versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása
ECOWIN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Bio Forschung Austria
EMAIL b.kromp@bioforschung.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 637 557,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 750 070,14
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Bundesamt für Weinbau


ÖSSZEFOGLALÓ

A szõlõ termesztése olyan területeken történik,melyek kiemelkedö természetvédelmi jelentõséggel bírnak. Az alkalmazott intenzív termesztési módszerek miatt a szõlõtermesztés gyakran ellentétbe kerül a környezetvédelmi szempontokkal. A projekt létrehozói elsõsorban a természetvédelmi szempontokat figyelembe vevõ szõlõtermesztés szeretnék megalapozni Nyugat-Dunántúlon, Burgenlandban és Bécs környékén.

A projekt célja a szõlõtermesztõ területek multifunkcionalitásának tudatosítása valamint a termesztés és a természetvédelem közötti szintézis lehetõvé tétele.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Elõkészítés, kidolgozás
 • „Természet- és környezetvédelem a szõlészetben” képzés
 • Demonstrációs kísérletek 
BIORES-AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Bio Forschung Austria
EMAIL w.hartl@bioforschung.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 101 751,17
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 301 214,01
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magistratsabteilung 48 Abfallwirtschaft Straßenreiningung und Fuhrpark
Bundesamt für Wasserwirtschaft
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A biológiai eredetû hulladékok komposztálása révén a tárolás során keletkezõ üvegház-hatású gázok termelõdése elkerülhetõ és olyan termék képzõdik, melynek segítségével a növényi tápanyagok és a szén a természetes körforgásba visszailleszthetõk.

A projekt területe természetes egységet képez éghajlati és talajtani szempontból, ezért kézenfekvõ a határon átnyúló együttmûködés a komposzt érettségi fokának és növényekre gyakorolt hatásának javításához szükséges eljárások fejlesztésében, és a környezet- és klíma-védelmet elõsegítõ új felhasználási területek kidolgozásában.

A projekt célja a természetes erõforrások (tápanyagok, N, P, K, C, humusz) hatékony hasznosításának elõmozdítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A biológiai eredetû hulladékok felhasználásának fejlesztése és optimalizálása
 • A komposzt lebonthatóságának vizsgálata és a komposzt sótartalmának csökkentésére irányuló vizsgálatok
 • A komposzttrágyázás és a nitrátkimosódás
 • A vegetatív tûrõképesség vizsgálata
 • Új felhasználási lehetöségek fejlesztése (pld. A borászatban)
 • A környezetre és klímára való kihatás mérlegelése
E-Contract

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
INNOVATION REGION STYRIA GmbH
EMAIL claudia.krobath@irstyria.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 220 580,30
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 259 506,27
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.
Weizer Energie-Innovations-Zentrum GmbH
Servicecenter für Innovation und Management oekopark Hartberg, Lackner&Rastädter KG
Energie Center Lipizzanerheimat GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az egyik legnagyobb lehetõséget a CO2 megtakarítás terén az épületek és az infrastrukturális intézmények áram- és energiafelhasználásának csökkentése jelenti.
Koruk és energetikai mutatóik alapján elsõsorban a közintézményeknél mutatható ki magas megtakarítási potenciál. Ugyanakkor azonban az önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelõ pénzügyi forrásokkal, hogy a szükséges energetikai felújításokat és korszerûsítéseket végrehajtsák. A települések ezen problémájára érdekes megoldást kínálnak az elmúlt években kifejlesztett energiaoptimalizálási modellek.
A rendszer úgy mûködik, hogy az energiatakarékos intézkedéseknek köszönhetõen csökkenek – pl. egy település esetében - az éves energiaköltségek. A megtakarítással refinanszírozható a beruházás. A finanszírozási modell „contracting“ útján zajlik, így az önkormányzatnak nem kell elõfinanszíroznia, hanem továbbra is fizeti a korábbi költségeket mindaddig, míg a beruházás amortizálódik. Utána pedig az új, alacsonyabb energiaköltségeket fizeti.

A projekt célja az, hogy az energiaoptimalizálási modellek fokozottabb használatával javítani lehessen az osztrák és magyar középületek és intézmények energiahatékonyságát. Ehhez szükség van arra, hogy az energiaoptimalizálási modellekrõl szóló információk és a lehetõségek határokon átívelõen rendelkezésre álljanak, hogy a települések igényeihez igazodó modelleket lehessen kifejleszteni. A tervek szerint a projekt keretében 5 energiaoptimalizálási projekt valósul meg Ausztriában és Magyarországon, hogy aztán további projekteket is kezdeményezzenek. Az érintett települések az energiamegtakarításból, a két ország vállalatai pedig megrendelésekbõl profitálhatnak, amelyeket a régiókban eszközölt beruházások generálnak, a szélesebb körû lakosság hasznát pedig a települések megtakarításai jelentik. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Határon átnyúló tájékoztatás az energiaoptimalizálási modellek lehetõségeirõl, valamint a települések igényeihez igazodó új energiaoptimalizálási modellek kifejlesztésérõl
 • 5 energiaoptimailzálási projekt megvalósítása az osztrák-magyar projektterületen
 • Határon átívelõ kompetencia alapú együttmûködés kialakítása az energiaoptimalizálás témakörében
ESPAN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH
EMAIL binder@tobgld.a
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 314 572,94
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 723 027,24
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft.
Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 17A
Informationsgemeinschaft Passivhaus Plus
Sarród Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az ESPAN fõ indítéka a klímavédelmi célok követése, valamint a helyi szinten és regionálisan fellelhetõ erõforrások lehetõség szerinti legjobb kiaknázása energiatermelés céljára. Hosszú távon a túlnyomórészt fosszilis energiahordozók importjától való teljes függetlenség a cél.

Az ESPAN a fenntartható energiafejlesztés szektorát bilaterális, regionális, települési és magán szinten fenntarthatóan és sokoldalúan közelíti meg. A projekt elsõsorban az energiahatékonyságra (takarékosság), az energiatárolásra (logisztika) és az energiatermelésre összpontosít. 

Ennek kapcsán szükségletorientált elemzéseket és tanulmányokat készítettek: pl. a Radkersburgi BORG energiatakarékos korszerõsítésérõl, a megújuló energiaforrások felhasználásáról a büki gyógyfürdõben vagy a infravörös légi felvételek alkalmasságáról az épületek hõtároló minõségének állapotfelmérését illetõen.  A szemléletformálás és a regionális impulzusok terén azonban a konkrét megvalósítás játssza a legfontosabb szerepet – ezért 11 határon átnyúló pilotprojekt megvalósítását tervezik. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A pannon térség energiastratégiájánek elkészítése
 • 50 aktív partnerbõl álló hálózati együttmûködés kialakítása
 • 30 települési/közcélú koncepció és stratégia elkészítése
 • Eltérõ nagyságú községek esetében 45-50 ökovizsgálat
 • 11 kooperatív pilotprojekt megvalósítása
FERTÖ-NEU-NAT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
EMAIL fersch@fhnp.kvvm.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 527 977,10
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 814 877,91
 

IDŐTARTAM 2009-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Umweltverband WWF Österreich
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ-tó, a Fertõzug és a Hanság határmenti tájegységei kiemelkedõ, nemzetközi fontosságú természeti területek, melyek védelmére számos természetvédelmi kezdeményezés indult. A régió gazdasági fejlõdése és a természeti erõforrásainak fenntarthatósága közötti ellentétbõl fakadó konfliktusok elkerülése érdekében, nagyon fontos a térség átfogó fenntarthatóság szerinti fejlesztése.

A célkitûzések az együttmûködés erõsítése a környezetvédelem és kutatás területén az osztrák-magyar határtérségben, egy közös kiállítás szervezése a környezet megóvása és a megismertetése céljából, a megszerzett know how ismertetése és a természet védelmének tudatosítása a határ két oldalán, valamint egy fenntartható együttmûködési struktúra és szervezeti háttér létrehozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Infrastrukturális fejlesztés
 • „Tükörképes” környezetvédelmi program
 • Közös ökoturisztikai programfejlesztés
 • Fertõ-Hanság Nemzeti Park / Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel közös Monográfia
Vogelwarte Madárvárta Neusiedler See - Hansag

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Land Burgenland, Abteilung 5 (Biologische Station Neusiedler See, Illmitz)
EMAIL thomas.zechmeister@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 591 063,22
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 695 368,54
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel


ÖSSZEFOGLALÓ

A Neusiedler See - Seewinkel (AT) illetve Fertõ-Hanság (HU) nemzeti parkok területe (ramsari terület) a vonuló madarak egyik legjelentõsebb költõhelye Európában.  A határ révén osztrák és magyar oldalon külön fejlõdött az ökoturizmus és a madármonitoring. Napjainkban a nemzetközi pozíció kivíváhához illetve megtartásához nélkülözhetetlen, hogy a madarászatban és a madarak monitorozásában rejlõ gazdasági és tudományos potenciál feltárása határon átnyúló együttmûködéssel történjen meg.

Cél egy határon átnyúló összehangolás a Fertõ-Hanság régióban (2 nemzeti park). A projekt minden új termékét átveszik a nemzeti parkok. Ennek közvetett következményeként határon átnyúõlóan javul és leegyszerûsödik a természeti erõforrások menedzsmentje (ramsai területek, nemzeti parki területek).

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A madármonitoring  gazdasági és tudományos potenciáljának feltárása
 • A madármegfigyeléssel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása és javítása
 • A határon átnyúló nemzeti park madárfajlistáját tartalmazó közös kiadvány létrehozására (hol és mikor milyen fajok figyelhetõk meg, fajleírés és az élõhelyek leírása)
 • Közös, határon átnyúló madártani továbbképzési lehetõség kidolgozása
 • Felhasználóbarát madártani adatbázis létrehozása - osztrák-magyar adatok bevitele
 • Határon átnyúló internetalapú madártani információs rendszer létrehozása tág célcsoport számára
 • Madárgyûrûzõ létesítmények felújítása, átalakítása  (Biol.Áll.-Esterházy Madárvárta)
Aqua Bgld – Sopron

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
EMAIL nikolaus.sauer@wasserleitungsverband.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 5 100 624,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 6 000 734,98
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Wasserverband Mittleres Burgenland
Soproni Vízmû Zrt.


ÖSSZEFOGLALÓ

A vízellátás biztosítása a Pannon-Fertõ régióban a meglévõ vízellátási rendszerek határon átnyúló összekapcsolása révén.
A cél, a jövõben is megfelelõ mennyiségben jó minõségû ivóviz biztosítása , mely alapja lehet az emberek további megtelepedésének, az ipar, a gazdaság és fõként a turizmus további fellendülésének.

A projekt elõirányozza a vízellátó létesítmények tervezését, reaktiválását, valamint – részben – új létesítmények megépítését.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Vízjogi engedélyeztetési és megvalósítási tervek készítése szállítóvezetékek, nyomásfokozók és UV-berendezések, szivattyúállomással és UV-berendezéssel kombinált víztározó létesítésére
 • Kutató- és kútfúrások
 • Vízjogi engedélyeztetési terv készítése vízbázis reaktiválása céljából
 • Irányítástechnikai rendszer megtervezése
CEEBEE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung - Regionalmanagement Oststeiermark (RMO)
EMAIL messner@regionalmanagement.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 441 564,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 519 488,30
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Informationsgemeinschaft Passivhaus Plus


ÖSSZEFOGLALÓ

Az „energiatakarékos építkezés“ témakörben léteznek olyan kiforrott, piacérett technikák, amelyek széles körû és hasznot hozó alkalmazásra várnak. Ezenkívül munkahelyteremtéssel és a regionális értékteremtésnek köszönhetõen gazdasági impulzusokat generálnak, elsõsorban az épületek szanálása és korszerûsíte tekintetében.

Az ezekkel a lehetõségekkal kapcsolatos információk és ismeretek azonban gyakorlati szinten kevés helyre jutottak el. Itt még nagy az elmaradás a meglévõ képzési lehetõségek kihasználásában, melyeket alig vesznek igénybe. Továbbá szükség van az információ, a képzés és továbbképzés, képesítés igényekhez igazodó célcsoportorientált formáira.

Ebben szándékozik a CEEBEE-projekt egy sor intézkedéssel és eredménnyel sikert elérni:
az elsõ feladatok között szerepel egy meghatározott régiók feletti és határon átnyúló, legalább 40 osztrák és magyar intézménybõl álló képzési hálózat létrehozása „energiatakarékos építészet“ témában. Ezt egészítik ki a kapcsolódó témák a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság területérõl.  Ezt követõen konkrét, az igényekhez igazodó tevékenységeket és eszközöket dolgoznak ki az adott témakörrel kapcsolatos információ, tudatformálás, képzés és továbbképzés, valamint képesítés elõmozdítására – egészen az „energiatakarékos építkezés és a megújuló energiaforrások innovációs és fejlesztési hálózati központjának“ az elõkészítéséig.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A meglévõ régiók feletti képzési lehetõségek és igények felmérése és támogatása
 • A helyi igényekre szabott, célcsoportorientált új, három nyelvû, közösen kidolgozott képzési kínálat kifejlesztése, és azok kísérleti bevezetése
 • Az újonnan kifejlesztett képzési ajánlatok bevonása és beillesztése a piacon mûködõ szolgáltatók meglévõ képzési programjába
 • A regionális, stratégiai fejlesztési irányok kidolgozása és meghatározása ebben a témakörben
 • A partnerrégiók több évre szóló képzési programjának elõkészítése, valamint döntés a programról
 • Egy „Center of Excellence“ megvalósítása az „energiatakarékos építkezés és megújuló energiaforrások“ témakörben
ESP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Energieinstitut der Wirtschaft GmbH
EMAIL esp@energieinstitut.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 325 020,94
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 382 377,69
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Ceurina Nonprofit Kft.
Wirtschaftskammer Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

A bécsi ÖkoBusinessplanWien szem elõtt tartásával Gyõr-Moson-Sopron térségében a Bécsi Gazdasági Kamara hálózatának segítségével információ- és tapasztalatcserére kerül sor magyar és osztrák vállalatok között az energiamegtakarítási intézkedések és energiahatékonyság tekintetében.

A projekt célja, hogy tájékoztató jellegû rendezvényekkel az energiahatékonyság témában támogatási programokat nyújtó illetékeseket határon átnyúlóan megismertesse osztrák és magyar vállalatokkal. Az érdeklõdõ vállalatok és tanácsadók számára kidolgozandó továbbképzési programok, valamint helyi koordinációs iroda létrehozása is a projekt részét képezik. A projektrõl tájékoztató weboldal és a megfelelõ német és magyar nyelvû brosúrák a nagyközönség számára is láthatóvá teszik a projekt eredményeit.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A meglévõ tevékenységek feltérképezése a régió vállalati energiahatékonyságának
 • támogatására
 • ovábbképzés, hálózatépítés és tapasztalatcsere energiatanácsadóknak
 • Tanácsadói, továbbképzési és tájékoztatási kínálatra irányuló koncepció vállalkozások
 • számára
 • 40 energiaügyi pilottanácsadás a vállalkozásoknál
 • Energiakoncepciók kidolgozása a régióban releváns ágazatok számára
 • Tájékoztatás, rendezvények, hálózatépítés és tapasztalatcsere vállalkozásoknak
 • Az ESP értékelése, a sikertényezõk elemzése hasonló programok fenntartható kialakítása
 • céljából
 • Weboldal létrehozása és sajtóközlemények kiküldése
 • Az ETE-irányelvek értelmében jól mûködõ projektmenedzsment létrehozása
FA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Umweltbildung Wien
EMAIL friedrichstephan@ubw.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 348 530,25
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 410 217,37
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A biológiai jelenségek és az ökológiai összefüggések alapos ismerete ma már nem elegendõ a korszerû környezeti és természeti neveléshez. Sokkal inkább a szociális és személyi kompetenciák – mint például a didaktikai szakértelem, módszertani készség, rugalmasság és kreativitás – az, ami biztosítja a környezeti nevelõk sikerét.

A középpontban a téma iránt érdeklõdõ környezeti nevelõk, bölcsõdei és óvodai nevelõk, valamint általános és középsikolai tanárok jól megalapozott képzése és továbbképzése áll. A hangsúly fõleg az innovatív, fenntartható környezeti nevelés didaktikájának és módszertanának átadásán van. A célok magukban foglalják a tematikailag, tartalmilag és módszertanilag különbözõ modulokat tartalmazó kétoldalú környezetinevelés-tanfolyamot. A Csömödéren és a bécsi „CampLobau Nemzeti Parkban“ megvalósuló, iskolai osztályoknak szóló összesen 10 tábor során a tanfolyam résztvevõi a gyakorlatban is kipróbálják a környezeti nevelésrõl hallottakat.

"Fresh A.I.R" egyúttal a „zöld bölcsõdék“ nyugat-magyarországi létrehozására irányuló hálózati kezdeményezés és környezeti nevelési program fõ indítéka is. Egy átfogó projektdokumentáció mellett egy szinte professzionális DVD-videoriport pedagógiai szemléltetõ- és oktatóanyagként, az aktuális honlapokon webprezentációként és PR-célokat szolgál.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kétoldalú tanfolyam környezeti nevelõknek
 • 10 kétoldalú tanfolyam-tréningtábor iskolai osztályok részvételével
 • DVD-dokumentáció pedagógiai szemléltetõ- és oktatóanyagként
 • Hálózati kezdeményezés és környezeti nevelési program magyarországi zöld bölcsõdékben 
IGEN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Írottkõ Natúrparkért Egyesület
EMAIL natur@irottkonaturpark.axelero.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 248 541,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 239 463,40
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Naturpark Geschriebenstein
Universität Wien Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Bécs délkeleti peremén elhelyezkedõ védett területek jól mutatják, hogy elengedhetetlen egy szervezeti modell kidolgozása natúrparkok számára. Az Írottkõ-Geschriebenstein Natúrpark volt az elsõ határon átnyúló natúrpark Ausztria és Magyarország között.
Alapításuk óta mindkét térség komoly fejlõdési pályát futott be, és a határ két oldalán futó tevékenységeknek köszönhetõen az ökoturisztikai infrastruktúra tekintetében jelentõs fejlesztések valósultak meg. Mostanra eljött annak az ideje, hogy a „szoftver fejlesztés“ kerüljön a határon átnyúló együttmûködés középpontjába, és létrejöjjön egy határok nélküli, egységes natúrpark, mely valóban határon átnyúlóan mûködve, igazi térségi modellrégióvá válhat.

A fõbb célok: A határon átnyúló természeti és kulturális örökség feldolgozásával egy új határon átnyúló natúrparki kínálat létrehozása. A védett területek értékeinek tudatosítása a natúrpark településeken élõk körében. A natúrparki kínálat piaci pozícionálása, egy magyar nemzeti natúrpark stratégia kidolgozásához szükséges alapok kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Natúrpark tudásátadás workshopok és tanulmányutak keretében valamint a határon átnyúló együttmûködés „vezérfonalának“ elkészítése
 • Natúrpark tudatformálás: továbbképzések, fotópályázat szervezése, sportverseny szervezése, iskolák közötti natúrpark verseny meghirdetése, kétnyelvû natúrpark magazin kiadása
 • Tanulmányutak szervezése a natúrparkban a térségi turisztikai szolgáltatók részére, kétnyelvû natúrpark tankönyv, képzés és továbbképzés
 • A kínálat értékelését bemutató tanulmány és jövõkép és fejlesztési koncepció kidolgozása, határon átnyúló turisztikai kínálat kidolgozása és helyi termékek bevonása
 • Közös marketing és imázs meghatározás (pld. arculati kézikönyv, projektnyitó és záró konferencia)
 • A közös natúrpark bemutatása más határmenti térségekben (meglévõ és potenciális natúrparkokban) roadshow keretében
 • Natúrpark minõsítési rendszer kidolgozása közös kritériumrendszer mentén
LENA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
UmweltBildungWien
EMAIL project@ubw.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 897,13
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 444 675,62
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határtérségben központi közös cél az értékes természeti erõforrásokkal rendelkezõ biodiverzitás megõrzése, amelyek egy határon átnyúló ökorendszer részét alkotják. E célok elérésének egyik fontos eszközét képezik az olyan környezeti nevelési programok, amelyek a gyermekek és fiatalok környezettudatosságát erõsítik. Az ilyen jellegû pedagógiai intézkedések iskolai keretek között csak korlátozott mértékben lehetségesek.

A projekt szemléletmód-formáló környezeti nevelési módszereket kínál gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak. A központi cél, hogy szemléletes módon megismertessék õket a természetes életterek értékével és jelentõségével, valamint felébresszék bennük a kíváncsiságot és a kutatói szellemet. A bécsi Camp Lobai Nemzeti Parkban lebonyolításra kerülõ ötnapos „Zöld hét“ nyári táborban a Magyarországról kiválasztott gyerekeknek és fiataloknak lehetõségük nyílik, hogy hasonló korú osztrákokkal közösségi kalandot éljenek át, maradandó természeti tapasztalatokat szerezzenek és ösztönzõ környezeti nevelési kínálattal ismerkedjenek meg. Az ökovasút vonzó közlekedési eszközként juttatja el utasait a környezeti megállókhoz, ahol a résztvevõk feladatok, rejtvények és kísérletek segítségével konkrét tapasztalatokat gyûjthetnek a biodiverzitásról. Egy külön hálózat segíti egyrészt a határon átnyúló információcserét a környezeti nevelés vonatkozásában, másrészt pedig gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak szóló környezeti nevelési rendezvények kezdeményezését is szolgálja.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Az „Erdõ élménye“ környezeti nevelési program kifejlesztése, valamint óvodákban és iskolai osztályokban történõ kipróbálása
 • A partnerrégiók környezeti pedagógusaiból álló hálózat kiépítése
 • Nyári táborok magyar gyerekeknek és fiataloknak a Camp Lobau Nemzeti Parkban
 • A csömörédi keskeny nyomtávú vasút adaptálása ökovasútként tájökológiai súlyponttal
OpenWehr

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9
EMAIL post.wasser-ow@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 291 518,57
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 695 904,27
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 (Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit)


ÖSSZEFOGLALÓ

A Rába menti ökológiai beruházások legfõbb célja a határon átnyúló átjárhatóság megvalósítása a Rába egész vízgyûjtõjére nézve, és ezzel az árvízvédelmi feladatok megoldása ökológiai állapotjavítással egyetemben.

A tervezett intézkedések, melyek az EU vízkeretirányelvben meghatározott célok elérését szolgálják, jelentõsen hozzájárulnak a „jó állapot” eléréséhez. A beruházások hatékonyságának vizsgálata közös monitoring rendszer útján történik.

Ugyanúgy célkitûzés az illetékes közigazgatási szervek közötti együttmûködés hatékonyságának és minõségének javítása a szinergia hatás kiaknázásával, mint a folyóra vonatkozó ismeretanyag bõvítése (vízminõség, árvízvédelem, szabadidõs tevékenységek stb.). További „szolgáltatásként” jelentkezik a folyónak a régióban élõ lakosság szabadidõs tevékenységébe történõ jobb integrálása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Stájerország: hallépcsõ, holtág revitalizálása a hohenbruggi erõmû területén
 • Burgenland: hallépcsõ, holtág revitalizálása, a neumarkti erõmû átépítése
 • Magyarország: hallépcsõ, szentgotthárdi erõmû átépítése
PaNaNet

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Burgenland GmbH
EMAIL andrea.szucsich@rmb-sued.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 505 020,60
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 854 496,08
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenlandban és a három szomszédos magyarországi megyében az elmúlt években számos természetvédelmi területet alakítottak ki. Ezért az Interreget követõ programban (Európai Területi Együttmûködés – ETE AT-HU) a Natúrparkok Munkaközössége a Burgenlandi Regionális Menedzsment közremûködésével létrehozta a „PaNaNet“ projektet e természetvédelmi területek összekapcsolására, a régiók természetturisztikai ajánlatának továbbfejlesztésére és a közönségkapcsolati munkában és a marketingben való fokozott együttmûködés és szinergiák kiaknázására.

A projektben 4 nemzeti park vesz rész (Fertõ tó-Seewinkel Nemzeti Park, Fertõ-Hanság, Õrség és Balaton-felvidék a magyar oldalon), Burgenland mind a 6 natúrparkja (Neusiedlersee-Leithagebirge, Rosalia-Kogelberg, Landseer Berge, Geschriebenstein, Weinidylle und Raab) és 4 nyugat-magyarországi natúrpark (Sopron, Irottkõ, Örség, Kerka). A projekt átfogó célja, hogy növeljék a védett területek gazdasági és életminõséggel kapcsolatos értékének a lakosság  körében való elfogadottságát és tudatosítását. A pannon természetvédelmi területeket tartós összekapcsolásásuk segítségével  jellegzetes kínálatként kívánják pozicionálni a „természet mint élmény“ kategóriában. Ehhez elengedhetetlen az eddig létrehozott létesítmények továbbfejlesztése és új természetturisztikai ajánlatok célcsoportoknak megfelelõ elõkészítése

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kínálat- és termékfejlesztés
 • Közös képzés és továbbképzés
 • Közönségkapcsolati munka és marketing
 • A természetturisztikai infrastruktúra létrehozása és javítása az egyes természetvédelmi régiókban
PinKanAb

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Szentpéterfa Községi Önkormányzat
EMAIL kapitar.szabina@bfh.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 892 713,30
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 574 011,30
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Marktgemeinde Eberau
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg


ÖSSZEFOGLALÓ

A szennyvíztisztító rendszer mára elavult, új terhelést nem tud fogadni, továbbá a tisztított szennyvíz minõsége nem felel meg a kibocsátási határértékeknek. A területileg illetékes NYUDUKÖTEVIFE Szentpéterfát, mint a kibocsátási pont felelõsét kötelezte a szennyvíz-tisztító korszerûsítésére. Az Ausztriában illetékes Hatóság Eberau-t is kötelezte a szennyvíz-kezelési problémáinak egy éven belül történõ megoldására.

A projekt átfogó célja a határsáv által jó természeti állapotban megõrzött Pinka vízgyûjtõjén fekvõ természeti és kulturális környezet minõségének megõrzése és javítása, illetve a települések fenntartható fejlõdéséhez szükséges környezeti háttérinfrastruktúra megteremtése. A projekt ezen átfogó célt a térségben fekvõ, egy vízgyûjtõbe tartozó települések szennyvízelvezetésének és kezelésének magas szintû megoldásával kívánja megvalósítani.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment, szakmai értékelések, közbeszerzés
 • Szennyvíz tisztítótelep fejlesztés
 • Szennyvízcsatorna rendszerek kiépülése
 • Lakossági, intézményi rákötések
 • Próbaüzem
ProRaab(a)

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Steiermärkischen  Landesregierung, FA 14 (Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit)
EMAIL robert.schatzl@stmk.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 145 194,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 347 287,93
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ausztria és Magyarország közötti jelenlegi árvízjelzõ rendszer nem felel meg az árvíz-elõrejelzés aktuális követelményeinek, mivel jelenleg csak a tényleges adatokat továbbítják. Az egyre gyakrabban tapasztalható természeti katasztrófák láttán azonban egyre fontosabb, hogy a jövõbe is kitekintsünk, ezért az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottságban a probléma megoldása érdekében közös eljárási gyakorlatról döntöttek.

A projekt célja, egy Rába-árvízelõrejelzõ modell létrehozása analóg módon a Mura nemzetközi modellhez hasonlóan (egységes összrendszer). A rendszer központi elemét Grazban a nemzetközi elõrejelzést lehetõvé tevõ (központi) számítógép képezi, amelyhez minden partnerrégióban helyi rendszerek csatlakoznak. Ezzel a partnereknek – a Stájerországi Vízgazdálkodási Szervnek, a Burgenlandi Vízgazdálkodási Szervnek, a szombathelyi és gyõri Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak – egy olyan árvíz-elõrejelzõ operatív szolgálatot biztosító eszköz áll rendelkezésükre, amely lehetõvé teszi, hogy idõben reagáljanak az árvíz eshetõségére, és segít a nagyobb károk megelõzésében.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment
 • Adatfelmérés, -ellenõrzés és konvertálás
 • A hidrológiai és hidrodinamikai modell kalibrálása Kalibrierung des hydrologischen und hydrodynamischen Modells
 • A helyi és központi modell kifejlesztése, telepítése és próbaüzeme
 • Határon átnyúló egyeztetések, beleértve a képzést és a gyakorlatokat is
 • Szemléletformálás, PR-tevékenységek, az eredmények népszerûsítése
RaABa

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Ressourcen Management Agentur (RMA)
EMAIL office@rma.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 480 150,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 564 883,17
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.
Wirtschaftskammer Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában és Magyarországon a lebontásra szánt épületek túlnyomó részét lerakókban ártalmatlanítják. Az EU tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2020-ig az építõipari hulladék minimum 70 százalékát újrahasználják vagy -hasznosítják. Az újrahasználatot célzó hálózatok e téren lényegesen hozzájárulnak a hulladék keletkezésének elkerüléséhez és az erõforrások kíméléséhez.

A projekt keretében arra törekednek, hogy határokon átívelõen elkészítsék az építõipari elemek újrahasználatát célzó hálózatok (építõelem-hálózatok) létrehozásának koncepcióját Ausztriában és Magyarországon. Elõször fel kell térképezni és meg kell szüntetni a mûszaki, gazdasági, logisztikai és jogi akadályokat.
Következõ lépésben tájékoztatják a lényeges piaci szereplõket (pl. hulladékgyûjtõk, építési és bontási vállalkozók, kisiparosok stb.) és keresik a kapcsolatot a már eredményesen mûködõ németországi, svájci és holland építõelem-hálózatokkal. A tervek szerint hat-tíz bontás alapján megvizsgálják a bontás egyes munkalépéseit a költségek, a ráfordítás és a költség-haszon vonatkozásában. Egy internetes platformon összekapcsolják egymással a lényeges szereplõket, hogy ezzel is elõsegítsék az építõelemek bontását, elõkészítését, raktározását és végsõ soron ismételt beépítését. Egy külön erre a célra készült kézikönyvben útmutatások szerepelnek majd, miként lehet sértetlenül kibontani a különbözõ építõelemeket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Az építõipari elemek újrahasználatát célzó hálózat keretfeltételeinek elemezése
 • A releváns piaci szereplõk adatbázisa
 • Hat-tíz bontás dokumentációja és értékelése (felújítás, részleges bontás és teljes bontás)
 • A releváns szereplõk hálózatba kapcsolását célzó internetes platform létrehozása
 • Kétnyelvû kézikönyv
REBE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Egyetem
EMAIL palyi@georgikon.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 310 409,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 450 139,69
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Wirtschaftkammer Niederösterreich-Landesinnung Bau Niederösterreich
NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH
Energieplattform Niederösterreich-SÜD/Schneebergland
Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Pannon Megújuló Energia Klaszter  Kiemelkedõen Közhasznú Egyesület
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában a megújuló energia felhasználás aránya világviszonylatban magasnak tekinthetõ, ennek ellenére a valós alkalmazási igényekhez képest viszonylag kevés a széleskörûen képzett szakember. Magyarországon pedig a gyakorlatorientált szakember ellátottság különösen rossz. Ezért az Alsó-Ausztriai Schneebergland Kistérség Energia Plattform szervezete közös energetikai, oktatási súlypontú határon átnyúló együttmûködési projektet kezdeményezett a Pannon Egyetemmel.

Az átfogó cél az erõforrások fenntartható hasznosítása, az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiák által elérhetõ európai uniós környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási célok megvalósulásának elõsegítése a képzési feltételek megteremtése által.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Keszthelyi és Hévízi Kistérségek energiahatékonysági ill. képzési stratégiája kidolgozása
 • Energetikai technikus képzés kidolgozása, szaktanácsadás, továbbképzés
 • Tantervek, tananyag kifejlesztése, akkreditációja, képzési infrastruktúra fejlesztése
ReDesign+

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ARGE Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung GmbH
EMAIL berthold.schleich@arge.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 624 609,52
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 734 856,91
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EUROPA NOVA Nonprofit Információs Szolgáltató és Médiafejlesztõ Kft.
Fogyatékkal Élõket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nyugat-magyarországi Egyetem
designaustria Wissenszentrum & Interessenvertretung
Regionalmanagement Burgenland Gesellschaft m.b.H.
FH Wien - Studiengänge der WKW, Stadt Wien Kompetenzteam für Entrepreneurship
LEO GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztria és Magyarország határon átnyúló együttmûködésével a határ mindkét oldalán fogákonnyá kell tenni a lakosságot a fenntartható fogyasztásra, és új, hosszú távú foglalkoztatási formákat kell teremteni a munkaerõpiacon hátrányos helyzetben lévõk számára.

Már nem használatos tárgyakból és hulladékból új dizájnobjektumok készülnek, amelyek közül minden egyes termék egyedi jellegû. Ez az innovatív ötlet hozzájárul ahhoz, hogy kíméljük az erõforrásokat és tehermentesítsük a környezetet. Fiatal formatervezõk külön pályázaton három kategóriában nyújthatják be termékötleteiket, amelyet egy osztrák-magyar szakmai zsûri értékel. A zsûri különösen ügyel a termékek eredeti és vonzó küllemére és arra, hogy a termékek egyszerû munkalépesekben elõállíthatóak-e. Az összességében legalább 25 terméktervet olyan személyek valósítják meg, akik átmenetileg nehéz szociális helyzetben vannak és külsõ segítségre vannak utalva. A tervek szerint a projekt keretében értékesítési csatornaként egy reuse-shopot és egy webshopot is létrehoznak és a közösségi oldalakon való célirányos megjelenéssel ezeknek a kezdeményezéseknek növelni lehet az ismertségét. Annak érdekében, hogy a termékekre kereslet is legyen, a résztvevõ fõiskolák hallgatói egy kb. 8-10 napos gyakorlatorientált, moduláris professzionalizáló és képesítési programon vesznek részt, amely során megtanulják, hogyan kell értékelni a projektötleteket, és hogyan lehet feltérképezni a piaci potenciált és a termékek célcsoportjait. A marketing, az árképzés, az eladás és az értékesítés terén való tudásátadás is a projekt részét képezi.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kapcsolatteremtés az érdekeltekkel és a potenciális újrahasznosító és redesign kooperációs partnerekkel
 • Legalább 25 redesign termékterv kidolgozása különbözõ anyagokból
 • Egy redesign-tervpályázat lebonyolítása és a redesign-díj odaítélése
 • 8-10 napos professzionalizáló és képesítési program a résztvevõ fõiskolák hallgatóinak
 • A professzionalizáló és képesítési program értékelése
RLM

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
EMAIL lautner@edktvf.kvvm.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 969 877,19
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 317 502,87
 

IDŐTARTAM 2010-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenland, és Magyarország nyugat-dunántúli megyéi egy közös légtérben találhatók. A levegõminõség javítására tett fáradozások mindkét fél részérõl egyenrangúan kell, hogy felmerüljenek. A levegõtisztasági tervek egyik legfontosabb eleme az aktuális légszennyezettségi értékek pontos adatainak a meghatározása. Különösképp a korábbi határ közvetlen közelében hiányoznak kistérségi jelentõségû mérések.

A közös monitoringrendszer egy „tiszta levegõjû Régió” alapjait teremti meg, amely mindkét ország ipari területeinek, közlekedésének és házfûtéseinek Imisszióit méri, és a mérési eredményeket a lakosság számára on-line biztosítja.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A mérési tevékenység megtervezése, a mérési pontok kiválasztása, a mérõkészülék üzembehelyezése
 • Mérési adatok kölcsönös cseréje
 • Rendszeres nyilvánossági beszámolók
 • Minõségbiztosítás
 • Kalibrálás
 • A rendszer tesztelése
 • A mérési helyek értékelése
 • Monitoring rendszer a nyilvánosság számára
SEDDON

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Universität für Bodenkultur Wien
EMAIL helmut.habersack@boku.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 3 144 196,91
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 3 699 055,25
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (EDUVIZIG)


ÖSSZEFOGLALÓ

A Duna sokrétû használata erõsen befolyásolta a folyó hordalékmérlegét. A vízlépcsõk duzzasztott terében feliszapolódás, míg a szabad folyású szakaszokon medermélyülés tapasztalható. Ez Bécstõl keletre kb. évi 2 cm-t, Budapestrõl keletre pedig évi 3 cm-t jelent. Hajózási szempontból a gázlóknál az alacsony merülési mélység okoz nagy problémát. Ebbõl következik a hordalékvándorlás vizsgálatának szükségessége. Ausztria és Magyarország között jelenleg nincsenek összehangolt vizsgálati és megoldási módszertani megközelítések, vagyis eltérõ mérési és modellezési eljárásokat alkalmaznak a folyóvíz monitoringja során. A két országban a vízépítési modellkísérletekhez szükséges laborfelszerelés sem megfelelõ.

A projekt célja a két országban tudományos alapok kidolgozása a Duna hordelékvándorlási problémáinak közös elemzésére és integratív megoldási megközelítések kidolgozására. Egy 5m3/s kapacitású, gravitációs levezetésû kísérleti csatorna is épül a projekt keretében, amely egyben a bécsi jövõbeli vízlaboratórium táplálását is jelenti. Egyidejûleg elkészül a Duna felsõ és középszakaszán (kavics- és homokmeder, nagyesésû és kisesésû szakaszok) jelentkezõ különbözõ problémák összehasonlítása, a szabványosított protokollokon és kézikönyveken alapuló egyeztetett mérési stratégia és modellezés, valamint kidolgozzák a gyakorlati megoldási megközelítéseket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A 2013-as és 2014-es évek hordalékvándorlási monitoringja a Duna osztrák és magyar szakaszain
 • Számítógépes hordalékmodell-vizsgálatok
 • 5m3/s kapacitású kísérleti csatorna építése
 • Jelentések és publikációk
 • Kétnyelvû kézikönyv
 • Az új intézkedésjavaslatok katalógusa
 • A görgetett és lebegtetett hordalék mérésének optimalizált eszközei
Solarschule II

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (EEE)
EMAIL j.hacker@eee-info.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 378 836,37
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 445 689,88
 

IDŐTARTAM 2009-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzõ Iskola
Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing


ÖSSZEFOGLALÓ

Az EEE közremûködésével megalakult 2006-ban a Güssingi Szakképzõgimnáziumban a Güssingi Szoláriskola és 2005-ben a szombathelyi Puskás Szakképzõvel a Szombathelyi Szoláriskola. A „Solarteur” képzést az iskolákban meglévõ villanyszerelõ szakma alapképzésébe bevonták és továbbképzési lehetõséget is biztosítottak végzett szakembereknek.

A „Szoláriskola II” projekt célja a Güssingi Szakképzõgimnázium elektrotechnikai laborjának modernizálása és további kiépítése annak érdekében, hogy a szolártechnikák magasszintû követelményeihez egy megfelelõ alapképzést lehessen biztosítani. Mindkét szoláriskolában (Szombathelyen és Güssingben) kiegészítették a meglévõ képzési modulokat egy 3. modullal a Hõszivattyú modullal. A güssingi Szoláriskolában a Szolártermia modult továbbfejlesztették. Így biztosítani lehet, hogy a végzett szakemberek az ügyfelek energiaproblémáját teljeskörûen tudják kezelni és szükséges rendszert megtervezik és beszerelik a legfejlettebb mûszaki megoldások alkalmazásával.

A projekt fõ célja a az elektrotechnikalabor részleges felújítása és a Solarteur-képzés kibõvítése a Hõszivattyú modullal, valamint a határon átnyúló együttmûködés további kiépítése volt a két meglévõ szoláriskola között Güssingben és Szombathelyen.

A projekt keretében a következõ feladatok kerülnek megvalósitásra:

Célcsoport: Güssingi Szakképzõgimnázium

 • Az elektrotechnikalabor kiépítése és felújítása
 • A Solarteur®-képzés számára a 3. modul – Hõszivattyú – kidolgozása és beépítése
 • A Hõszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése
 • A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hõszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják
 • Egy hõszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejûleg az iskolaépület fûtését kedvezõ áron ki is egészíti
 • A Szolártermia modul fejlesztése az új solarteur-iskolaberendezéssel és ehhez kapcsolódóan az oktatási anyag és tananyag aktualizá

Célcsoport: Puskás Tivadar Szakképzõ

 • A Solarteur®-képzés számára a 3. modul – Hõszivattyú – kidolgozása és beépítése
 • A Hõszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése
 • Az oktatási dokumentáció lefordítása magyarra.
 • A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hõszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják
 • Egy hõszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejûleg az iskolaépület fûtését kedvezõ áron ki is egészíti
SONDAR HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
BIENE - Verein Boden-, Bio-Energie und Nachhaltigkeits Netzwerk NÖ/EU
EMAIL kuderer@biene-netzwerk.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 353 207,02
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 415 703,73
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-magyarországi Egyetem MÉK
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Institut für Bodenforschung, BOKU Wien
Bio Forschung Austria
International Association for Danube Research


ÖSSZEFOGLALÓ

A lakosság általános talajvédelmi tudatossága mára mintha elveszett volna. Alsó Ausztria 2003. óta tagja az Európai Talajvédelmi Szövetség szervezetnek (ELSA). Azóta a településeken számos programot hajtottak végre a jó talajhasználati, talajvédelmi gyakorlat bemutatására. A Talaj-kampányuk az nemzetközileg is elõremutató példája lett a polgári tudatosság javításának. Nyugat-Magyarországon a talaj mint szûrõ / talaj- és talajvíz-védelem témának van nagy  jelentõsége. A tápanyagok és káros anyagok raktározása szoros kapcsolatban van a biztonságos élelmiszertermeléssel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével valamint a talajerózió megelõzésével, csökkentésével.

A projekt fõ célja a talaj mennyiségi és minõségi védelmének javítása a tudás és tudatosság növelésével, példák kidolgozása az önkormányzatok számára valamint települési közvetítõk képzése, információval ellátása. Cél a az európai talajhálózat koordinációja és a SONDAR program kiterjesztése a Duna térségében.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tájékoztatás a talajjal kapcsolatos témakörben („talajkövetek“ kiképzése, szakkonferenciák, tájékoztató anyag, rendezvények, kiállítások, hírlevelek)
 • Döntési, cselekvési segédanyagok, útmutatók kidolgozása a talajvédelem megjelenítéséhez a területrendezésben
 • Egy mozgatható talajlabor használata; képzések kifejlesztése és szervézese
 • Talajtakarékos és talajvédõ települések kialakítása alapjainak kidolgozása és egy modellprogram elindítása a fenntartható települési kultúra részeként
 • Egy fenntartható talajvédelmi hálózat koordinációja
SOPRO HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
BIENE - Verein Boden-, Bio-Energie und Nachhaltigkeits Netzwerk NÖ/EU
EMAIL kuderer@biene-netzwerk.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 479 153,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 740 212,60
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
LEED Helyi Gazdaság- és  Foglalkoztatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
KOMUNITAS OG
Foglalkoztató  ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft.
BMV Burgenländischer Müllverband
Abfallverband Radkersburg
Lebenshilfe Radkersburg
Bio Forschung Austria
Die Wiener Volkshochschulen / die umweltberatung Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai gazdaság és a politikusok is érintettek abban a rendszerszintû átalakulási folyamatban, amely a regionális gazdasági szereplõket helyezi elõtérbe a távol-keleti országokba helyezett ipari termeléssel szemben. Egyúttal a cégek által feldolgozott nyersanyagokból visszamaradó ipari hulladékok újrahasznosítását ösztönzik azok eltékozlása helyett. Ausztriában számos cég élen jár a társadalmi felelõsségvállalásban (CSR). Az EU-ban legalacsonyabb foglalkoztatási ráta miatt

Magyarországon fontos a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása is. Ezen törekvéseket támogatja a SoPro HU-AT projekt. A cégek, a közszféra és a szociális vállalatok irányított együttmûködése hozta létre a szociális gazdaságban elõállított termék modelljét (SoPro).

A projekt célja a tartalmak és struktúrák közös kidolgozása azért, hogy a cégek és a közszféra szereplõk a szociális vállalatokkal hosszú távon együttmûködjenek.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • SoPro- minõségi szabványok kidolgozása cégek, közintézmények és szociális intézmények közti folyamatokhoz, környezeti felmérések készítése, a saját SoPro-alapkompetencia tovább fejlesztéséhez minden partner részt vesz speciális tréningeken, egy kétlépcsõs SoPRO-tanácsadói modell kidolgozása.
 • A SoPro HU-AT projekt lényegét jelentõ szociális gazdasági célt támogató szociális termék elõállítás platform létrehozása.
 • A szociális gazdaságban elõállított termékek modellprojektjei pld. egy bemutató-képzési központ szociális vállalkozásoknak létrehozása (HU), SOPRO a gazdasági cégek szolgálatában és SOPRO a szociális vállalkozásokért modulok (AT), ebbõl a következõ modellpéldákat valósítják meg: „mûködõ számítógépek szociális alapú újrahasznosítása” és szociál-integratív mezõgazdaság.
 • SoPro-tanácsadók képzésének kidolgozása.
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása

Projektek > 2007 - 2013 > 2. Együttműködési Terület > 2.3 A természeti erőforrások menedzsmentjének javítása
Aqua Bgld – Sopron

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
EMAIL nikolaus.sauer@wasserleitungsverband.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 5 100 624,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 6 000 734,98
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Wasserverband Mittleres Burgenland
Soproni Vízmû Zrt.


ÖSSZEFOGLALÓ

A vízellátás biztosítása a Pannon-Fertõ régióban a meglévõ vízellátási rendszerek határon átnyúló összekapcsolása révén.
A cél, a jövõben is megfelelõ mennyiségben jó minõségû ivóviz biztosítása , mely alapja lehet az emberek további megtelepedésének, az ipar, a gazdaság és fõként a turizmus további fellendülésének.

A projekt elõirányozza a vízellátó létesítmények tervezését, reaktiválását, valamint – részben – új létesítmények megépítését.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Vízjogi engedélyeztetési és megvalósítási tervek készítése szállítóvezetékek, nyomásfokozók és UV-berendezések, szivattyúállomással és UV-berendezéssel kombinált víztározó létesítésére
 • Kutató- és kútfúrások
 • Vízjogi engedélyeztetési terv készítése vízbázis reaktiválása céljából
 • Irányítástechnikai rendszer megtervezése
ProRaab(a)

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Steiermärkischen  Landesregierung, FA 14 (Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit)
EMAIL robert.schatzl@stmk.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 145 194,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 347 287,93
 

IDŐTARTAM 2008-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság


ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ausztria és Magyarország közötti jelenlegi árvízjelzõ rendszer nem felel meg az árvíz-elõrejelzés aktuális követelményeinek, mivel jelenleg csak a tényleges adatokat továbbítják. Az egyre gyakrabban tapasztalható természeti katasztrófák láttán azonban egyre fontosabb, hogy a jövõbe is kitekintsünk, ezért az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottságban a probléma megoldása érdekében közös eljárási gyakorlatról döntöttek.

A projekt célja, egy Rába-árvízelõrejelzõ modell létrehozása analóg módon a Mura nemzetközi modellhez hasonlóan (egységes összrendszer). A rendszer központi elemét Grazban a nemzetközi elõrejelzést lehetõvé tevõ (központi) számítógép képezi, amelyhez minden partnerrégióban helyi rendszerek csatlakoznak. Ezzel a partnereknek – a Stájerországi Vízgazdálkodási Szervnek, a Burgenlandi Vízgazdálkodási Szervnek, a szombathelyi és gyõri Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak – egy olyan árvíz-elõrejelzõ operatív szolgálatot biztosító eszköz áll rendelkezésükre, amely lehetõvé teszi, hogy idõben reagáljanak az árvíz eshetõségére, és segít a nagyobb károk megelõzésében.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment
 • Adatfelmérés, -ellenõrzés és konvertálás
 • A hidrológiai és hidrodinamikai modell kalibrálása Kalibrierung des hydrologischen und hydrodynamischen Modells
 • A helyi és központi modell kifejlesztése, telepítése és próbaüzeme
 • Határon átnyúló egyeztetések, beleértve a képzést és a gyakorlatokat is
 • Szemléletformálás, PR-tevékenységek, az eredmények népszerûsítése
OpenWehr

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 9
EMAIL post.wasser-ow@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 291 518,57
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 695 904,27
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 (Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit)


ÖSSZEFOGLALÓ

A Rába menti ökológiai beruházások legfõbb célja a határon átnyúló átjárhatóság megvalósítása a Rába egész vízgyûjtõjére nézve, és ezzel az árvízvédelmi feladatok megoldása ökológiai állapotjavítással egyetemben.

A tervezett intézkedések, melyek az EU vízkeretirányelvben meghatározott célok elérését szolgálják, jelentõsen hozzájárulnak a „jó állapot” eléréséhez. A beruházások hatékonyságának vizsgálata közös monitoring rendszer útján történik.

