvalósítja.
 • Az elektromobilitás helyének mint meggyõzõ közlekedési alternatívának kijelölése a nyilvánosság elõtt
 • A határrégió állami, üzemi, magán- és idegenforgalmi szereplõinek informálása az elektromobilitásra való áttérési lehetõségekrõl
 • Kompetenciapartnerség kezdeményezése a határ két oldalán mûködõ mobilitásiparban a Clean Mobility témájában

Az EVIA 2014 Projekt négy célcsoportot céloz meg. Az elsõ célcsoport vállalkozók és az elektromobilitás és megújuló témákban érintettek, akik az EVIA 2014 elõkészítés és megvalósítás folyamán egy hálózatot alkotnak majd, valamint erõsítik egymást. Második célcsoport a régió városai és a községei (önkormányzatok, szervezetek, intézmények), akiket fáradozásaikért a projekt során támogatni kell, hogy egy közös határon átnyúló elektromobilitás infrastruktúrát lehessen létrehozni. Harmadik célcsoport az eletromobilitás úttörõi, akiket az elektromos autóikkal meghívnak az EVIA-ra, hogy részt vegyenek a rendezvényen, ezáltal elismerve és megerõsítve az õ úttörõi mivoltukat. A fõ célcsoportot végül az Ausztria és Magyarország közötti határrégió lakói és turistái alkotják, akiket az E-VIA 2014-nek a mobilitás klímabarátabb formáira való átállásra kell motiválni. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • E-VIA 2014 részletes koncepciója
 • Kibõvített partnerség kiépítése
 • E-VIA 2014 elõkészítése és promóciója
 • Az E-VIA 2014 megvalósítása
 • Az EVIA 2014 értékelése és fenntartható koncepció kidolgozása
Ecostrat

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftskammer Burgenland
EMAIL juergen.rathmann@wkbgld.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 476 267,41
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 021 238,64

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági válság a burgenlandi és a magyar vállalkozások számára azt jelenti, hogy a termékeknek nagy mértékben kell alkalmazkodniuk a megváltozott piaci feltételekhez. A mind az idõ tekintetében, mind pénzügyi értelemben jelentkezõ forráshiány miatt számos KKV számára lehetetlenné válik piacainak újjáalakítása és vállalkozási szempontból hosszú távú stratégiai tervezése. A kamarák felállítják a kereteket "trendfigyelõként" illetve impulzusok nyujtásával egy folyamatos jobbítási folyamathoz.
Vállalati szinten szükséges a termékek, a folyamatok és a munkavállalók képzésének folyamatos és optimalizált piachoz történõ igazítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A regionális vásárlóerõ vizsgálata
 • Trend-felderítõ tanulmány: ennek a tanulmánynak kell a jövõbeni lehetõségeket és trendeket feltárni.
 • Kompetencia-teamek létrehozása minõség-menedzsment folyamatokhoz
 • Képzések a minõségmenedszment területén
 • Személyzeti és szervezetfejlesztési eszközök implenetálása
 • Határon átnyúló munkaközösségek kialakítása
 • Nemzetközi menedzsment-tréningek, információs rendezvények, „menedzsmentklub” rendezvények szervezése
 • Cégalapítási vásárok
FaKlim

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-magyarországi Egyetem,  Erdõmérnöki Kar, Környezet-és Földtudományi Intézet
EMAIL cm@emk.nyme.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 162 606,09
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 191 301,95
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Universität für Bodenkultur Wien  Department für Wald- und Bodenwissenschaften Institut für Waldbau


ÖSSZEFOGLALÓ

Számos nemzetközi szervezet szerint (pl.: IPCC) az elõre jelzett klimatikus bizonytalanság az emberiség legnagyobb globális kihívása. Az elõre jelzett változások gyorsasága különösen próbára teszi a hosszú életû erdei ökoszisztémákat. Ezek az erdõk fontos és értékes természeti erõforrások, amelyek várhatóan emberi kezelés alatt állnak majd a jövõben is. Az osztrák-magyar határrégió különlegesen veszélyeztetett, mert magyar meteorológiai elemzések szerint az elmúlt évtizedekben a legerõsebb elszáradási tendencia itt érvényesült.

A projekt fõ célkitûzése a régióban található bükkösök fenntartható erdõgazdálkodásának megalapozása a várható klímaváltozás fényében, a jövõbeli veszélyek és kockázatok feltárása és elemzése, továbbá felkészülés kezelési és kárcsökkentõ stratégiák kidolgozásával.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Éghajlati adatok térbeli interpolációja
 • Mûködõ szén- és tápanyagforgalmi valamint szárazságtolerancia-modellek létrehozása
 • Erdei mikroklíma-mérések és egészségi-állapot felvételezések 
GeNeSEE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Universität für Bodenkultur Wien
EMAIL josef.eitzinger@boku.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 757 832,31
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 891 567,50
 

IDŐTARTAM 2011-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Felső -Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9 - Wasser- und Abfallwirtschaft
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet


ÖSSZEFOGLALÓ

A Neusiedler See-Fertõ tó régió kapacitását határon átnyúló topográfiai adatbankkal szándékozzák eräsíteni – mind a természetvédelem, mint a fenntartható turizmus és annak mûködtetése szempontjából. A tómeder topográfiájának pontos ismeretével beazonosíthatóak és értékelhetõek a beavatkozások természetre, környezetre, regionális éghajlatra és gazdasági hasznosításra gyakorolt hatásai.

Osztrák és magyar partnerek folyamatos együttmûködésével elemzik és rögzítik a tavi méréseket, és ezzek teljes képet kapunk a Neusiedlersee/Fertõ tó jelenlegi állapotáról és annak alakulásáról. Az airborne lézerszkenneres felvételezés, az echolot mérések és a pontmérések leképezik a mederfenék felületét. Az adatok elõkészítése után a digitális termékeket a regionális felhasználók rendelkezésére bocsátjuk, és CD-ROM, térképek, nyomtatott cikkek, rádió- és tévéinterjúk formájában továbbadjuk az érdeklõdõknek. Az így kapott adatok alapján könnyebb ajánlásokat tenni a feliszaposodás ellen, egyszerûbb megvalósítani a víztükör szabályozását, a természetvédelmi feladatok hosszú távú biztosítását, a tökéletesített árvízvédelmet és a tó szélének optimális hasznosítását.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Neusiedlersee/Fertõ tó régió elsõ digitális határon átnyúló geoadatállomyányának létrehozása
 • A tómeder-fenék osztrák és magyar méréseinek állapotfelmérése
 • Az adatok egységes digitális elõkészítése
 • Az adatállományok transzformálása egy közös európai vonatkozási rendszerbe
 • 12 munkatalálkozó lebonyolítása és megszervezése
 • Echolot profilmérések és az üledék echolot mérése nyílt vízen a fõcsatornákban és a Hansági fõcsatornában
 • Az iszapfelszín háromdimenzionális regisztrálása
 • A nádas és a tó felõli oldalon földi módszerrel pontmérések
 • A tómeder és a Hansági-fõcsatorna airborne lézerszkennelése és kiértékelése
 • Az adatok rendelkezésre bocsátása és információk terjesztése nyilvános tájékoztató jellegû rendezvényeken
INNOSPIRIT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH
EMAIL rainer.mueller@tinavienna.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 300 195,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 353 192,06
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
Fachhochschule Burgenland GmbH.
Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H.


ÖSSZEFOGLALÓ

A városi technológiák a regionális gazdaság és a hozzá kapcsolódó kutatási és képzési partnerek számára fenntartható és a jövõben növekvõ tendenciát mutató gazdasági tényezõnek számítanak. Ugyanakkor a városoknak és régióknak különbözõ városi feladatkörben, valamint környezetvédelmi területen szigorú EU-s elõírásokkal kell szembenézniük. Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek az elõírásoknak, dönteni kell az új technológiákról, de a közigazgatási döntéshozók és szereplõk nem mindig tudnak optimális döntést hozni.

Az INNOSPIRIT projekt a városokban és a régiókban következetesen javítani akarja a rendelkezésre álló technológiák használatát. Egy szakértõi pool megoldási javaslatai is segítik ebben, és fõleg a városi technológiákhoz szükséges tudás áttekinthetõ megszervezését szolgálja. E célból egészen célirányosan közvetlen megvalósítási munkákra törekednek a projekt futamideje alatt. Kiindulásként alapos utánajárásra van szükség, hogy ki lehessen szûrni a megfelelõ módszereket és tartalmakat. Ezt követõen közvetlen, záros határidõn belüli megvalósításra van szükség annak érdekében, hogy a városokban és régiókban az optimalizált technológiák alkalmazásával gazdaságilag fenntartható megoldások szülessenek, és javuljon a versenyképességük.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A technológiahasználat és technológiatranszfer optimalizálása a résztvevõ városokban
 • Megfelelõ új módszerek és szolgáltatások kifejlesztése és megvalósítása
 • Elemzés a technológiák használatáról a résztvevõ városok városi feladatköreiben
 • Legalább négy, elõkészített és továbbítható jól bevált gyakorlati példa
 • Stratégiaterv kidolgozása lehetséges további projektekre vonatkozóan
INNOVAL

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 
EMAIL innoval@pbn.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 495 876,50
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 583 384,26
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Nyugat-magyarországi Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határrégió 23.921 km2 területet ölel fel, 3,7 millió lakossal. A régió földrajzilag kedvezõ fekvésének köszönhetõen az utóbbi 10 évben átlagon felül dinamikus gazdasági fejlõdést mutatott. Ez az aktív és prosperáló kis- és középvállalkozások és a jól képzett munkaerõ magas számában, a dinamikusan fejlõdõ szolgáltatásszektorban és az innováció magas potenciáljában mutatkozik meg. Ennek ellenére a határ két oldalán található gazdasági struktúrák továbbra is jelentõsen eltérnek egymástól. Az osztrák részen a bruttó belföldi termelés/lakos 2005. évben az EU 27-ek átlagának 162%-át tette ki, Nyugat-Magyarországon viszont csak a 64%-át. A rejtett növekedési lehetõségek támogatásához szükséges a közös stratégiák kidolgozása, amelyeket hosszú távú együttmûködések keretén belül kell végrehajtani, különösen az innováció területén, amely hajtóerõként hat a régió fejlõdésére.

Az utóbbi idõben szélesebb körben elterjedt a “Nyílt innováció” koncepciója. Az alapgondolat: egy cégnek kívülrõl és belülrõl jövõ ötleteket és piaci irányvonalakat egyaránt alkalmazni kell ahhoz, hogy új technológiákat fejleszthessünk ki. Ez egy gondolati változást igényel a cégeknél azáltal, hogy külsõ szereplõk ötleteit, folyamatait is aktívan bevonják a saját folyamataikba. Más szervezetek bevonásával és innovációs hálózat kiépítésével (pl. más szektorbeli cégekkel, kutatóintézetekkel együttmûködés) magasabb hozzáadott értéket lehet generálni. A project célja, cégek támogatása, elsõsorban a mechatronika és a 'smarthouse' területérõl új innovációk elérésére. Az alapötlet megtalálni a KKV-kat és a kutatóhelyeket a határ mindkét oldalán és kiépíteni egy interregionális innovációs hálózatot és hozzá az innovációs támogatási rendszert (ISS).

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • tanulmány az értékteremtési láncokról a mechatronika területén
 • adatbank a határon átnyúló régió releváns szereplõivel
 • releváns projektek kutatási és fejlesztési platformjainak elemzése
 • kétnapos tréningek facilitátorok részére, legalább 10 facilitátor kiképzése
 • kommunikáció és IT-támogatású kooperációs csoport
 • elemzés elkészítése a mechatronika területén, az együttmûködési régióban tevékenykedõ innovációt ösztönzõkrõl
 • workshop stakeholderek részvételével, interregionális munkacsoport, tanulmányi kirándulás, melyeket a kkv-k és a K+F egységek részére szerveznek, annak érdekében, hogy a határ mindkét oldalán tevékenykedõk aktív módon bevonásra kerüljenek 
 • átfogó kézikönyv az ISS rendszerhez
 • kiválasztott metodológia leírása
 • legjobb innovációs ötlet
 • tréning és konzultációs program
 • fejlesztési stratégia tanulmány
IRIS

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
WiBAG Wirtschaftsdienstleistungs GmbH (as legal successor of BIC – Business & Innovation Centre Burgenland GmbH)
EMAIL michael.sedlak@fti-burgenland.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 484 526,29
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 974 386,54
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH
Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG (GZSZ)
AREA m styria GmbH
Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határ menti régióban az elmúlt tíz évben dinamikus gazdasági fejlõdés tanúi lehettünk. Ennek ellenére a határ két oldalán továbbra is jelentõsen eltérõ a gazdasági szerkezet. A rejtett gazdasági potenciál ösztönzése érdekében szükség van arra, hogy az innováció területén közös stratégiákat dolgozzunk ki, és ezeket hosszú távú együttmûködés formájában valósítsuk meg.
Az IRIS az egyes regionális innovációs rendszerek integrációjának köszönhetõen javítani szeretné az Ausztria és Magyarország közti gazdasági együttmûködést. 
Interregionális tudásbázis jön létre, amely a nemzetközi telephelyfejlesztésre és a meglévõ telephelyek jobb értékesítésére összpontosít. Az alapanyag és engineering kompetenciaterületeket elõkészítik a közös együttmûködésre. A kkv-k interregionális összekapcsolásának az a célja, hogy a régió szempontjából hozzáadott értékkel rendelkezõ vállalkozói ötleteket feltérképezzék és szorgalmazzák, valamint szakmai segítséggel és hálózati együttmûködéssel hozzájáruljanak ezek megvalósításához.
Ennek eredményeként várható, hogy vonzóbbá válnak a telephelyek és megnõ azok versenyképessége, kiépülnek az együttmûködési formák a kutatásban, és tartósan igénybe vehetõ  együttmûködési hálózatok jönnek létre.

KNEIPP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás
EMAIL vhegyhat@t-online.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 807 798,42
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 950 351,18
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Österreichischer Kneippbund Landesverband Steiermark
Magyarországi Kneipp Szövetség


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában a Mittleres Feistritztalban sikerrel hoztak létre egy 13 települést átfogó Kneipp Aktív Parkot. A jelen projekt célja, hogy Magyarországon Vasvár térségében hasonló ötletet valósítsanak meg, és így terjeszteni lehessen a Kneipp-filozófiát és -módszereket, a régió közös egészségügyi és turisztikai impulzust kapjon, valamint célirányos tevékenységekkel a Mittleres Feistritztal-i Kneipp Aktiv Park továbbfejlesztésére is sor kerüljön.

A magyar Kneipp Aktív Park létrehozásában az osztrák tapasztalatokra alapoznak. Ennek során  fontos szerepet játszik az, hogy a lakosság azonosuljon a témával.  Ezért a projekt egyik súlypontját azok az intézkedések alkotják, amelyek tájékoztatják és fogékonnyá teszik a lakosságot a témával kapcsolatban, de az oktatási és képzési intézkedések is hasonló hangsúlyt kapnak. Az aktív egészségösztönzés mellett a téma turisztikai megközelítése is fontos fejlesztési lehetõségnek számít. A két régió stratégiai jövõkép kidolgozásával, az abból származtatott idegenforgalmi ajánlatokkal és azok aktív piaci értékesítésével határon átnyúló Kneipp-úticélként szeretné pozícionálni magát. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kneipp-objektumok elhelyezése 13 magyar településen
 • Kneipp témájú elõadások, rendezvények és a Kneipp témakör iránti fogékonnyá tétel mindkét régióban
 • Képzési intézkedések orvosok és egészségügyi szakemberek számára
 • Szakmai anyag és kézikönyv készítése
 • Mindkét oldalon stratégiai jövõkép kidolgozása a Kneipp módszer szerinti egészségösztönzõ intézkedések kifejlesztésére
 • Turisztikai kínálatfejlesztés és marketing- intézkedések
 • Az egészséggel kapcsolatos szemléletformálás a lakosság köreiben
Leitha-Lajta AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
EMAIL tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 739 248,77
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 869 704,49

IDŐTARTAM 2010-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Regionalverband LEITHAAUEN Neusiedler See
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
Gemeinde Bruckneudorf


ÖSSZEFOGLALÓ

A Lajta folyó kitûnõ adottságokkal rendelkezik, hogy a határtérség profitáljon a vízisportban rejlõ lehetõségekbõl.
A vizisport egyre népszerûbb a térségben és közelebb hozza egymáshoz a térség településeit. Ahhoz, hogy a vízisport igazi turisztikai vonzóerõt jelentsen a térség számára elengedhetetlen a meglévõ infrastruktúra felújítása, új kikötõhelyek és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló kapacitás létrehozása, átfogó információs és irányító rendszer kialakítása. A létrejövõ turisztikai termékhez kapcsolódóan közös kínálatfejlesztésre és összehangolt marketingre van szükség.

A projekt célja, a határon átívelõ turisztikai kínálat kiépítése a Lajta/Kis-Lajta/Malom-ági Lajta kenus bejáráshoz Bruckneudorftól (Királyhida) Mosonmagyaróvárig és a régióban a gazdaság fenntartható fejlesztése valamint az életminõség javítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Infrastruktúra építés:  Kikötõ-, ki/beszálló helyek, Információs táblák: tervezés, kivitelezés ,,a folyószakasz karbantartása, forgalmi, akadályok (bedõlt fák, hordalék) eltávolítása, (folyam)kilométertáblák helyének kijelölése, gyártás és kihelyezés
 • Munkahely teremtés: Lajta-túravezetõ és vizimentõ képzés a folyó és az élettér-, természeti környezet ismerete - bemutatása, térség kultúrájáról, látnivalókról és gasztronómiáról ismeretek és tudás megszerzése; új munkahelyek a vendéglátóiparban és szálláshely üzemeltetésben
 • Projektspecifikus kommunikációs stratégia és akcióterv, honlap, film, kiemelkedõ közös vizesrendezvények – évente 2 alkalommal
MARS(CH) AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány
EMAIL sopronvarosfuvoszenekara.alapitvany@upcmail.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 48 568,70
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 57 139,77
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenländischer Blasmusikverband


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák és magyar fúvószenei hagyományok gyökerei közösek, a Monarchia katonazenei múltjából táplálkoznak, aminek fontos részét képezte a menetelés. Míg Ausztriában ezt a hagyományt folyamatosan ápolták, a kor követelményeihez igazítva, autentikusan mûvelték, addig ez Magyarországon a II. világháborút követõen szinte teljesen elhalt. Ezen „ûr” megszüntetésére a projekt keretében az osztrák alapokra építve kidolgozásra kerül a magyar menetelési rendszer. Ezáltal az osztrák és magyar minõsítési rendszer egy szintre kerül és lehetõvé válik közös minõsítések szervezése. A magyar szabályzat kidolgozását üdvözölnék olyan utánpótlási problémákkal küzdõ burgenlandi zenekarok is, akik több szakképzett magyar karmestert és zenészt tudhatnak tagjaik között. Sopron Város Fúvószenekara, mint a Burgenlandi Fúvószenei Szövetség egyetlen magyar tagja a Szövetséggel partnerségben szorosabbra kívánja fûzni az osztrák és magyar zenekarok közti kapcsolatot, ill. közös problémákra keres közös megoldást.

A projekt céljai:

 • Határ menti osztrák és magyar zenekarok között személyes és szakmai kapcsolatok kiépítése és elmélyítése. Az egységes menetelési és menetminõsítési szabályzatnak köszönhetõen egy szintre kerülnek az osztrák és magyar zenekarok, mely lehetõvé teszi közös minõsítések szervezését.
 • Közös kulturális és történelmi múlt megõrzése és ápolása: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai szabályzatán alapuló fúvószenei hagyományok magyarországi adaptálása által újra összefonódik a határtérség kulturális és történelmi múltja.
 • Közös megoldás utánpótlás-nevelést érintõ kérdésekben: a probléma gyökere közel azonos társadalmi folyamatokra vezethetõ vissza. A zenetábor célja az osztrák és magyar fiatalok közötti kapcsolat határon átnyúló elõsegítése; szakmai-, mûvészeti fejlõdése és nem utolsó sorban a motivációs lehetõségek felmérése.
 • Fúvószenei hagyományok bemutatása a nyilvánosság számára, a térség kulturális kínálatának színesítése, magasabb minõségû kulturális szolgáltatás.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Menetelési és menet minõsítési szabályzat kidolgozása fúvószenekaroknak.
 • Tamburmajor képzések szervezése.
 • Menetminõsítési rendezvények.
 • Zenetábor osztrák és magyar fiataloknak.
 • Koncepció kidolgozása az utánpótlás nevelés kérdéseire.
 • Nyilvános záró koncert a közéleti szereplõk és a média képviselõinek bevonásával.
 • Stratégiai dokumentum, cselekvési terv elfogadása a határtérségi fúvószenekarok jövõbeli strukturált együttmûködésének módjáról.
Natur-Kulinarium

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismus-Regionalverband Oststeiermark
EMAIL e.luckerbauer@oststeiermark.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 998 189,20
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 174 340,31
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Önkormányzat
Bio Forschung Austria
MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.


ÖSSZEFOGLALÓ

Kelet-Stájerország és Vas megye a régióra jellemzõ kultúr- és természeti tájak páratlan tárházával rendelkezik, amely az elmúlt évezredek során egyre gazdagodott, és színes növény- és állatvilágot, regionális hagyományokat és kulináris különlegességeket eredményezett.
Kelet-Stájerország az elmúlt években e szûk térben fellelhetõ sokszínû kultúrtájat a régió egyedi értékesítési üzeneteként felmérte, pozícionálta és most ezeket a regionális különlegességeket a kelet-stájer régió részeivel együttmûködve „Ausztria kertjei“-ként értékesíti.

A határon átnyúló együttmûködésnek köszönhetõen az „Ausztria kertjei“ pozícionálásában új tudás alapú minõség elérése a cél. A „kertfilozófia“ mentén feltérképezik a meglévõ és jövõbeni élménylehetõségeket és a régióspecifikus természeti és kultúrtájak átfogó élményként való megéléséhez jövõorientált turisztikai kínálatokat dolgoznak ki és valósítanak meg. Ennek köszönhetõen Kelet-Stájerországra és Vas megyére jobban felfigyelnek és még több vendég látogat a régióba. A folyamatot a kínálatok aktív kommunikációja és a magyarországi és bécsi partnerekkel való intenzív együttmûködés segíti, amely az újonnan kifejlesztett élményformákra (vizuális, akusztikai, olfaktorikus észlelés, ízlelés és érzékelés) épül. További cél, hogy Bécs, Vas megye és Kelet-Stájerország  turisztikai és élménypedagógiai kínálatát közösen bemutatják bécsi, berlini és budapesti turisztikai vásárokon.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A természeti és kultúrtájak elemzése (meglévõ/új élménylehetõségek)
 • A turisztikai régió egyes részeinek, a szállásadóknak és az értékképzési lánc egyéb turisztikai partnereinek fogékonnyá tétele a regionális biodiverzitás különleges értékére
 • A turisztikai egységek, regionális szervezetek és oktatási intézmények kompetenciájának növelése a régióra jellemzõ biodiverzitás élményorientált közvetítése céljából
 • Konkrét regionális és határon átnyúló turisztikai és képzési élménykínálatok kidolgozása és megvalósítása 
 • Kiválasztott célcsoportokkal (vendégekkel, lakosokkal, diákokkal stb.) folytatott aktív kommunikáció 
ÖRRAGO

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Naturpark Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
EMAIL naturparkkht@nextramail.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 712 104,06
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 014 241,34

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Verein zur Förderung des Naturpark Raab
Csörötnek Község Önkormányzata
Magyarlak Község Önkormányzata
Magyarszombatfa Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Õrség-Raab-Gorièko területe egyedülálló határrégió Európában – itt található a magyar-osztrák-szlovén hármashatár natúrpark. A vasfüggöny miatt a gazdasági fejlõdése elmaradt, ezért erõfeszítésekre van szükség, hogy ez a terület ne szalassza el a gazdasági felzárkózást. 
Az ÖRRAGO projekt célja, hogy a továbbképzés, a tudatformálás, a termékfejlesztés, a természet- és tájvédelem, a kulturális tapasztalatcsere, az õstermelõk és a kézmûvesek árucseréjének tekintetében intézkedéseket foganatosítson.

Az ökoturisztikai kínálat és a regionális termékpaletta minõségének fokozásával, valamint a három régió természeti és kulturális erõforrásainak megõrzésével a hármashatár natúrparkot a határon átnyúló együttmûködés szempontjából mintaértékû régióvá akarják fejleszteni. A hármashatár  natúrpark pozicionálása mint páratlan szépségû trilaterális természeti és kerékpáros régió, az ökoturisztikai kínálat minõségének javítása és új vendégrétegek megnyerése, valamint az infrastruktúra és a természeti térség jól mûködõ menedzsmentje állnak ennek során elõtérben.

Erre szolgál az az intézkedés, hogy a Tabor Natúrpark-Kastély infrastruktúrájába való beruházással és új kínálatokkal – mint például bizonyos területeken (ének, zeneszerzés, tánc) a mûvészutánpótlás biztosítására egy osztrák-magyar nyári akadémia létrehozásával – a Tabor Kastélyt nemzetközileg ismert, határon átnyúló kulturális és fesztiválközpontként pozicionálják. 
A Szent Mártonban talált római leletek bemutatása a Római Élményházban vagy a cisztercita rend történetének a feldolgozása a római élményúttal és a kerékpárúttal összefüggésben szintén nagy jelentõséggel bír az új vendégrétegek szempontjából.

További fontos tevékenység az alsószölnöki Natúrpark Akadémia, melynek feladatai közé a képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, természet- és tájvédelem tartozik. A  Natúrpark Akadémia keretein belül folyik az élménytúra vezetõk képzése, a közönségkapcsolati munka, a kirándulások, a nyári táborok, szemináriumok õstermelõknek és képzési program a natúrpark vezetõknek. 

PIKNIK

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
EMAIL brummer.krisztian@sopron-ph.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 299 279,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 377 114,33
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenland Tourismus
Fertõrákos Községi Önkormányzat
Freistadt Rust
Marktgemeinde St.Margarethen im Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A vasfüggöny lebontása 1989-ben történelmi esemény volt. Bár az akkori események Európa-szerte érdeklõdésre tartanak számot,  ezek turisztikai lehetõségét még nem aknázták ki kellõképpen. Mivel a jelenlegi emlékhely nem alkalmas turisztikai célokra, a projekt - a Páneurópai Piknik témájára építve - a határrégió közös történelmi és kulturális örökségében rejlõ turisztikai potenciál kihasználását tûzi ki célul.

A PICKNICK a határáttörés emlékét és jelentõségét vezetõ termékké kívánja fejleszteni, és ehhez tervezik az emlékhely újjáalakítását. A vasfüggöny lebontására emlékeztetõ emlékmû környékét újjálakítják és emlékparkká építik ki.
A fejlesztésekkel bõvül és színesedik a turisztikai kínálat, egyben kiszélesedik a régióba érkezõ turista célcsoportok köre és megnõ az idelátogatók száma is. A projekt célja egyúttal az európai összetartozás és a szabadság eszmeiségének népszerûsítése.

Fontos tevékenység a soproni határnyitásra megemlékezõ ünnepség és egyidejûleg az megújult emlékpark felavatása. Az ezt követõ napon emlékpiknikre és jubileumi ünnepségre kerül sor a piknik 21. évfordulója alkalmából a helyreállított emlékhelyen, a helyi lakosság, a kerékpáros, az öko- és a túrázó turisták mint célcsoport bevonásával. Egy konferencia keretében turisztikai ajánlatokat dolgoznak ki és közös marketingterveket készítenek.

A már említett rendezvények mellett további minõségi rendezvényeket is terveznek. Az egyik a „Trabi-találkozó“ németországi Trabantklubok közremûködésével, egy további rendezvény pedig egy NDK-Ausztria emlékfutballmeccs (ez volt az NDK utolsó hivatalos meccse).

PILGRIMAGE AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Burgenland GmbH
EMAIL andrea.sedlatschek@rmb-sued.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 452 213,11
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 649 297,79

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Verein zur Förderung der Jakobswege in Österreich
Regionalverband nö-mitte
Niederösterreich-Werbung GmbH
Fertõ-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

A zarándoklás és a búcsújárás néhány éve a reneszánszát éli. Sokak számára mára egyértelmûvé vált, hogy a történelmi zarándokutak mentén megtett több-napos túrák nyugalmat és kiegyensúlyozottságot biztosítanak számukra. Mára már számos helyi és térségi kezdeményezés célozza zarándokprojektek fejlesztését, azonban mindeddig nem valósult meg a zarándokhelyek régiókon átnyúló hálózatának kialakítása, noha ebben óriási lehetõségek rejlenek.

A projekt alapvetõ célja a már fennálló és az újonnan kialakított zarándok és búcsújáró kezdeményezések hálózatának kialakítása. Ennek keretében a spirituális és a turisztikai megfontolások hasonló hangsúlyt kapnak, a projektpartnerek mindkét területet egyformán képviselik.

A határon átnyúló zarándok-úthálózat fõútvonalát a Celldömölktõl Kõszeg érintésével Mariazellig húzódó út képezi, amely megegyezik a Mária út nyomvonalával. Egy északi útvonal Frauenkirchenttõl a Fertõ zugon, A magyar Fertõ parton és a Soproni hegységen keresztül tér rá a burgenlandi Mariazell útra. Délen Celldömölkrõl indulva Vasvár, Körmend, Güssing érintésével Kelet-Stájerországon át vezet az út Mariazellig.

A projekt mind a szervezetfejlesztésre, a zarándokutak fejlesztésére (a fennálló úthálózat hiányzó szakaszainak kijelölése, útirányítási rendszerek kialakítása), mind a turisztikai és spirituális kínálatfejlesztésre (elõjegyezhetõ ajánlatok, zarándok-túravezetõk képzése), illetve a turisztikai értékesítésre is összpontosít.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Koordináció és hálózatépítés
 • A zarándokútvonalak meghatározása, létrehozása és fenntartása
 • Kínálat- és termékfejlesztés
 • Marketing és reklámozás az osztrák, magyar, német piacok fontos célcsoportjainál
PROthermae

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
EMAIL renata.csabai@pbn.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 210 993,10
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 248 227,27
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG
Pannon Termál Klaszter Egyesület
Thermenland Steiermark Marketing GmbH
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt célja új termékek és szolgáltatások fejlesztése kis- és középvállalkozások által a stájerországi termálterületen, valamint a Nyugat-Dunántúli Termálklaszter területén, hogy a magas minõségi elvárásoknak ne csak a termálfürdõk, hanem tágabb környezetük is megfeleljen, a PROthermae tartós impulzusokat ad a magyar-osztrák határtérség turizmusának. A bilaterális víz-specifikum egyértelmû kínálati pozicionálása (súlypontok pl.: egészségügy, Spa, wellness, szépség, stb.) a bilaterális „Think-Pool”-ok – egy kreatív platform a víz témájában –, valamint a turisztikai és turizmushoz kapcsolódó kkv-k professzionalizálódásán keresztül valósul meg.

Mivel mindig a vállalkozások nyeresége áll a középpontban, a víz témakörében keletkezõ új ötleteket kell kidolgozni, pilot tevékenységeken keresztül megvalósítani, és létezõ turizmus/termálhálózatokon keresztül kell felkarolni. Az úgynevezett „segítség az önsegítésben” eszközével legalább 60 turisztikai és ahhoz kapcsolódó cégben (szálláshelyek, gasztronómia, kereskedelem, kézmûipar, mezõgazdaság) növelni kell a cégen belüli Know-how-t a versenyképesség és innovációs készség vonatkozásában. Ehhez minden résztvevõ vállalkozásban azonosítjuk a három legreményteljesebb témakört/potenciált, és tanácsadással megvalósítjuk azokat. Összesen 3 kiválasztott pilot tevékenységet támogat a PROthermae partnerség az új termék/szolgáltatás eredményes piacra vezetéséig. Így az eredmény egy általános minõségnövekedés a termálterület bilaterális értékteremtési láncában és különösen a legalább három, határmenti termék-innováció keretében megvalósuló pilotakciók esetében. A projekt továbbá azt célozza meg, hogy a vízben rejlõ lehetõségek a jövõben minél ésszerûbben kerüljenek felhasználásra, és hosszú távon az egész határtérség mindkét oldala elkötelezze magát a gyümölcsözõ együttmûködésre.

A projekt keretében a következõ feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment
 • Információ és kommunikáció
 • Potenciál felmérés a termálkörnyezetben
 • Impulzosok a temálvidéken
RegIonCo

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
EBG MedAustron GmbH
EMAIL ulrike.mandl-schweiger@ebgmedaustron.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 267 467,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 689 483,00
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EBG MedAustron Hungary Kft.
Fotec – Forschungs- und Technologietransfer GmbH
PEG MedAustron GmbH.
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
Austrian Institute of Technology AIT GmbH
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határ közelében, Bécsújhelyen valósul meg a MedAustron ionsugár-terápiás és rákkutató központ, mely egyrészt daganatos betegek kezelését szolgálja majd, másrészt kutatóközpontként helyet ad klinikai és nem-klinikai kutatásoknak is. Annak érdekében, hogy a csúcstechnológiájú beruházás pozitív regionális hatásai minél hatékonyabban érvényesülhessenek, a RegIonCo projekt keretében az Ausztria és Magyarország közötti együttmûködés intenzívebbé tételére és elmélyítésérekerül sor. 

A határon átnyúló együttmûködés elmélyítésének érdekében a RegIonCo projekt egyik fõ célkitûzése egy jól megalapozott és mûködõ hálózat kialakítása, amely hosszú távon is mûködõképes marad. Mind Ausztria, mind Magyarország részérõl öt-öt partnerintézet vesz részt a közös projektben.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tudományos-kutatási együttmûködések feltérképezése, információ nyújtása a potenciális felhasználók számára.
 • Transznacionális kép- és besugárzási adatmenedzsment rendszer kialakítása a hozzá tartozó infrastruktúrával, lehetõvé téve az egyes magyarországi és ausztriai terápiás  centrumok elektronikus összekapcsolását.
 • A betegszállítás logisztikai feltételeinek megteremtése a határ mindkét oldalán.
 • A régióban mûködõ vállalkozások és a nyilvánosság tájékoztatása.
Regionet Aktív

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 284 393,36
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 687 521,95

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Felső - Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung Regionalmanagement Oststeiermark
Regionalmanagement Burgenland GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az érintett projektterületre az adminisztratív határok megléte (osztrák-magyar államhatár, 3 tartomány- és 3 megyehatár) és a földrajzi feldaraboltság a jellemző. E régiók csak a sok kis és középvállalkozásra építve fejlődhet gazdaságilag pozitívan, és ehhez növelni kell az üzleti kapcsolatok számát és terjedelmét, hogy gazdasági dinamika alakuljon ki.  
A jól működő vállalati hálózatok modelljét az egyes kistérségek tudására, tapasztalatára, sajátosságaira és követelményeire alapozva tovább kell fejleszteni és részletezni. A projekt középpontjában a határon átnyúló vállalati hálózat áll.
A vállalatokat információs rendezvények, az elfogadottságot ösztönző intézkedések és kooperációs műhelytalálkozók segítségével aktívan összekapcsolják egymással, új kooperációkat szorgalmaznak, és támogatják fejlesztésüket. E célból közös munkacsoportokat és műhelytalálkozókat, kistérségben folytatott kutatásokat, regionális kis- és középvállalkozásokkal és döntéshozókkal készített interjúkat, valamint tanulmányutakat, a már létező modellekkel és példákkal való tapasztalatcserét terveznek. Így például a Joglland kistérségben „Joglland-utalvány“ fejlesztettek ki, amelyből már 25.000 darabot sikerült eladni, és ezzel az értékteremtés régión belül marad. Továbbá üzleti partnerbörzéket és tanulmányutakat is szerveztek.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Ágazatokat átfogó vállalati hálózatok létrehozása 13 kistérségben
 • Több mint 300 kétoldalúan tervezett regionális gazdasági tevékenység megvalósítása
 • Egy kétoldalú platform létrehozása mind a 13 kistérségi vállalati hálózat számára
 • Legalább 20 közös hálózatépítő tevékenység és rendezvény megvalósítása
 • Bevált gyakorlati példák kidolgozása a regionális vállalatok hálózatba kapcsolása céljából
SUCCEED

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
EMAIL nagyandras@zmva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 205 336,83
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 241 573,27
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EU Regionalmanagement Oststeiermark (RMO) Verein zur Förderung der Regionalentwicklung
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarországon a kilencvenes években létrehozott családi vállalkozások nagy részét az jellemzi, hogy az akkor ereje teljében lévõ harmincas, negyvenes korosztály a tulajdonosa vagy vezetõje ezeknek a cégeknek. Mára az alapító generáció elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjas kort. Mivel ez egy új helyzet, egyre többen ismerik fel a képzés, a tapasztalatcsere szükségességét. Ausztriában már van hagyománya a családi vállalkozások öröklõdésének, nem ritka a több generációt is megélt vállalkozás, ellentétben a magyarországi helyzettel. A tulajdonos-vállalkozók többsége azt szeretné, hogy vállalkozása családi tulajdonban maradjon, jövõképét a családi utódlásban látja megvalósíthatónak. Ebben a helyzetben az utódlásból adódó problémák megoldására tanulási lehetõséget kínálunk fel, melynek során a legjobb gyakorlatok is megismerhetõk.

Az osztrák-magyar határ menti családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetõváltásának gördülékennyé tétele, a generációkon átívelõ családi vállalkozások felkészítése az átadásra, az utódok felkészítése az átvételre, biztosítva ezzel a tulajdonos és/vagy vezetõváltás után a vállalkozás fenntartható mûködését. Mindezeket szem elõtt tartva javítani kívánjuk a határmenti régiókban Magyarországon Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, Ausztriában Burgerlandban és Stájerországban a családi kisvállalkozások versenyképességet és tapasztalatcseréjüket a generációváltásról és a vállalkozás fenntartható fejlõdésérõl. A projektben nyújtott képzéssel és tapasztalatcserével a régióban az utódok felkészülhetnek a vállalkozás vezetésére, a felmerülõ problémák megfelelõ kezelésére. A családi kisvállalkozás fenntarthatóságát növelheti, ha a kiszemelt utód a szakmai gyakorlatát, majd munkáját a vállalkozás keretében folytatja, megismerve így a vállalkozás belsõ viszonyait és kultúráját.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Piackutatás: A tevékenység elsõ szakaszában 80 családi vállalkozás kiválasztására kerül sor. A kiválasztásnál a 40-40 fõbõl folyamatos mentoring és személyes tanácsadásra nyílik lehetõség. A második szakaszban a partnerek kiválasztják azt a 4 vállalkozást, akiknél az üzleti coaching folyamatát követik nyomon.
 • Tananyagfejlesztés
 • Esettanulmányok kidolgozása
 • Képzések, workshopok: 1. A tapasztalat átadhatósága 2. Tehetség felismerhetõsége és fejlesztése 3. Hálózati polgárok 4. Döntésképesség javítása üzleti coaching-gal 5. Élményalapú innováció 6. Üzleti tervezés
 • Családi üzleti coaching folyamatok: Kézikönyv generációváltásra készülõ családi vállalkozások számára.
Tourist-Net

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung des burgenländischen Gastgewerbes
EMAIL bgld-office@touristnet-etc.eu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 723 680,08
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 201 942,62

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


ÖSSZEFOGLALÓ

A turizmus Nyugat-Magyarországon és Burgenlandban igen kedvezõen alakult az elmúlt években. Annak ellenére, hogy néhány területen esetenként volt már példa az együttmûködésre, még nem létezett közös, egyeztetett kooperáció és nem történt meg a nyugat-magyarországi, valamint burgenlandi teljes régió ajánlatainak egyeztetése. Az ajánlati csomagok közös kidolgozása és közös értékesítése turisztikai szempontból felértékelné a régiót, új piacokat lehetne feltárni és nemzetközi viszonylatban erõsödne a vendéglátóipari egységek versenyképessége.

A fõ cél, a turizmus közös fejlesztése a burgenlandi és nyugat-magyarországi régióban, valamint a turisztikai szervezetek és vállalatok határon átnyúló együttmûködésének erõsítése – tehát egy határon átnyúló turisztikai hálózat létrehozása.
E cél eléréséhez a két régióban található turisztikai intézményeknek és egységeknek szorosabban együtt kell dolgozniuk, valamint a közös ajánlatfejlesztéshez egyeztetni és koordinálni kell az ajánlatokat.
Turisztiaki minõségbiztosítással és innovatív ajánlatok kidolgozásával egy olyan közös turisztikai régió jönne létre, amely növeli a régió versenyképességét és hozzájárul az új piacok és célcsoportok feltárásához.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határ menti régióban meglévõ turisztikai ajánlatok szisztematikus felmérése
 • A lehetõségek elemzésének kidolgozása
 • Partneri tudatformálás a turisztikai egységeknél és intézményeknél
 • Közös ajánlat- és termékfejlesztés
 • Az ajánlatok értékesítése
 • Az ajánlatok minõségének javítása
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

1.1 A gazdasági együttműködés támogatása

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.1 A gazdasági együttműködés támogatása
Regionet Aktív

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
EMAIL n.raidl@industrieviertel.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 284 393,36
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 687 521,95

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Felső - Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung Regionalmanagement Oststeiermark
Regionalmanagement Burgenland GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az érintett projektterületre az adminisztratív határok megléte (osztrák-magyar államhatár, 3 tartomány- és 3 megyehatár) és a földrajzi feldaraboltság a jellemző. E régiók csak a sok kis és középvállalkozásra építve fejlődhet gazdaságilag pozitívan, és ehhez növelni kell az üzleti kapcsolatok számát és terjedelmét, hogy gazdasági dinamika alakuljon ki.  
A jól működő vállalati hálózatok modelljét az egyes kistérségek tudására, tapasztalatára, sajátosságaira és követelményeire alapozva tovább kell fejleszteni és részletezni. A projekt középpontjában a határon átnyúló vállalati hálózat áll.
A vállalatokat információs rendezvények, az elfogadottságot ösztönző intézkedések és kooperációs műhelytalálkozók segítségével aktívan összekapcsolják egymással, új kooperációkat szorgalmaznak, és támogatják fejlesztésüket. E célból közös munkacsoportokat és műhelytalálkozókat, kistérségben folytatott kutatásokat, regionális kis- és középvállalkozásokkal és döntéshozókkal készített interjúkat, valamint tanulmányutakat, a már létező modellekkel és példákkal való tapasztalatcserét terveznek. Így például a Joglland kistérségben „Joglland-utalvány“ fejlesztettek ki, amelyből már 25.000 darabot sikerült eladni, és ezzel az értékteremtés régión belül marad. Továbbá üzleti partnerbörzéket és tanulmányutakat is szerveztek.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Ágazatokat átfogó vállalati hálózatok létrehozása 13 kistérségben
 • Több mint 300 kétoldalúan tervezett regionális gazdasági tevékenység megvalósítása
 • Egy kétoldalú platform létrehozása mind a 13 kistérségi vállalati hálózat számára
 • Legalább 20 közös hálózatépítő tevékenység és rendezvény megvalósítása
 • Bevált gyakorlati példák kidolgozása a regionális vállalatok hálózatba kapcsolása céljából
Ecostrat

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wirtschaftskammer Burgenland
EMAIL juergen.rathmann@wkbgld.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 476 267,41
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 021 238,64

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági válság a burgenlandi és a magyar vállalkozások számára azt jelenti, hogy a termékeknek nagy mértékben kell alkalmazkodniuk a megváltozott piaci feltételekhez. A mind az idõ tekintetében, mind pénzügyi értelemben jelentkezõ forráshiány miatt számos KKV számára lehetetlenné válik piacainak újjáalakítása és vállalkozási szempontból hosszú távú stratégiai tervezése. A kamarák felállítják a kereteket "trendfigyelõként" illetve impulzusok nyujtásával egy folyamatos jobbítási folyamathoz.
Vállalati szinten szükséges a termékek, a folyamatok és a munkavállalók képzésének folyamatos és optimalizált piachoz történõ igazítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A regionális vásárlóerõ vizsgálata
 • Trend-felderítõ tanulmány: ennek a tanulmánynak kell a jövõbeni lehetõségeket és trendeket feltárni.
 • Kompetencia-teamek létrehozása minõség-menedzsment folyamatokhoz
 • Képzések a minõségmenedszment területén
 • Személyzeti és szervezetfejlesztési eszközök implenetálása
 • Határon átnyúló munkaközösségek kialakítása
 • Nemzetközi menedzsment-tréningek, információs rendezvények, „menedzsmentklub” rendezvények szervezése
 • Cégalapítási vásárok
Tourist-Net

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung des burgenländischen Gastgewerbes
EMAIL bgld-office@touristnet-etc.eu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 723 680,08
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 201 942,62

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


ÖSSZEFOGLALÓ

A turizmus Nyugat-Magyarországon és Burgenlandban igen kedvezõen alakult az elmúlt években. Annak ellenére, hogy néhány területen esetenként volt már példa az együttmûködésre, még nem létezett közös, egyeztetett kooperáció és nem történt meg a nyugat-magyarországi, valamint burgenlandi teljes régió ajánlatainak egyeztetése. Az ajánlati csomagok közös kidolgozása és közös értékesítése turisztikai szempontból felértékelné a régiót, új piacokat lehetne feltárni és nemzetközi viszonylatban erõsödne a vendéglátóipari egységek versenyképessége.

A fõ cél, a turizmus közös fejlesztése a burgenlandi és nyugat-magyarországi régióban, valamint a turisztikai szervezetek és vállalatok határon átnyúló együttmûködésének erõsítése – tehát egy határon átnyúló turisztikai hálózat létrehozása.
E cél eléréséhez a két régióban található turisztikai intézményeknek és egységeknek szorosabban együtt kell dolgozniuk, valamint a közös ajánlatfejlesztéshez egyeztetni és koordinálni kell az ajánlatokat.
Turisztiaki minõségbiztosítással és innovatív ajánlatok kidolgozásával egy olyan közös turisztikai régió jönne létre, amely növeli a régió versenyképességét és hozzájárul az új piacok és célcsoportok feltárásához.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A határ menti régióban meglévõ turisztikai ajánlatok szisztematikus felmérése
 • A lehetõségek elemzésének kidolgozása
 • Partneri tudatformálás a turisztikai egységeknél és intézményeknél
 • Közös ajánlat- és termékfejlesztés
 • Az ajánlatok értékesítése
 • Az ajánlatok minõségének javítása
FaKlim

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-magyarországi Egyetem,  Erdõmérnöki Kar, Környezet-és Földtudományi Intézet
EMAIL cm@emk.nyme.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 162 606,09
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 191 301,95
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Universität für Bodenkultur Wien  Department für Wald- und Bodenwissenschaften Institut für Waldbau


ÖSSZEFOGLALÓ

Számos nemzetközi szervezet szerint (pl.: IPCC) az elõre jelzett klimatikus bizonytalanság az emberiség legnagyobb globális kihívása. Az elõre jelzett változások gyorsasága különösen próbára teszi a hosszú életû erdei ökoszisztémákat. Ezek az erdõk fontos és értékes természeti erõforrások, amelyek várhatóan emberi kezelés alatt állnak majd a jövõben is. Az osztrák-magyar határrégió különlegesen veszélyeztetett, mert magyar meteorológiai elemzések szerint az elmúlt évtizedekben a legerõsebb elszáradási tendencia itt érvényesült.

A projekt fõ célkitûzése a régióban található bükkösök fenntartható erdõgazdálkodásának megalapozása a várható klímaváltozás fényében, a jövõbeli veszélyek és kockázatok feltárása és elemzése, továbbá felkészülés kezelési és kárcsökkentõ stratégiák kidolgozásával.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Éghajlati adatok térbeli interpolációja
 • Mûködõ szén- és tápanyagforgalmi valamint szárazságtolerancia-modellek létrehozása
 • Erdei mikroklíma-mérések és egészségi-állapot felvételezések 
KNEIPP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás
EMAIL vhegyhat@t-online.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 807 798,42
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 950 351,18
 

IDŐTARTAM 2011-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Österreichischer Kneippbund Landesverband Steiermark
Magyarországi Kneipp Szövetség


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában a Mittleres Feistritztalban sikerrel hoztak létre egy 13 települést átfogó Kneipp Aktív Parkot. A jelen projekt célja, hogy Magyarországon Vasvár térségében hasonló ötletet valósítsanak meg, és így terjeszteni lehessen a Kneipp-filozófiát és -módszereket, a régió közös egészségügyi és turisztikai impulzust kapjon, valamint célirányos tevékenységekkel a Mittleres Feistritztal-i Kneipp Aktiv Park továbbfejlesztésére is sor kerüljön.

A magyar Kneipp Aktív Park létrehozásában az osztrák tapasztalatokra alapoznak. Ennek során  fontos szerepet játszik az, hogy a lakosság azonosuljon a témával.  Ezért a projekt egyik súlypontját azok az intézkedések alkotják, amelyek tájékoztatják és fogékonnyá teszik a lakosságot a témával kapcsolatban, de az oktatási és képzési intézkedések is hasonló hangsúlyt kapnak. Az aktív egészségösztönzés mellett a téma turisztikai megközelítése is fontos fejlesztési lehetõségnek számít. A két régió stratégiai jövõkép kidolgozásával, az abból származtatott idegenforgalmi ajánlatokkal és azok aktív piaci értékesítésével határon átnyúló Kneipp-úticélként szeretné pozícionálni magát. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kneipp-objektumok elhelyezése 13 magyar településen
 • Kneipp témájú elõadások, rendezvények és a Kneipp témakör iránti fogékonnyá tétel mindkét régióban
 • Képzési intézkedések orvosok és egészségügyi szakemberek számára
 • Szakmai anyag és kézikönyv készítése
 • Mindkét oldalon stratégiai jövõkép kidolgozása a Kneipp módszer szerinti egészségösztönzõ intézkedések kifejlesztésére
 • Turisztikai kínálatfejlesztés és marketing- intézkedések
 • Az egészséggel kapcsolatos szemléletformálás a lakosság köreiben
IRIS

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
WiBAG Wirtschaftsdienstleistungs GmbH (as legal successor of BIC – Business & Innovation Centre Burgenland GmbH)
EMAIL michael.sedlak@fti-burgenland.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 484 526,29
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 974 386,54
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH
Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG (GZSZ)
AREA m styria GmbH
Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft.
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határ menti régióban az elmúlt tíz évben dinamikus gazdasági fejlõdés tanúi lehettünk. Ennek ellenére a határ két oldalán továbbra is jelentõsen eltérõ a gazdasági szerkezet. A rejtett gazdasági potenciál ösztönzése érdekében szükség van arra, hogy az innováció területén közös stratégiákat dolgozzunk ki, és ezeket hosszú távú együttmûködés formájában valósítsuk meg.
Az IRIS az egyes regionális innovációs rendszerek integrációjának köszönhetõen javítani szeretné az Ausztria és Magyarország közti gazdasági együttmûködést. 
Interregionális tudásbázis jön létre, amely a nemzetközi telephelyfejlesztésre és a meglévõ telephelyek jobb értékesítésére összpontosít. Az alapanyag és engineering kompetenciaterületeket elõkészítik a közös együttmûködésre. A kkv-k interregionális összekapcsolásának az a célja, hogy a régió szempontjából hozzáadott értékkel rendelkezõ vállalkozói ötleteket feltérképezzék és szorgalmazzák, valamint szakmai segítséggel és hálózati együttmûködéssel hozzájáruljanak ezek megvalósításához.
Ennek eredményeként várható, hogy vonzóbbá válnak a telephelyek és megnõ azok versenyképessége, kiépülnek az együttmûködési formák a kutatásban, és tartósan igénybe vehetõ  együttmûködési hálózatok jönnek létre.

alpannonia

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismusregionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf
EMAIL neun@suedburgenland.info
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 214 488,70
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 107 198,37
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Írottkõ Natúrparkért Egyesület
Tourismusverband Joglland - Waldheimat / Steiermark
Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Kõszeg Város Önkormányzat
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Bozsok Községi Önkormányzat
Cák Község Önkormányzata
Velem Községi Önkormányzat


ÖSSZEFOGLALÓ

A távolsági túrázás divatos trend. Az "alpannonia® - határtalan túrázás" távolsági túraútvonal különleges földrajzi fekvésének köszönhetõen az Alpoktól egészen a magyar síkságig húzódó magassági és panorámaútként pozícionálható. Az alpannonia® révén az út mentén már meglévõ és létrejövõ infrastruktúrát, látványosságokat és kultúrtörténeti elemeket össze kell kapcsolni és közösen kell értékesíteni. 

A bakancsos turizmust azonos minőséget biztosító, egységes és egyedi kínálattá kell fejleszteni. Ennek kapcsán meghatározzák és jelölik a fő útvonalat és a mellékutakat, túrakapukat, valamint kiemelkedõ élmény- és pihenõhelyeket hoznak létre.
A soft intézkedéseknél a települések, a lakosság és a vállalkozások fogékonnyá tétele rangsorol elsõ helyen. A marketing és a közönségkapcsolati munka esetében elsõsorban arról van szó, hogy a marketingtevékenységeket összekapcsolják, koordinálják és a honlapon reklámozzák. Az egyes cégekhez eddig beérkezett és egyértelmûen az alpannoniára visszavezethetõ foglalások jelzik, hogy  a „határtalan túrázás“ témával láthatóan megragadták a kor szellemét.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Egységes, egyedülálló turisztikai túratermék – a túrakapuk, a kitáblázás és a jelölés azonosak
 • Turisztikai ajánlatok foglalása (csomagmentes túrázás, személyszállítás)
 • Egyedülálló élményállomások, kultúrtörténeti elemek és a szükséges infrastruktúra létrehozása
 • Közös marketing kialakítása
 • 10 alpannónia túravezetõ képzése
RegIonCo

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
EBG MedAustron GmbH
EMAIL ulrike.mandl-schweiger@ebgmedaustron.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 267 467,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 689 483,00
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EBG MedAustron Hungary Kft.
Fotec – Forschungs- und Technologietransfer GmbH
PEG MedAustron GmbH.
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement
Austrian Institute of Technology AIT GmbH
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határ közelében, Bécsújhelyen valósul meg a MedAustron ionsugár-terápiás és rákkutató központ, mely egyrészt daganatos betegek kezelését szolgálja majd, másrészt kutatóközpontként helyet ad klinikai és nem-klinikai kutatásoknak is. Annak érdekében, hogy a csúcstechnológiájú beruházás pozitív regionális hatásai minél hatékonyabban érvényesülhessenek, a RegIonCo projekt keretében az Ausztria és Magyarország közötti együttmûködés intenzívebbé tételére és elmélyítésérekerül sor. 

A határon átnyúló együttmûködés elmélyítésének érdekében a RegIonCo projekt egyik fõ célkitûzése egy jól megalapozott és mûködõ hálózat kialakítása, amely hosszú távon is mûködõképes marad. Mind Ausztria, mind Magyarország részérõl öt-öt partnerintézet vesz részt a közös projektben.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tudományos-kutatási együttmûködések feltérképezése, információ nyújtása a potenciális felhasználók számára.
 • Transznacionális kép- és besugárzási adatmenedzsment rendszer kialakítása a hozzá tartozó infrastruktúrával, lehetõvé téve az egyes magyarországi és ausztriai terápiás  centrumok elektronikus összekapcsolását.
 • A betegszállítás logisztikai feltételeinek megteremtése a határ mindkét oldalán.
 • A régióban mûködõ vállalkozások és a nyilvánosság tájékoztatása.
ÖRRAGO

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Naturpark Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
EMAIL naturparkkht@nextramail.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 712 104,06
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 014 241,34

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Verein zur Förderung des Naturpark Raab
Csörötnek Község Önkormányzata
Magyarlak Község Önkormányzata
Magyarszombatfa Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Õrség-Raab-Gorièko területe egyedülálló határrégió Európában – itt található a magyar-osztrák-szlovén hármashatár natúrpark. A vasfüggöny miatt a gazdasági fejlõdése elmaradt, ezért erõfeszítésekre van szükség, hogy ez a terület ne szalassza el a gazdasági felzárkózást. 
Az ÖRRAGO projekt célja, hogy a továbbképzés, a tudatformálás, a termékfejlesztés, a természet- és tájvédelem, a kulturális tapasztalatcsere, az õstermelõk és a kézmûvesek árucseréjének tekintetében intézkedéseket foganatosítson.

Az ökoturisztikai kínálat és a regionális termékpaletta minõségének fokozásával, valamint a három régió természeti és kulturális erõforrásainak megõrzésével a hármashatár natúrparkot a határon átnyúló együttmûködés szempontjából mintaértékû régióvá akarják fejleszteni. A hármashatár  natúrpark pozicionálása mint páratlan szépségû trilaterális természeti és kerékpáros régió, az ökoturisztikai kínálat minõségének javítása és új vendégrétegek megnyerése, valamint az infrastruktúra és a természeti térség jól mûködõ menedzsmentje állnak ennek során elõtérben.

Erre szolgál az az intézkedés, hogy a Tabor Natúrpark-Kastély infrastruktúrájába való beruházással és új kínálatokkal – mint például bizonyos területeken (ének, zeneszerzés, tánc) a mûvészutánpótlás biztosítására egy osztrák-magyar nyári akadémia létrehozásával – a Tabor Kastélyt nemzetközileg ismert, határon átnyúló kulturális és fesztiválközpontként pozicionálják. 
A Szent Mártonban talált római leletek bemutatása a Római Élményházban vagy a cisztercita rend történetének a feldolgozása a római élményúttal és a kerékpárúttal összefüggésben szintén nagy jelentõséggel bír az új vendégrétegek szempontjából.

További fontos tevékenység az alsószölnöki Natúrpark Akadémia, melynek feladatai közé a képzés, továbbképzés, termékfejlesztés, természet- és tájvédelem tartozik. A  Natúrpark Akadémia keretein belül folyik az élménytúra vezetõk képzése, a közönségkapcsolati munka, a kirándulások, a nyári táborok, szemináriumok õstermelõknek és képzési program a natúrpark vezetõknek. 

PIKNIK

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
EMAIL brummer.krisztian@sopron-ph.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 299 279,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 377 114,33
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenland Tourismus
Fertõrákos Községi Önkormányzat
Freistadt Rust
Marktgemeinde St.Margarethen im Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A vasfüggöny lebontása 1989-ben történelmi esemény volt. Bár az akkori események Európa-szerte érdeklõdésre tartanak számot,  ezek turisztikai lehetõségét még nem aknázták ki kellõképpen. Mivel a jelenlegi emlékhely nem alkalmas turisztikai célokra, a projekt - a Páneurópai Piknik témájára építve - a határrégió közös történelmi és kulturális örökségében rejlõ turisztikai potenciál kihasználását tûzi ki célul.

A PICKNICK a határáttörés emlékét és jelentõségét vezetõ termékké kívánja fejleszteni, és ehhez tervezik az emlékhely újjáalakítását. A vasfüggöny lebontására emlékeztetõ emlékmû környékét újjálakítják és emlékparkká építik ki.
A fejlesztésekkel bõvül és színesedik a turisztikai kínálat, egyben kiszélesedik a régióba érkezõ turista célcsoportok köre és megnõ az idelátogatók száma is. A projekt célja egyúttal az európai összetartozás és a szabadság eszmeiségének népszerûsítése.

Fontos tevékenység a soproni határnyitásra megemlékezõ ünnepség és egyidejûleg az megújult emlékpark felavatása. Az ezt követõ napon emlékpiknikre és jubileumi ünnepségre kerül sor a piknik 21. évfordulója alkalmából a helyreállított emlékhelyen, a helyi lakosság, a kerékpáros, az öko- és a túrázó turisták mint célcsoport bevonásával. Egy konferencia keretében turisztikai ajánlatokat dolgoznak ki és közös marketingterveket készítenek.

A már említett rendezvények mellett további minõségi rendezvényeket is terveznek. Az egyik a „Trabi-találkozó“ németországi Trabantklubok közremûködésével, egy további rendezvény pedig egy NDK-Ausztria emlékfutballmeccs (ez volt az NDK utolsó hivatalos meccse).

PILGRIMAGE AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Burgenland GmbH
EMAIL andrea.sedlatschek@rmb-sued.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 452 213,11
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 649 297,79

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Verein zur Förderung der Jakobswege in Österreich
Regionalverband nö-mitte
Niederösterreich-Werbung GmbH
Fertõ-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

A zarándoklás és a búcsújárás néhány éve a reneszánszát éli. Sokak számára mára egyértelmûvé vált, hogy a történelmi zarándokutak mentén megtett több-napos túrák nyugalmat és kiegyensúlyozottságot biztosítanak számukra. Mára már számos helyi és térségi kezdeményezés célozza zarándokprojektek fejlesztését, azonban mindeddig nem valósult meg a zarándokhelyek régiókon átnyúló hálózatának kialakítása, noha ebben óriási lehetõségek rejlenek.

A projekt alapvetõ célja a már fennálló és az újonnan kialakított zarándok és búcsújáró kezdeményezések hálózatának kialakítása. Ennek keretében a spirituális és a turisztikai megfontolások hasonló hangsúlyt kapnak, a projektpartnerek mindkét területet egyformán képviselik.

A határon átnyúló zarándok-úthálózat fõútvonalát a Celldömölktõl Kõszeg érintésével Mariazellig húzódó út képezi, amely megegyezik a Mária út nyomvonalával. Egy északi útvonal Frauenkirchenttõl a Fertõ zugon, A magyar Fertõ parton és a Soproni hegységen keresztül tér rá a burgenlandi Mariazell útra. Délen Celldömölkrõl indulva Vasvár, Körmend, Güssing érintésével Kelet-Stájerországon át vezet az út Mariazellig.

A projekt mind a szervezetfejlesztésre, a zarándokutak fejlesztésére (a fennálló úthálózat hiányzó szakaszainak kijelölése, útirányítási rendszerek kialakítása), mind a turisztikai és spirituális kínálatfejlesztésre (elõjegyezhetõ ajánlatok, zarándok-túravezetõk képzése), illetve a turisztikai értékesítésre is összpontosít.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Koordináció és hálózatépítés
 • A zarándokútvonalak meghatározása, létrehozása és fenntartása
 • Kínálat- és termékfejlesztés
 • Marketing és reklámozás az osztrák, magyar, német piacok fontos célcsoportjainál
INNOVAL

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület 
EMAIL innoval@pbn.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 495 876,50
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 583 384,26
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Nyugat-magyarországi Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határrégió 23.921 km2 területet ölel fel, 3,7 millió lakossal. A régió földrajzilag kedvezõ fekvésének köszönhetõen az utóbbi 10 évben átlagon felül dinamikus gazdasági fejlõdést mutatott. Ez az aktív és prosperáló kis- és középvállalkozások és a jól képzett munkaerõ magas számában, a dinamikusan fejlõdõ szolgáltatásszektorban és az innováció magas potenciáljában mutatkozik meg. Ennek ellenére a határ két oldalán található gazdasági struktúrák továbbra is jelentõsen eltérnek egymástól. Az osztrák részen a bruttó belföldi termelés/lakos 2005. évben az EU 27-ek átlagának 162%-át tette ki, Nyugat-Magyarországon viszont csak a 64%-át. A rejtett növekedési lehetõségek támogatásához szükséges a közös stratégiák kidolgozása, amelyeket hosszú távú együttmûködések keretén belül kell végrehajtani, különösen az innováció területén, amely hajtóerõként hat a régió fejlõdésére.

Az utóbbi idõben szélesebb körben elterjedt a “Nyílt innováció” koncepciója. Az alapgondolat: egy cégnek kívülrõl és belülrõl jövõ ötleteket és piaci irányvonalakat egyaránt alkalmazni kell ahhoz, hogy új technológiákat fejleszthessünk ki. Ez egy gondolati változást igényel a cégeknél azáltal, hogy külsõ szereplõk ötleteit, folyamatait is aktívan bevonják a saját folyamataikba. Más szervezetek bevonásával és innovációs hálózat kiépítésével (pl. más szektorbeli cégekkel, kutatóintézetekkel együttmûködés) magasabb hozzáadott értéket lehet generálni. A project célja, cégek támogatása, elsõsorban a mechatronika és a 'smarthouse' területérõl új innovációk elérésére. Az alapötlet megtalálni a KKV-kat és a kutatóhelyeket a határ mindkét oldalán és kiépíteni egy interregionális innovációs hálózatot és hozzá az innovációs támogatási rendszert (ISS).

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • tanulmány az értékteremtési láncokról a mechatronika területén
 • adatbank a határon átnyúló régió releváns szereplõivel
 • releváns projektek kutatási és fejlesztési platformjainak elemzése
 • kétnapos tréningek facilitátorok részére, legalább 10 facilitátor kiképzése
 • kommunikáció és IT-támogatású kooperációs csoport
 • elemzés elkészítése a mechatronika területén, az együttmûködési régióban tevékenykedõ innovációt ösztönzõkrõl
 • workshop stakeholderek részvételével, interregionális munkacsoport, tanulmányi kirándulás, melyeket a kkv-k és a K+F egységek részére szerveznek, annak érdekében, hogy a határ mindkét oldalán tevékenykedõk aktív módon bevonásra kerüljenek 
 • átfogó kézikönyv az ISS rendszerhez
 • kiválasztott metodológia leírása
 • legjobb innovációs ötlet
 • tréning és konzultációs program
 • fejlesztési stratégia tanulmány
Leitha-Lajta AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
EMAIL tilai.laszlo@mosonmagyarovar.hu

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 739 248,77
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 869 704,49

IDŐTARTAM 2010-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Regionalverband LEITHAAUEN Neusiedler See
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
Gemeinde Bruckneudorf


ÖSSZEFOGLALÓ

A Lajta folyó kitûnõ adottságokkal rendelkezik, hogy a határtérség profitáljon a vízisportban rejlõ lehetõségekbõl.
A vizisport egyre népszerûbb a térségben és közelebb hozza egymáshoz a térség településeit. Ahhoz, hogy a vízisport igazi turisztikai vonzóerõt jelentsen a térség számára elengedhetetlen a meglévõ infrastruktúra felújítása, új kikötõhelyek és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló kapacitás létrehozása, átfogó információs és irányító rendszer kialakítása. A létrejövõ turisztikai termékhez kapcsolódóan közös kínálatfejlesztésre és összehangolt marketingre van szükség.

A projekt célja, a határon átívelõ turisztikai kínálat kiépítése a Lajta/Kis-Lajta/Malom-ági Lajta kenus bejáráshoz Bruckneudorftól (Királyhida) Mosonmagyaróvárig és a régióban a gazdaság fenntartható fejlesztése valamint az életminõség javítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Infrastruktúra építés:  Kikötõ-, ki/beszálló helyek, Információs táblák: tervezés, kivitelezés ,,a folyószakasz karbantartása, forgalmi, akadályok (bedõlt fák, hordalék) eltávolítása, (folyam)kilométertáblák helyének kijelölése, gyártás és kihelyezés
 • Munkahely teremtés: Lajta-túravezetõ és vizimentõ képzés a folyó és az élettér-, természeti környezet ismerete - bemutatása, térség kultúrájáról, látnivalókról és gasztronómiáról ismeretek és tudás megszerzése; új munkahelyek a vendéglátóiparban és szálláshely üzemeltetésben
 • Projektspecifikus kommunikációs stratégia és akcióterv, honlap, film, kiemelkedõ közös vizesrendezvények – évente 2 alkalommal
CEPO

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Veterinärmedizinische Universität Wien
EMAIL michael.hess@vetmeduni.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 512 227,54
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 602 620,75
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarországon igen jelentõs, Ausztriában pedig növekvõ mértéket mutat az egy fõre jutó baromfifogyasztás. Ez a tendencia kihatással van a baromfitenyésztésben érdekelt vállalkozásokon át a régió gazdaságára, valamint a baromfi fajok által közvetített humán patogén kórokozók révén az emberi egészségre is.

A Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem (Vetmeduni Vienna) nemzetközileg is elismert intézmény az állategészségügy területén; a Pannon Egyetem Georgikon Kar pedig jelentõs tapasztalattal rendelkezik a gazdasági állatok takarmányozása terén. A két intézmény eltérõ adottságaira alapozott tudásbázis segítheti a régió baromfi termék elõállítóinak munkáját, illetve elõrelépést hozhat az élelmiszerbiztonság tekintetében, a baromfi fajok által közvetített emberi megbetegedések megelõzésében.

A projekt átfogó céljai közé tartozik a baromfi termék elõállítás hatékonyságát javító oktatási és kutatási együttmûködés kialakítása, különös tekintettel a baromfitakarmányozásra, a baromfi egészségügyre és az élelmiszerbiztonságra, valamint a kialakult tudásanyag megosztása a térség szélesebb körû szakmai közönségével, a baromfi ágazat szereplõivel szemináriumok, tájékoztató kiadványok és egy interaktív weblap segítségével.
Mindezek által a régió versenyképességét javítani, a régió baromfitermék-elõállítói és döntéshozói munkájának elõsegíteni lehet.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • takarmányozás és a kórokozók okozta megbetegedések összefüggéseinek vizsgálata;
 • a patogén kórokozók jelenlétének beazonosítására alkalmas módszerek kifejlesztése;
 • az eredmények közzététele a külsõ partnerek, a régió termelõi számára hasznosítható formában;
 • a megszerzett tudásanyag beépítése a két oktatási intézmény tananyagába
Natur-Kulinarium

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Tourismus-Regionalverband Oststeiermark
EMAIL e.luckerbauer@oststeiermark.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 998 189,20
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 174 340,31
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Vas Megyei Önkormányzat
Bio Forschung Austria
MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.


ÖSSZEFOGLALÓ

Kelet-Stájerország és Vas megye a régióra jellemzõ kultúr- és természeti tájak páratlan tárházával rendelkezik, amely az elmúlt évezredek során egyre gazdagodott, és színes növény- és állatvilágot, regionális hagyományokat és kulináris különlegességeket eredményezett.
Kelet-Stájerország az elmúlt években e szûk térben fellelhetõ sokszínû kultúrtájat a régió egyedi értékesítési üzeneteként felmérte, pozícionálta és most ezeket a regionális különlegességeket a kelet-stájer régió részeivel együttmûködve „Ausztria kertjei“-ként értékesíti.

A határon átnyúló együttmûködésnek köszönhetõen az „Ausztria kertjei“ pozícionálásában új tudás alapú minõség elérése a cél. A „kertfilozófia“ mentén feltérképezik a meglévõ és jövõbeni élménylehetõségeket és a régióspecifikus természeti és kultúrtájak átfogó élményként való megéléséhez jövõorientált turisztikai kínálatokat dolgoznak ki és valósítanak meg. Ennek köszönhetõen Kelet-Stájerországra és Vas megyére jobban felfigyelnek és még több vendég látogat a régióba. A folyamatot a kínálatok aktív kommunikációja és a magyarországi és bécsi partnerekkel való intenzív együttmûködés segíti, amely az újonnan kifejlesztett élményformákra (vizuális, akusztikai, olfaktorikus észlelés, ízlelés és érzékelés) épül. További cél, hogy Bécs, Vas megye és Kelet-Stájerország  turisztikai és élménypedagógiai kínálatát közösen bemutatják bécsi, berlini és budapesti turisztikai vásárokon.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A természeti és kultúrtájak elemzése (meglévõ/új élménylehetõségek)
 • A turisztikai régió egyes részeinek, a szállásadóknak és az értékképzési lánc egyéb turisztikai partnereinek fogékonnyá tétele a regionális biodiverzitás különleges értékére
 • A turisztikai egységek, regionális szervezetek és oktatási intézmények kompetenciájának növelése a régióra jellemzõ biodiverzitás élményorientált közvetítése céljából
 • Konkrét regionális és határon átnyúló turisztikai és képzési élménykínálatok kidolgozása és megvalósítása 
 • Kiválasztott célcsoportokkal (vendégekkel, lakosokkal, diákokkal stb.) folytatott aktív kommunikáció 
GeNeSEE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Universität für Bodenkultur Wien
EMAIL josef.eitzinger@boku.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 757 832,31
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 891 567,50
 

IDŐTARTAM 2011-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Felső -Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9 - Wasser- und Abfallwirtschaft
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet


ÖSSZEFOGLALÓ

A Neusiedler See-Fertõ tó régió kapacitását határon átnyúló topográfiai adatbankkal szándékozzák eräsíteni – mind a természetvédelem, mint a fenntartható turizmus és annak mûködtetése szempontjából. A tómeder topográfiájának pontos ismeretével beazonosíthatóak és értékelhetõek a beavatkozások természetre, környezetre, regionális éghajlatra és gazdasági hasznosításra gyakorolt hatásai.

Osztrák és magyar partnerek folyamatos együttmûködésével elemzik és rögzítik a tavi méréseket, és ezzek teljes képet kapunk a Neusiedlersee/Fertõ tó jelenlegi állapotáról és annak alakulásáról. Az airborne lézerszkenneres felvételezés, az echolot mérések és a pontmérések leképezik a mederfenék felületét. Az adatok elõkészítése után a digitális termékeket a regionális felhasználók rendelkezésére bocsátjuk, és CD-ROM, térképek, nyomtatott cikkek, rádió- és tévéinterjúk formájában továbbadjuk az érdeklõdõknek. Az így kapott adatok alapján könnyebb ajánlásokat tenni a feliszaposodás ellen, egyszerûbb megvalósítani a víztükör szabályozását, a természetvédelmi feladatok hosszú távú biztosítását, a tökéletesített árvízvédelmet és a tó szélének optimális hasznosítását.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Neusiedlersee/Fertõ tó régió elsõ digitális határon átnyúló geoadatállomyányának létrehozása
 • A tómeder-fenék osztrák és magyar méréseinek állapotfelmérése
 • Az adatok egységes digitális elõkészítése
 • Az adatállományok transzformálása egy közös európai vonatkozási rendszerbe
 • 12 munkatalálkozó lebonyolítása és megszervezése
 • Echolot profilmérések és az üledék echolot mérése nyílt vízen a fõcsatornákban és a Hansági fõcsatornában
 • Az iszapfelszín háromdimenzionális regisztrálása
 • A nádas és a tó felõli oldalon földi módszerrel pontmérések
 • A tómeder és a Hansági-fõcsatorna airborne lézerszkennelése és kiértékelése
 • Az adatok rendelkezésre bocsátása és információk terjesztése nyilvános tájékoztató jellegû rendezvényeken
CREATIVE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
EMAIL banyaip@kva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 441 487,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 519 397,33
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Regionalmanagement Burgenland GmbH - Zentrum für Kreativwirtschaft
Nyugat-magyarországi Egyetem
designaustria Wissenszentrum und Interessenvertretung
Regionale Gemeinschaftsinitiative Oststeirisches Kernland


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság 2010. április 29-én adta ki a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló Zöld könyvet. A dokumentum megalkotását az Európai Tanács egy 2007 évi határozata elõzte meg, amely rögzítette, hogy a kreatív szektor fejlõdése alapvetõ jelentõséggel bír az EU prosperálása szempontjából. Az európai kreatív ipar fejlõdésének elõsegítésére az Európai Parlament is felszólította az EB-t. A Zöld könyv megállapítja, hogy a kreatív iparág jelentõs kiaknázatlan növekedési és munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik, amelynek kiaknázása jelentõs versenyképességi tényezõ. A kreatív ipar mellett mûködõ szellemi mûhelyek, érdekképviseletek AT és HU szervezetei között mindeddig nem alakult ki kapcsolat, a kreatívgazdaság fejlesztésére határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor térségünkben, annak ellenére, hogy a kreatív iparban jellemzõen magas az együttmûködési hajlandóság, mely jelentõs mértékben méretgazdaságossági okokkal magyarázható.

A projekt fõ célja a magyar-osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplõinek támogatása határon átnyúló, értéklánc alapú együttmûködés kialakítása és fejlesztése által.

Célja:

 • a kreatív ipar szervezetei közötti kapcsolatok erõsítése, a határon átnyúló együttmûködés intézményesítése
 • a határon átnyúló kreatív klaszter elõkészítése a klaszteresedést, ill. a méretgazdaságosságból eredõ hátrányok leküzdését elõsegítõ eszközökkel (pl.: a kreatív vállalatok online platformja)
 • legjobb gyakorlatok terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló üzleti rendezvények szervezése
 • az érintett célcsoport valós fejlesztési igényeinek kiszolgálása tréningek biztosítása által (pl.: az innovációmenedzsment és a marketing témájában)
 • az oktatás és a kreatív iparágak közötti hálózatépítés
 • a kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése, ezen gazdasági ágazat láthatóságának javítása
 • a létrejövõ és a már mûködõ HU-SK hálózat összekapcsolásának elõkészítése.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Alapszabályok és tervek megalkotása
 • Adatgyûjtés, adatbázis kialakítás és adatbázis-aktualizálás (felmérés)
 • Igényfelmérés
 • Kreatív ipar iparági szintû találkozói, igényfelmérés és vezérfonal készítése
 • Információs napok, bilaterális üzletember találkozók és tréningek, kreatív konferenciák
 • Kreatív játékfejlesztõk versenye
 • Játékfejlesztõ workshop az iskolában
 • Kreatív pályaorientációs játék
 • Kreatív pályaorientációs workshop iskolákban és szakmunkásképzõ iskolákban szakértõ és pedagógus részvételével
 • Kreatív kiállítás és vásár
 • Bilaterális Kreatív Mesterségek Napjai
 • Kommunikáció, marketing, disszemináció
 • Próbaút a HU határtérségbe a következõ témák mentén: "Bilaterális jó példák transzfere", ill. "Ritka kreatív mesterségek".
INNOSPIRIT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TINA Vienna Urban Technologies & Strategies GmbH
EMAIL rainer.mueller@tinavienna.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 300 195,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 353 192,06
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
Fachhochschule Burgenland GmbH.
Bad Radkersburg Beteiligungsgesellschaft m.b.H.


ÖSSZEFOGLALÓ

A városi technológiák a regionális gazdaság és a hozzá kapcsolódó kutatási és képzési partnerek számára fenntartható és a jövõben növekvõ tendenciát mutató gazdasági tényezõnek számítanak. Ugyanakkor a városoknak és régióknak különbözõ városi feladatkörben, valamint környezetvédelmi területen szigorú EU-s elõírásokkal kell szembenézniük. Ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek az elõírásoknak, dönteni kell az új technológiákról, de a közigazgatási döntéshozók és szereplõk nem mindig tudnak optimális döntést hozni.

Az INNOSPIRIT projekt a városokban és a régiókban következetesen javítani akarja a rendelkezésre álló technológiák használatát. Egy szakértõi pool megoldási javaslatai is segítik ebben, és fõleg a városi technológiákhoz szükséges tudás áttekinthetõ megszervezését szolgálja. E célból egészen célirányosan közvetlen megvalósítási munkákra törekednek a projekt futamideje alatt. Kiindulásként alapos utánajárásra van szükség, hogy ki lehessen szûrni a megfelelõ módszereket és tartalmakat. Ezt követõen közvetlen, záros határidõn belüli megvalósításra van szükség annak érdekében, hogy a városokban és régiókban az optimalizált technológiák alkalmazásával gazdaságilag fenntartható megoldások szülessenek, és javuljon a versenyképességük.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A technológiahasználat és technológiatranszfer optimalizálása a résztvevõ városokban
 • Megfelelõ új módszerek és szolgáltatások kifejlesztése és megvalósítása
 • Elemzés a technológiák használatáról a résztvevõ városok városi feladatköreiben
 • Legalább négy, elõkészített és továbbítható jól bevált gyakorlati példa
 • Stratégiaterv kidolgozása lehetséges további projektekre vonatkozóan
MARS(CH) AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány
EMAIL sopronvarosfuvoszenekara.alapitvany@upcmail.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 48 568,70
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 57 139,77
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Burgenländischer Blasmusikverband


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák és magyar fúvószenei hagyományok gyökerei közösek, a Monarchia katonazenei múltjából táplálkoznak, aminek fontos részét képezte a menetelés. Míg Ausztriában ezt a hagyományt folyamatosan ápolták, a kor követelményeihez igazítva, autentikusan mûvelték, addig ez Magyarországon a II. világháborút követõen szinte teljesen elhalt. Ezen „ûr” megszüntetésére a projekt keretében az osztrák alapokra építve kidolgozásra kerül a magyar menetelési rendszer. Ezáltal az osztrák és magyar minõsítési rendszer egy szintre kerül és lehetõvé válik közös minõsítések szervezése. A magyar szabályzat kidolgozását üdvözölnék olyan utánpótlási problémákkal küzdõ burgenlandi zenekarok is, akik több szakképzett magyar karmestert és zenészt tudhatnak tagjaik között. Sopron Város Fúvószenekara, mint a Burgenlandi Fúvószenei Szövetség egyetlen magyar tagja a Szövetséggel partnerségben szorosabbra kívánja fûzni az osztrák és magyar zenekarok közti kapcsolatot, ill. közös problémákra keres közös megoldást.

A projekt céljai:

 • Határ menti osztrák és magyar zenekarok között személyes és szakmai kapcsolatok kiépítése és elmélyítése. Az egységes menetelési és menetminõsítési szabályzatnak köszönhetõen egy szintre kerülnek az osztrák és magyar zenekarok, mely lehetõvé teszi közös minõsítések szervezését.
 • Közös kulturális és történelmi múlt megõrzése és ápolása: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai szabályzatán alapuló fúvószenei hagyományok magyarországi adaptálása által újra összefonódik a határtérség kulturális és történelmi múltja.
 • Közös megoldás utánpótlás-nevelést érintõ kérdésekben: a probléma gyökere közel azonos társadalmi folyamatokra vezethetõ vissza. A zenetábor célja az osztrák és magyar fiatalok közötti kapcsolat határon átnyúló elõsegítése; szakmai-, mûvészeti fejlõdése és nem utolsó sorban a motivációs lehetõségek felmérése.
 • Fúvószenei hagyományok bemutatása a nyilvánosság számára, a térség kulturális kínálatának színesítése, magasabb minõségû kulturális szolgáltatás.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Menetelési és menet minõsítési szabályzat kidolgozása fúvószenekaroknak.
 • Tamburmajor képzések szervezése.
 • Menetminõsítési rendezvények.
 • Zenetábor osztrák és magyar fiataloknak.
 • Koncepció kidolgozása az utánpótlás nevelés kérdéseire.
 • Nyilvános záró koncert a közéleti szereplõk és a média képviselõinek bevonásával.
 • Stratégiai dokumentum, cselekvési terv elfogadása a határtérségi fúvószenekarok jövõbeli strukturált együttmûködésének módjáról.
SUCCEED

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
EMAIL nagyandras@zmva.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 205 336,83
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 241 573,27
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EU Regionalmanagement Oststeiermark (RMO) Verein zur Förderung der Regionalentwicklung
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarországon a kilencvenes években létrehozott családi vállalkozások nagy részét az jellemzi, hogy az akkor ereje teljében lévõ harmincas, negyvenes korosztály a tulajdonosa vagy vezetõje ezeknek a cégeknek. Mára az alapító generáció elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjas kort. Mivel ez egy új helyzet, egyre többen ismerik fel a képzés, a tapasztalatcsere szükségességét. Ausztriában már van hagyománya a családi vállalkozások öröklõdésének, nem ritka a több generációt is megélt vállalkozás, ellentétben a magyarországi helyzettel. A tulajdonos-vállalkozók többsége azt szeretné, hogy vállalkozása családi tulajdonban maradjon, jövõképét a családi utódlásban látja megvalósíthatónak. Ebben a helyzetben az utódlásból adódó problémák megoldására tanulási lehetõséget kínálunk fel, melynek során a legjobb gyakorlatok is megismerhetõk.

Az osztrák-magyar határ menti családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetõváltásának gördülékennyé tétele, a generációkon átívelõ családi vállalkozások felkészítése az átadásra, az utódok felkészítése az átvételre, biztosítva ezzel a tulajdonos és/vagy vezetõváltás után a vállalkozás fenntartható mûködését. Mindezeket szem elõtt tartva javítani kívánjuk a határmenti régiókban Magyarországon Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, Ausztriában Burgerlandban és Stájerországban a családi kisvállalkozások versenyképességet és tapasztalatcseréjüket a generációváltásról és a vállalkozás fenntartható fejlõdésérõl. A projektben nyújtott képzéssel és tapasztalatcserével a régióban az utódok felkészülhetnek a vállalkozás vezetésére, a felmerülõ problémák megfelelõ kezelésére. A családi kisvállalkozás fenntarthatóságát növelheti, ha a kiszemelt utód a szakmai gyakorlatát, majd munkáját a vállalkozás keretében folytatja, megismerve így a vállalkozás belsõ viszonyait és kultúráját.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Piackutatás: A tevékenység elsõ szakaszában 80 családi vállalkozás kiválasztására kerül sor. A kiválasztásnál a 40-40 fõbõl folyamatos mentoring és személyes tanácsadásra nyílik lehetõség. A második szakaszban a partnerek kiválasztják azt a 4 vállalkozást, akiknél az üzleti coaching folyamatát követik nyomon.
 • Tananyagfejlesztés
 • Esettanulmányok kidolgozása
 • Képzések, workshopok: 1. A tapasztalat átadhatósága 2. Tehetség felismerhetõsége és fejlesztése 3. Hálózati polgárok 4. Döntésképesség javítása üzleti coaching-gal 5. Élményalapú innováció 6. Üzleti tervezés
 • Családi üzleti coaching folyamatok: Kézikönyv generációváltásra készülõ családi vállalkozások számára.
E-VIA 2014

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
EMAIL fraissler-simm@oststeiermark.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 220 725,90
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 259 677,55
 

IDŐTARTAM 2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

A „24 város“ az E-VIA 2012-vel azt a szándékot követte, hogy határokat átlépve szorgalmazza az elektromobilitást, és egyúttal felélénkítse a belvárosokat. A fenntartható megvalósításhoz azonban a partnerség kibõvítése és tartalmi szakosodás szükséges, amely túllép a City Cooperation projekt keretein.

A tárgyi továbbfejlesztésnek az alábbi célok elérését kell biztosítania:

 • Széles tematikus partnerség felépítése, amely 2014-tõl az E-VIA-t elismert elektromobilitási kihívásként Ausztria és Magyarország között rendszeresen megvalósítja.
 • Az elektromobilitás helyének mint meggyõzõ közlekedési alternatívának kijelölése a nyilvánosság elõtt
 • A határrégió állami, üzemi, magán- és idegenforgalmi szereplõinek informálása az elektromobilitásra való áttérési lehetõségekrõl
 • Kompetenciapartnerség kezdeményezése a határ két oldalán mûködõ mobilitásiparban a Clean Mobility témájában

Az EVIA 2014 Projekt négy célcsoportot céloz meg. Az elsõ célcsoport vállalkozók és az elektromobilitás és megújuló témákban érintettek, akik az EVIA 2014 elõkészítés és megvalósítás folyamán egy hálózatot alkotnak majd, valamint erõsítik egymást. Második célcsoport a régió városai és a községei (önkormányzatok, szervezetek, intézmények), akiket fáradozásaikért a projekt során támogatni kell, hogy egy közös határon átnyúló elektromobilitás infrastruktúrát lehessen létrehozni. Harmadik célcsoport az eletromobilitás úttörõi, akiket az elektromos autóikkal meghívnak az EVIA-ra, hogy részt vegyenek a rendezvényen, ezáltal elismerve és megerõsítve az õ úttörõi mivoltukat. A fõ célcsoportot végül az Ausztria és Magyarország közötti határrégió lakói és turistái alkotják, akiket az E-VIA 2014-nek a mobilitás klímabarátabb formáira való átállásra kell motiválni. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • E-VIA 2014 részletes koncepciója
 • Kibõvített partnerség kiépítése
 • E-VIA 2014 elõkészítése és promóciója
 • Az E-VIA 2014 megvalósítása
 • Az EVIA 2014 értékelése és fenntartható koncepció kidolgozása
PROthermae

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
EMAIL renata.csabai@pbn.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 210 993,10
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 248 227,27
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld Ems KG
Pannon Termál Klaszter Egyesület
Thermenland Steiermark Marketing GmbH
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt célja új termékek és szolgáltatások fejlesztése kis- és középvállalkozások által a stájerországi termálterületen, valamint a Nyugat-Dunántúli Termálklaszter területén, hogy a magas minõségi elvárásoknak ne csak a termálfürdõk, hanem tágabb környezetük is megfeleljen, a PROthermae tartós impulzusokat ad a magyar-osztrák határtérség turizmusának. A bilaterális víz-specifikum egyértelmû kínálati pozicionálása (súlypontok pl.: egészségügy, Spa, wellness, szépség, stb.) a bilaterális „Think-Pool”-ok – egy kreatív platform a víz témájában –, valamint a turisztikai és turizmushoz kapcsolódó kkv-k professzionalizálódásán keresztül valósul meg.

Mivel mindig a vállalkozások nyeresége áll a középpontban, a víz témakörében keletkezõ új ötleteket kell kidolgozni, pilot tevékenységeken keresztül megvalósítani, és létezõ turizmus/termálhálózatokon keresztül kell felkarolni. Az úgynevezett „segítség az önsegítésben” eszközével legalább 60 turisztikai és ahhoz kapcsolódó cégben (szálláshelyek, gasztronómia, kereskedelem, kézmûipar, mezõgazdaság) növelni kell a cégen belüli Know-how-t a versenyképesség és innovációs készség vonatkozásában. Ehhez minden résztvevõ vállalkozásban azonosítjuk a három legreményteljesebb témakört/potenciált, és tanácsadással megvalósítjuk azokat. Összesen 3 kiválasztott pilot tevékenységet támogat a PROthermae partnerség az új termék/szolgáltatás eredményes piacra vezetéséig. Így az eredmény egy általános minõségnövekedés a termálterület bilaterális értékteremtési láncában és különösen a legalább három, határmenti termék-innováció keretében megvalósuló pilotakciók esetében. A projekt továbbá azt célozza meg, hogy a vízben rejlõ lehetõségek a jövõben minél ésszerûbben kerüljenek felhasználásra, és hosszú távon az egész határtérség mindkét oldala elkötelezze magát a gyümölcsözõ együttmûködésre.

A projekt keretében a következõ feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment
 • Információ és kommunikáció
 • Potenciál felmérés a termálkörnyezetben
 • Impulzosok a temálvidéken