Interreg ornament

SO41 Hálózatok

Alapadatok


Vezető partner

Chance B - Sozialbetriebs-GmbH

Email:

office@chanceb.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 146 837,17

Teljes költségvetés:

€ 1 349 220,21

Időtartam:

01/2017 - 12/2019

Projektpartnerek

Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgáIat
Zalaegerszegi Gondozási Központ

Összefoglaló


2010-ben a WHO megalapította az Age-friendly World kezdeményezést, amely szerint minden városnak és régiónak olyan nagyszerű élettérré kell válnia, ahol érdemes megöregedni. Az Age-friendly Region hatékonyan elősegíti, hogy Magyarország-Ausztria határtérsége ehhez az elképzeléshez közelebb kerüljön. Az időskor és ezzel összefüggésben a növekvő  ápolás, gondozási szükségletek egyre nagyobb kihívás társadalmunk számára.  A meglévő megoldási alternatívák erősségei – mint a hozzátartozók odaadó támogatása vagy a gondoskodást biztosító kapacitások folyamatos emelése – már nem képesek tovább fokozni az idősek életminőségét.  Az Age-friendlyRegion projekt ezért új ötleteket, javaslatokat dolgoz ki, hogy a régióban lakó idősek és hozzátartozóik magas színvonalú életkörülmények között, a lehető legnagyobb autonómiával megszokott környezetükben maradhassanak. A határon átnyúló együttműködés lehetővé teszi, hogy a két ország tudását és tapasztalatait alapul véve közös modellt dolgozzunk ki. Több, mint  200 fős kísérleti projektek keretében  6 esetmenedzser fog segíteni új módszertani ötletekkel abban, hogy kialakítsák a helyi szükségleteken alapuló  ellátási koncepciókat, melyek az egyén  élet-, és lakóhelyzetéhez igazodnak és a meglévő források segítségével a szolgáltatások hatékonyabb kihasználását jelentik. A közösen kiválasztottkutató-elemzőpartner az új szolgáltatások hatását tudományos standardok szerint fogja kiértékelni, a külön kiemelve a két ország különbözőségeiből adódó tanulási lehetőségeket. A két ország szociális és egészségügyi stratégiái már jó ideje arra irányulnak, hogy az idős emberek a saját otthonukban szükségleteiknek megfelelő, a szolgáltatást biztosítók által hatékonyabban összehangolt támogatást kapjanak regionális szinten. Az Age-friendly Region egy fontos mérföldkő lesz ennek a célnak az elérésében és elsőként hoz létre bilaterális együttműködést Ausztria és Magyarország között ezen a szakterületen.

Alapadatok


Vezető partner

Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Email:

peter.halinka@westpannon.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 697 083,08

Teljes költségvetés:

€ 820 097,75

Időtartam:

01/2016 - 12/2019

Projektpartnerek

Regionalmanagement Burgenland GmbH
NÖ.Regional.GmbH

Összefoglaló


A projekt alapvetően a „RECOM” előzményprojektek által feltárt kihívásokra kíván fókuszálni. Ilyen mindenekelőtt a határ mindkét oldalán a terület- és településfejlesztés egyes tématerületein megnyilvánuló információhiány a szomszédos ország/régió, vagy éppen az Európai Unió vonatkozásában.

A projekt alapvető célja a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a közös, ténylegesen határon átnyúló területfejlesztési tevékenység alapvető feltétele a közös tudásbázis megléte. Átfogó cél egy a határon átnyúló régiós szakmai tudásbázis kialakítása és megosztása („mi a helyzet a határ túloldalán/EU-ban?”), regionális menedzsment/irányítási struktúrák kölcsönös megismerése („ki miért felelős a határ túloldalán/EU-ban?”), kulturális és szervezeti sajátosságok megismertetése („milyen módon történik a problémák kezelése a határ túloldalán/EU-ban?”).

A projekt keretében határon átnyúló képzési akadémia, határon átnyúló terület- és régiópolitikai stratégiák programszinten történő adaptálása történik, valamint a közvetlen szervezetközi kapcsolatokat erősíteni hivatott people-to-people tevékenységek valósulnak meg. Közvetlen haszonélvezők a területfejlesztés különböző szintjein dolgozó szakemberek, települési és regionális döntéshozók, civil szervezetek.

A projekt módszertanilag három egymásra épülő szintre fókuszál:

  • Az EU-s támogatáspolitika, határon átnyúló tervezés, terület- és település-fejlesztés Magyarországon és Ausztriában.
  • A határtérség szakpolitikáinak kapcsolódása a makroregionális politikákhoz (Duna-stratégia, Centrope, stb.).
  • People-to-people tevékenységek és hálózatok ki- és felépítése lokális szinten.

Alapadatok


Vezető partner

Land Burgenland

Email:

markus.rothensteiner@bgld.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 699 078,49

Teljes költségvetés:

€ 822 445,30

Időtartam:

01/2017 - 12/2019

Projektpartnerek

Regionalmanagement Burgenland GmbH
NÖ.Regional.GmbH

Összefoglaló


A parlagfű pollenje különösen agresszív módon vált ki allergiás megbetegedést, ezzel éves szinten hatalmas károkat okozva a nemzetgazdaság számára. Míg Magyarország régóta érintett és a védekezési intézkedéseket mind szervezeti mind jogi szempontból sikeresen lerögzítette már, addig Ausztriában még csak az elmúlt pár évben terjedt el igazán a növény. A terjedése elsősorban a keleti szomszédos országok irányából történik, ezért Burgenland különösen érintett. Mindezek ellenére osztrák oldalon jelenleg még nincs sem szabályozott eljárásmód a parlagfű feltárásra és védekezésre vonatkozóan sem együttműködés a magyar hatóságokkal. A közigazgatási rendszerek cselekvőképességi egyensúlyának hiánya a határtérséget nagy kihívás elé állítja. Mivel a parlagfű számára az országhatár nem jelent akadályt, a probléma csakis közös fellépés útján kezelhető.

A projekt céljául tűzte ki a tartós intézményi együttműködés létrehozását a releváns osztrák és magyar szereplők között, a parlagfű elleni védekezés terén. Ezáltal lehetővé válik egy olyan tudásátadás, amely mindkét fél számára hasznos, ill. amely által a közszolgáltatás minősége és így a lakosság életminősége javul.

A felmérés és kutatás során nyert alapvető adatok és információk alapján határon átnyúlóan összeegyeztetett ajánlások kerülnek kidolgozásra a védekezés és az elterjedés megfékezésére vonatkozóan (fő kimenet 1: Egyetemek határon átnyúló együttműködése a kutatási munkálatok keretében). A közös parlagfű jelző rendszer felépítésével pedig most először válik lehetővé a határon átnyúló adatcsere.  A bilaterális parlagfű munkacsoport létrehozásával, melybe bevonásra kerülnek mindkét ország szakértői, egyben megalapozásra kerül a hosszú távú intézményi együttműködés is (fő kimenet 2: a parlagfű elleni védekezés releváns osztrák és magyar szereplőinek határon átnyúló együttműködése).

Alapadatok


Vezető partner

Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH

Email:

k.boedi@eee-info.net

ERFA társfinanszírozás:

€ 279 477,09

Teljes költségvetés:

€ 328 796,58

Időtartam:

04/2017 - 05/2019

Projektpartnerek

Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás

Összefoglaló


A gazdag energiaforrást jelentő nyers- és maradványanyagok gyűjtése, kezelése és hasznosítása megoldatlan probléma a határokon átnyúló ökoEnergieland (ÖE) projektrégió és a körmendi kistérségben az értékteremtés biztosítása és növelése, a meglévő biomassza-alapú energiatermelő létesítmények biztosítása, új, megújuló energiaforrást hasznosító erőművek létesítése és az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése vonatkozásában. Egyrészről a számos biomassza-alapú energiatermelő létesítmény egyre több nyersanyagot igényel, másrészről egyre nagyobb mennyiségű maradványanyag (pl.: szennyvíziszap) keletkezik, melyeket gyűjteni, kezelni és hasznosítani kell, és a vonatkozó törvények (pl.: a szennyvíziszap tárolása vagy mezőgazdasági alkalmazása) folyamatosan szigorodnak. Ezen kívül a nem a háztartási zöldhulladék körébe tartozó,  jelenleg nem összegyűjtött és nem hasznosított maradványanyagok (pl.: uszadékfa, a településeken keletkező vágott fű, cserje, fa- és szőlőmetszés hulladékai) potenciálját nagyon magasra becsülik. Az ÖE-ben található energiatermelő létesítményeket már részben Magyarországról látják el nyersanyaggal, de az ellátás jelenleg még szervezetlen formában történik, és ez az energiatermelő létesítmények és a nyersanyagszállítók számára egyformán hátrányos.

Projekt fő céljai:

  • Szervezett, határokon átnyúló, törvényi előírásoknak megfelelő nyers- és maradványanyag-gyűjtő rendszer kidolgozása és átvezetése egy hasznosítási rendszerbe a meglévő biomassza-alapú energiatermelő létesítmények gazdaságos üzemeltetése, illetve új energiatermelő létesítmények létesítése érdekében a határokon átnyúló projektrégióban.
  • A szennyvíziszap (szennyvízstratégiának megfelelően) és az újonnan kialakított nyersanyaggyűjtő rendszerben rendelkezésre álló biomassza innovatív technológiák alkalmazásával történő energetikai hasznosítási lehetőségének vizsgálata a projektrégiókban.
  • Energetikai területen működő intézményi harmonizáció.

buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk