Interreg ornament
Co-AGE
institution

A projekt tartalma

Az osztrák-magyar határrégió két nagy kihívással szembesül:

  • Egyéni szinten, a lakosság körében egyre több időskorú és hozzátartozója érzi magát túlterheltnek az időskori kihívásokkal/nehézségekkel szemben.
  • Rendszerszinten az erőforrások és a kínálat egyaránt szűkösek, így szükségessé vált ezek hatékonyabb koordinációja és szükségletorientált továbbfejlesztése.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az időseknek szóló professzionális szolgáltatások száma nem elégséges, beavatkozásra elsősorban regionális szinten van szükség.

Ennek érdekében - különböző szervezetekkel történő együttműködésben - egy már meglévő önkéntes hálózat továbbfejlesztésére kerül sor. A régió falvainak és kisvárosainak összekapcsolásával olyan szinergiák keletkeznek, melyek túlmutatnak az egyszerű tapasztalatcserén és melyek összecsengenek az EU integratív és
intelligens területfejlesztési törekvéseivel.

Megközelítésünk másik fontos eleme az alulról szerveződő gondoskodó hálózat létrehozása. Ennek a szervezeti felépítésnek a segítségével a közösségeket / egyházközségeket a helyi / központi közigazgatási szereplők új megoldásai segítik az adott nehézségek kezelésében. Célunk egy fenntartható hálózat létrehozása a helyi lakosság, a civil és más szakmai szervezetek bevonásával, amely határokon átnyúlóan tükrözi az idősödő népesség igényeit.

A projekt keretében 3 lépcsőben alakítjuk ki a gondoskodó mintaközösségeket:

  • A probléma tudatosítása és stratégia megalkotása, reflektálva a lakosoktól, civil és szakmai szervezetektől, valamint a regionális politikától gyűjtött igényekre.

  • Helyi bizalmi munkatársak képzése és a települések és egyházközségek határon átnyúló együttműködésének megalapozására és hálózatosodására.

  • A lakosság mobilizálása, gondoskodó közösségek kialakítása, bizalmi munkatársak képzése, ill. továbbképzése, az önkéntesek munkájának koordinációja.

Célkitűzésünk az önkéntes és működőképes hálózatok támogatása, ahol a tagok aktív részvételük által, a megtapasztalt előnyök megtartása érdekében, a projekt eredményeinek fenntartásában saját maguk is érdekeltek maradnak. Számos tényező van, amely garantálja, hogy a projekt eredményei a projekt zárása után is tartós hatással bírnak majd.

  • Egyrészt a projektben résztvevő összes intézmény jelenleg is foglalkozik önkéntes munkával önkéntesek bevonásával, egyes intézmények felelősek az adott régió önkénteseinek koordinációjáért is, így érdekeltek abban, hogy jelen projekt eredményei, tapasztalatai és felismerései beépüljenek a saját intézményük életébe és azok pozitívan befolyásolják munkájukat a jövőben.
  • Másrészt a projektmegvalósítás során az önkéntes munkában érintett intézmények között olyan határon átnyúló, regionális együttműködési rendszerek kerülnek kiépítésre vagy továbbfejlesztésre, amelyek intenzíven bevonásra kerülnek az újabb modellek kialakítása során.

A projektrégió összes releváns szereplője bevonásra kerül a projektmegvalósítás időszaka alatt (1.11.2019-31.10.2022) a gondoskodó közösségek és önkéntes munka, valamint az önkéntesség modell kialakításába (multiplikátor-hatás).

Mivel az időskorúakat támogató önkéntes munka iránti igény egyre nagyobb lesz, mindkét ország egészségügye és szociálpolitikája nagy érdeklődést mutatnak jelen pilot projekt iránt, hiszen az eredmények jó alapot képeznek ahhoz, hogy a helyi szintű önkéntes munka hatékonyan és átfogóan működhessen.

A képzett bizalmi munkatársak egyfajta „követei” lesznek a projektnek, akik jól ismerik a helyi lakosságot és azok problémáit, és lehetőség szerint rendelkeznek számukra helyi megoldási javaslatokkal.

Csak így biztosítható az eredmények hosszú távú felhasználása és hatékony terjesztése helyi és regionális szinten egyaránt (pókhálószerű felépítés).


Projektterület

A projektterület az osztrák-magyar határvonal mentén terül el és a következő régiókat foglalja magában: Burgenland, Graz és Kelet-Stájerország osztrák oldalon, illetve Győr-Moson-Sopron és Vas Megye magyar oldalon.

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk