Interreg ornament

SO23 Víz

Alapadatok


Vezető partner

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Email:

titkarsag@eduvizig.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 236 300,00

Teljes költségvetés:

€ 278 000,00

Időtartam:

01/2017 – 12/2018

Projektpartnerek

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Bundeswasserbauverwaltung Burgenland)

Összefoglaló


Az utóbbi évtizedben a Leitha/Lajta folyó közös vízgyűjtőjét több árvíz sújtotta, melyek különböző károkat okoztak a határmenti régiókban Ausztriában és Magyarországon. Az árvízkockázat a közös vízgyűjtőn csak nemzetközi együttműködéssel és a határtérségben összehangolt árvízkockázat-kezeléssel csökkenthető hatékonyan az EU Árvízi Irányelvében foglaltaknak megfelelően.

Az árvízkockázat-kezeléshez szükséges alapadatokat, előzetes árvíz-levezetési számításokat és beavatkozási lehetőségeket a projekt partnerek kidolgozták a korábbi „CEframe” projekt keretein belül és egy kétoldalú Memorandum került aláírásra a jövőbeli együttműködés iránymutatására. Mivel az APSFR területek a határtérség ezen részén nem összefüggőek, ezért közös stratégiai lépések szükségesek a mindkét ország előírásainak megfelelő védelmi biztonság megteremtéséhez. Az árvíz levonulása a Lajta alsó 37 km hosszú szakaszán egy összetett folyamat, melyben terepi levonulás, szükségtározók és több folyómeder is részt. Mindkét ország beavatkozásai visszahatnak a helyi viszonyokra és csak egyeztetett tevékenységek járhatnak kölcsönös előnyökkel.

A projekt fő célja a kétoldalú Memorandum megvalósítása a stratégiai szintű árvízkockázat-kezelés kialakítása érdekében: a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (MOVB) döntéshozatali folyamatának támogatása a szükséges vizsgálatok és háttérszámítások elvégzésével, ismert problémák kezelése terepi beavatkozásokkal, a helyi érdekeltek bevonása és információcsere biztosítása, a várható eseményekhez igazított tervrendszer kialakítása az alapvetően szükséges ökológiai szempontok integrálásával.

A projekt egy egyedülálló lehetőség olyan fenntartható nemzetközi árvízkockázat-kezelési stratégia megvalósítására, ahol a megjelenített megoldások ténylegesen megfelelnek az EU Árvízi Irányelv, Víz Keretirányelv és az Élőhely Irányelv előírásainak., továbbá az eredmények kielégítik helyi igényektől a makro-regionális elvárásokig terjedő skálát.

Alapadatok


Vezető partner

Land Burgenland

Email:

helmut.rojacz@bgld.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 1 216 916,66

Teljes költségvetés:

€ 1 431 666,66

Időtartam:

01/2017 – 12/2019

Projektpartnerek

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Összefoglaló


A Fertő tó - mint Közép-Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb természeti és kultúrtája - számos hasznosítási lehetőség szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. A jó vízminőség fenntartásához elengedhetetlen a nyílt tó és a nádas öv között jól működő víz- és anyagcsere. Ezen a téren viszont még mindig jelentős tudásdeficit és cselekvéshiány mutatkozik.

A projekt alapvető célja a Fertő tó jó vízminőségének és ökológiai, illetve kémiai állapotának fenntartása és biztosítása. A projekt megvalósításával lehetővé válik a szükséges intézkedések megfogalmazása. Mivel az osztrák-magyar államhatár a Fertő tavat kettészeli, ezért ezt a célkitűzést kizárólag csakis közös erővel lehet elérni.

A nádas öv és nyílt víz közti víz- és anyagcsere, illetve e folyamatok vízminőséget befolyásoló jelentősége terén történő vizsgálatok elvégzésével a projekt egy jelentős tudásdeficitet pótol. Így elérhetővé válnak a szükséges alapadatok a víztest kezelés számára. A kapott eredményekre építve kidolgozásra kerül egy vízgazdálkodási kezelési terv (fő kimenet), mely egy hosszú távú, integratív koncepció alapjaként a vízminőség védelmét és biztosítását szolgálja és ajánlásokat tesz egy bilaterálisan összehangolt, a tó állapotértékelését végző monitoring rendszer kidolgozására.

A nádas öv struktúrái, mint súlyponti téma a projekten belül most először kerül előtérbe. A vízgazdálkodási kezelési terv kidolgozásával többek között javaslatok készülnek optimalizált csatorna kialakításokra a nádasban, mely által biztosítható a jó vízminőség. A projekt továbbá megváltoztatja az állapotértékelő rendszer nézőpontját: a tó egésze, mint egység (nyílt víz ÉS nádas öv) most először kerül a figyelem középpontjába.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk