versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

2. Prioritási tengely

PROGRAM > Együttműködési területek > 2. Prioritási tengely

 

               

Fenntartható

Környezetvédelem és hatékony erőforrás-felhasználás

 

Az osztrák-magyar határtérség történelmi kultúrtáj, melynek gazdag természeti és kulturális öröksége a belföldi és a külföldi vendégek számára egyaránt vonzerőt jelent. A régió legtöbb kulturális és természeti öröksége védelem alatt áll, de a fenntartható turisztikai értékesítést illetően sokszor lemaradásban vagyunk. A határon átnyúló együttműködés e téren fontos segítséget nyújthat a közös szervezeti struktúrák kiépítésével valamint a tevékenységek összehangolt tervezése és végrehajtása által. A természeti és kulturális örökség közös fejlesztése és felmérése a régió gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából is hatalmas lehetőségeket rejt, különösen a vidéki területeken.

Továbbá jellemző a határrégióra a nagyfokú biológiai sokszínűség és az értékes ökoszisztémák széles palettája, ezek azonban nem mind védettek. A régióban megvalósuló infrastrukturális beruházásokkal és a gazdasági fejlődéssel összefüggésben álló növekvő területhasználat, s az éghajlatváltozás következményei ugyanakkor veszélyeztetik a régió természetes gazdagságát. Ezért kulcsfontosságú az őshonos fajok védelme, valamint a védelem alatt álló természetes élőhelyek bővítése és összekapcsolása. A nemzeti és natúrparkok, Natura 2000 területek és további védett területek már korábban létrehoztak sikeresen működő hálózatokat és nagy érdeklődést mutatnak az együttműködésre a jövőben is.

Az osztrák-magyar határtérség jellegzetességeihez tartoznak az erősen integrált felszín alatti víztestek és a határon átlépő folyóvizek. Ezért nem meglepő, hogy a határ menti térségben ezen a téren komoly hagyományai vannak az együttműködésnek. Az Osztrák-Magyar Határvíz Bizottság már 1956. óta koordinálja az összes közös folyóvizekkel kapcsolatos feladatot.
Az együttműködés további folytatására azért is szükség van, hogy a természeti erőforrások védelmének és fenntartható használatának eddigi magas színvonala tartható, illetve tovább javítható legyen. További fontos cél a vízgazdálkodás terén jelen levő természetes kockázatok csökkentése, az árvízvédelem optimalizálása valamint az éghajlatváltozás lehetséges hatásaira való felkészülés. Különösen a Rába és a Lajta mentén van szükség a környezetvédelem és az árvízkockázat-kezelés jobb összehangolására.
 


 

        

 


priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

2. Prioritási tengely

PROGRAM > Együttműködési területek > 2. Prioritási tengely

 

               

Fenntartható

Környezetvédelem és hatékony erőforrás-felhasználás

 

Az osztrák-magyar határtérség történelmi kultúrtáj, melynek gazdag természeti és kulturális öröksége a belföldi és a külföldi vendégek számára egyaránt vonzerőt jelent. A régió legtöbb kulturális és természeti öröksége védelem alatt áll, de a fenntartható turisztikai értékesítést illetően sokszor lemaradásban vagyunk. A határon átnyúló együttműködés e téren fontos segítséget nyújthat a közös szervezeti struktúrák kiépítésével valamint a tevékenységek összehangolt tervezése és végrehajtása által. A természeti és kulturális örökség közös fejlesztése és felmérése a régió gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából is hatalmas lehetőségeket rejt, különösen a vidéki területeken.

Továbbá jellemző a határrégióra a nagyfokú biológiai sokszínűség és az értékes ökoszisztémák széles palettája, ezek azonban nem mind védettek. A régióban megvalósuló infrastrukturális beruházásokkal és a gazdasági fejlődéssel összefüggésben álló növekvő területhasználat, s az éghajlatváltozás következményei ugyanakkor veszélyeztetik a régió természetes gazdagságát. Ezért kulcsfontosságú az őshonos fajok védelme, valamint a védelem alatt álló természetes élőhelyek bővítése és összekapcsolása. A nemzeti és natúrparkok, Natura 2000 területek és további védett területek már korábban létrehoztak sikeresen működő hálózatokat és nagy érdeklődést mutatnak az együttműködésre a jövőben is.

Az osztrák-magyar határtérség jellegzetességeihez tartoznak az erősen integrált felszín alatti víztestek és a határon átlépő folyóvizek. Ezért nem meglepő, hogy a határ menti térségben ezen a téren komoly hagyományai vannak az együttműködésnek. Az Osztrák-Magyar Határvíz Bizottság már 1956. óta koordinálja az összes közös folyóvizekkel kapcsolatos feladatot.
Az együttműködés további folytatására azért is szükség van, hogy a természeti erőforrások védelmének és fenntartható használatának eddigi magas színvonala tartható, illetve tovább javítható legyen. További fontos cél a vízgazdálkodás terén jelen levő természetes kockázatok csökkentése, az árvízvédelem optimalizálása valamint az éghajlatváltozás lehetséges hatásaira való felkészülés. Különösen a Rába és a Lajta mentén van szükség a környezetvédelem és az árvízkockázat-kezelés jobb összehangolására.