Ugyanúgy célkitûzés az illetékes közigazgatási szervek közötti együttmûködés hatékonyságának és minõségének javítása a szinergia hatás kiaknázásával, mint a folyóra vonatkozó ismeretanyag bõvítése (vízminõség, árvízvédelem, szabadidõs tevékenységek stb.). További „szolgáltatásként” jelentkezik a folyónak a régióban élõ lakosság szabadidõs tevékenységébe történõ jobb integrálása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Stájerország: hallépcsõ, holtág revitalizálása a hohenbruggi erõmû területén
 • Burgenland: hallépcsõ, holtág revitalizálása, a neumarkti erõmû átépítése
 • Magyarország: hallépcsõ, szentgotthárdi erõmû átépítése
PaNaNet

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Regionalmanagement Burgenland GmbH
EMAIL andrea.szucsich@rmb-sued.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 505 020,60
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 854 496,08
 

IDŐTARTAM 2008-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenlandban és a három szomszédos magyarországi megyében az elmúlt években számos természetvédelmi területet alakítottak ki. Ezért az Interreget követõ programban (Európai Területi Együttmûködés – ETE AT-HU) a Natúrparkok Munkaközössége a Burgenlandi Regionális Menedzsment közremûködésével létrehozta a „PaNaNet“ projektet e természetvédelmi területek összekapcsolására, a régiók természetturisztikai ajánlatának továbbfejlesztésére és a közönségkapcsolati munkában és a marketingben való fokozott együttmûködés és szinergiák kiaknázására.

A projektben 4 nemzeti park vesz rész (Fertõ tó-Seewinkel Nemzeti Park, Fertõ-Hanság, Õrség és Balaton-felvidék a magyar oldalon), Burgenland mind a 6 natúrparkja (Neusiedlersee-Leithagebirge, Rosalia-Kogelberg, Landseer Berge, Geschriebenstein, Weinidylle und Raab) és 4 nyugat-magyarországi natúrpark (Sopron, Irottkõ, Örség, Kerka). A projekt átfogó célja, hogy növeljék a védett területek gazdasági és életminõséggel kapcsolatos értékének a lakosság  körében való elfogadottságát és tudatosítását. A pannon természetvédelmi területeket tartós összekapcsolásásuk segítségével  jellegzetes kínálatként kívánják pozicionálni a „természet mint élmény“ kategóriában. Ehhez elengedhetetlen az eddig létrehozott létesítmények továbbfejlesztése és új természetturisztikai ajánlatok célcsoportoknak megfelelõ elõkészítése

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kínálat- és termékfejlesztés
 • Közös képzés és továbbképzés
 • Közönségkapcsolati munka és marketing
 • A természetturisztikai infrastruktúra létrehozása és javítása az egyes természetvédelmi régiókban
ESPAN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH
EMAIL binder@tobgld.a
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 314 572,94
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 723 027,24
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft.
Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 17A
Informationsgemeinschaft Passivhaus Plus
Sarród Község Önkormányzata


ÖSSZEFOGLALÓ

Az ESPAN fõ indítéka a klímavédelmi célok követése, valamint a helyi szinten és regionálisan fellelhetõ erõforrások lehetõség szerinti legjobb kiaknázása energiatermelés céljára. Hosszú távon a túlnyomórészt fosszilis energiahordozók importjától való teljes függetlenség a cél.

Az ESPAN a fenntartható energiafejlesztés szektorát bilaterális, regionális, települési és magán szinten fenntarthatóan és sokoldalúan közelíti meg. A projekt elsõsorban az energiahatékonyságra (takarékosság), az energiatárolásra (logisztika) és az energiatermelésre összpontosít. 

Ennek kapcsán szükségletorientált elemzéseket és tanulmányokat készítettek: pl. a Radkersburgi BORG energiatakarékos korszerõsítésérõl, a megújuló energiaforrások felhasználásáról a büki gyógyfürdõben vagy a infravörös légi felvételek alkalmasságáról az épületek hõtároló minõségének állapotfelmérését illetõen.  A szemléletformálás és a regionális impulzusok terén azonban a konkrét megvalósítás játssza a legfontosabb szerepet – ezért 11 határon átnyúló pilotprojekt megvalósítását tervezik. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A pannon térség energiastratégiájánek elkészítése
 • 50 aktív partnerbõl álló hálózati együttmûködés kialakítása
 • 30 települési/közcélú koncepció és stratégia elkészítése
 • Eltérõ nagyságú községek esetében 45-50 ökovizsgálat
 • 11 kooperatív pilotprojekt megvalósítása
PinKanAb

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Szentpéterfa Községi Önkormányzat
EMAIL kapitar.szabina@bfh.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 892 713,30
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 574 011,30
 

IDŐTARTAM 2008-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Marktgemeinde Eberau
Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg


ÖSSZEFOGLALÓ

A szennyvíztisztító rendszer mára elavult, új terhelést nem tud fogadni, továbbá a tisztított szennyvíz minõsége nem felel meg a kibocsátási határértékeknek. A területileg illetékes NYUDUKÖTEVIFE Szentpéterfát, mint a kibocsátási pont felelõsét kötelezte a szennyvíz-tisztító korszerûsítésére. Az Ausztriában illetékes Hatóság Eberau-t is kötelezte a szennyvíz-kezelési problémáinak egy éven belül történõ megoldására.

A projekt átfogó célja a határsáv által jó természeti állapotban megõrzött Pinka vízgyûjtõjén fekvõ természeti és kulturális környezet minõségének megõrzése és javítása, illetve a települések fenntartható fejlõdéséhez szükséges környezeti háttérinfrastruktúra megteremtése. A projekt ezen átfogó célt a térségben fekvõ, egy vízgyûjtõbe tartozó települések szennyvízelvezetésének és kezelésének magas szintû megoldásával kívánja megvalósítani.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Projektmenedzsment, szakmai értékelések, közbeszerzés
 • Szennyvíz tisztítótelep fejlesztés
 • Szennyvízcsatorna rendszerek kiépülése
 • Lakossági, intézményi rákötések
 • Próbaüzem
CEEBEE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung - Regionalmanagement Oststeiermark (RMO)
EMAIL messner@regionalmanagement.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 441 564,99
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 519 488,30
 

IDŐTARTAM 2009-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Informationsgemeinschaft Passivhaus Plus


ÖSSZEFOGLALÓ

Az „energiatakarékos építkezés“ témakörben léteznek olyan kiforrott, piacérett technikák, amelyek széles körû és hasznot hozó alkalmazásra várnak. Ezenkívül munkahelyteremtéssel és a regionális értékteremtésnek köszönhetõen gazdasági impulzusokat generálnak, elsõsorban az épületek szanálása és korszerûsíte tekintetében.

Az ezekkel a lehetõségekkal kapcsolatos információk és ismeretek azonban gyakorlati szinten kevés helyre jutottak el. Itt még nagy az elmaradás a meglévõ képzési lehetõségek kihasználásában, melyeket alig vesznek igénybe. Továbbá szükség van az információ, a képzés és továbbképzés, képesítés igényekhez igazodó célcsoportorientált formáira.

Ebben szándékozik a CEEBEE-projekt egy sor intézkedéssel és eredménnyel sikert elérni:
az elsõ feladatok között szerepel egy meghatározott régiók feletti és határon átnyúló, legalább 40 osztrák és magyar intézménybõl álló képzési hálózat létrehozása „energiatakarékos építészet“ témában. Ezt egészítik ki a kapcsolódó témák a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság területérõl.  Ezt követõen konkrét, az igényekhez igazodó tevékenységeket és eszközöket dolgoznak ki az adott témakörrel kapcsolatos információ, tudatformálás, képzés és továbbképzés, valamint képesítés elõmozdítására – egészen az „energiatakarékos építkezés és a megújuló energiaforrások innovációs és fejlesztési hálózati központjának“ az elõkészítéséig.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A meglévõ régiók feletti képzési lehetõségek és igények felmérése és támogatása
 • A helyi igényekre szabott, célcsoportorientált új, három nyelvû, közösen kidolgozott képzési kínálat kifejlesztése, és azok kísérleti bevezetése
 • Az újonnan kifejlesztett képzési ajánlatok bevonása és beillesztése a piacon mûködõ szolgáltatók meglévõ képzési programjába
 • A regionális, stratégiai fejlesztési irányok kidolgozása és meghatározása ebben a témakörben
 • A partnerrégiók több évre szóló képzési programjának elõkészítése, valamint döntés a programról
 • Egy „Center of Excellence“ megvalósítása az „energiatakarékos építkezés és megújuló energiaforrások“ témakörben
FERTÖ-NEU-NAT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
EMAIL fersch@fhnp.kvvm.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 527 977,10
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 814 877,91
 

IDŐTARTAM 2009-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Umweltverband WWF Österreich
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ-tó, a Fertõzug és a Hanság határmenti tájegységei kiemelkedõ, nemzetközi fontosságú természeti területek, melyek védelmére számos természetvédelmi kezdeményezés indult. A régió gazdasági fejlõdése és a természeti erõforrásainak fenntarthatósága közötti ellentétbõl fakadó konfliktusok elkerülése érdekében, nagyon fontos a térség átfogó fenntarthatóság szerinti fejlesztése.

A célkitûzések az együttmûködés erõsítése a környezetvédelem és kutatás területén az osztrák-magyar határtérségben, egy közös kiállítás szervezése a környezet megóvása és a megismertetése céljából, a megszerzett know how ismertetése és a természet védelmének tudatosítása a határ két oldalán, valamint egy fenntartható együttmûködési struktúra és szervezeti háttér létrehozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Infrastrukturális fejlesztés
 • „Tükörképes” környezetvédelmi program
 • Közös ökoturisztikai programfejlesztés
 • Fertõ-Hanság Nemzeti Park / Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel közös Monográfia
RLM

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
EMAIL lautner@edktvf.kvvm.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 969 877,19
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 317 502,87
 

IDŐTARTAM 2010-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III


ÖSSZEFOGLALÓ

Burgenland, és Magyarország nyugat-dunántúli megyéi egy közös légtérben találhatók. A levegõminõség javítására tett fáradozások mindkét fél részérõl egyenrangúan kell, hogy felmerüljenek. A levegõtisztasági tervek egyik legfontosabb eleme az aktuális légszennyezettségi értékek pontos adatainak a meghatározása. Különösképp a korábbi határ közvetlen közelében hiányoznak kistérségi jelentõségû mérések.

A közös monitoringrendszer egy „tiszta levegõjû Régió” alapjait teremti meg, amely mindkét ország ipari területeinek, közlekedésének és házfûtéseinek Imisszióit méri, és a mérési eredményeket a lakosság számára on-line biztosítja.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A mérési tevékenység megtervezése, a mérési pontok kiválasztása, a mérõkészülék üzembehelyezése
 • Mérési adatok kölcsönös cseréje
 • Rendszeres nyilvánossági beszámolók
 • Minõségbiztosítás
 • Kalibrálás
 • A rendszer tesztelése
 • A mérési helyek értékelése
 • Monitoring rendszer a nyilvánosság számára
Solarschule II

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH (EEE)
EMAIL j.hacker@eee-info.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 378 836,37
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 445 689,88
 

IDŐTARTAM 2009-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzõ Iskola
Freunde des Gewerbe Gymnasiums Güssing


ÖSSZEFOGLALÓ

Az EEE közremûködésével megalakult 2006-ban a Güssingi Szakképzõgimnáziumban a Güssingi Szoláriskola és 2005-ben a szombathelyi Puskás Szakképzõvel a Szombathelyi Szoláriskola. A „Solarteur” képzést az iskolákban meglévõ villanyszerelõ szakma alapképzésébe bevonták és továbbképzési lehetõséget is biztosítottak végzett szakembereknek.

A „Szoláriskola II” projekt célja a Güssingi Szakképzõgimnázium elektrotechnikai laborjának modernizálása és további kiépítése annak érdekében, hogy a szolártechnikák magasszintû követelményeihez egy megfelelõ alapképzést lehessen biztosítani. Mindkét szoláriskolában (Szombathelyen és Güssingben) kiegészítették a meglévõ képzési modulokat egy 3. modullal a Hõszivattyú modullal. A güssingi Szoláriskolában a Szolártermia modult továbbfejlesztették. Így biztosítani lehet, hogy a végzett szakemberek az ügyfelek energiaproblémáját teljeskörûen tudják kezelni és szükséges rendszert megtervezik és beszerelik a legfejlettebb mûszaki megoldások alkalmazásával.

A projekt fõ célja a az elektrotechnikalabor részleges felújítása és a Solarteur-képzés kibõvítése a Hõszivattyú modullal, valamint a határon átnyúló együttmûködés további kiépítése volt a két meglévõ szoláriskola között Güssingben és Szombathelyen.

A projekt keretében a következõ feladatok kerülnek megvalósitásra:

Célcsoport: Güssingi Szakképzõgimnázium

 • Az elektrotechnikalabor kiépítése és felújítása
 • A Solarteur®-képzés számára a 3. modul – Hõszivattyú – kidolgozása és beépítése
 • A Hõszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése
 • A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hõszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják
 • Egy hõszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejûleg az iskolaépület fûtését kedvezõ áron ki is egészíti
 • A Szolártermia modul fejlesztése az új solarteur-iskolaberendezéssel és ehhez kapcsolódóan az oktatási anyag és tananyag aktualizá

Célcsoport: Puskás Tivadar Szakképzõ

 • A Solarteur®-képzés számára a 3. modul – Hõszivattyú – kidolgozása és beépítése
 • A Hõszivattyú modul számára az oktatási dokumentáció elkészítése
 • Az oktatási dokumentáció lefordítása magyarra.
 • A tanárok/megbízottak betanítása annak érdekében, hogy a Hõszivattyú modult az iskolájukban oktatni tudják
 • Egy hõszivattyú beépítése demonstrációs céllal, melyet a gyakorlatorientált oktatásba bevonnak és amely egyidejûleg az iskolaépület fûtését kedvezõ áron ki is egészíti
ECOWIN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Bio Forschung Austria
EMAIL b.kromp@bioforschung.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 637 557,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 750 070,14
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Bundesamt für Weinbau


ÖSSZEFOGLALÓ

A szõlõ termesztése olyan területeken történik,melyek kiemelkedö természetvédelmi jelentõséggel bírnak. Az alkalmazott intenzív termesztési módszerek miatt a szõlõtermesztés gyakran ellentétbe kerül a környezetvédelmi szempontokkal. A projekt létrehozói elsõsorban a természetvédelmi szempontokat figyelembe vevõ szõlõtermesztés szeretnék megalapozni Nyugat-Dunántúlon, Burgenlandban és Bécs környékén.

A projekt célja a szõlõtermesztõ területek multifunkcionalitásának tudatosítása valamint a termesztés és a természetvédelem közötti szintézis lehetõvé tétele.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Elõkészítés, kidolgozás
 • „Természet- és környezetvédelem a szõlészetben” képzés
 • Demonstrációs kísérletek 
BIORES-AT-HU

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Bio Forschung Austria
EMAIL w.hartl@bioforschung.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 101 751,17
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 301 214,01
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magistratsabteilung 48 Abfallwirtschaft Straßenreiningung und Fuhrpark
Bundesamt für Wasserwirtschaft
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A biológiai eredetû hulladékok komposztálása révén a tárolás során keletkezõ üvegház-hatású gázok termelõdése elkerülhetõ és olyan termék képzõdik, melynek segítségével a növényi tápanyagok és a szén a természetes körforgásba visszailleszthetõk.

A projekt területe természetes egységet képez éghajlati és talajtani szempontból, ezért kézenfekvõ a határon átnyúló együttmûködés a komposzt érettségi fokának és növényekre gyakorolt hatásának javításához szükséges eljárások fejlesztésében, és a környezet- és klíma-védelmet elõsegítõ új felhasználási területek kidolgozásában.

A projekt célja a természetes erõforrások (tápanyagok, N, P, K, C, humusz) hatékony hasznosításának elõmozdítása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A biológiai eredetû hulladékok felhasználásának fejlesztése és optimalizálása
 • A komposzt lebonthatóságának vizsgálata és a komposzt sótartalmának csökkentésére irányuló vizsgálatok
 • A komposzttrágyázás és a nitrátkimosódás
 • A vegetatív tûrõképesség vizsgálata
 • Új felhasználási lehetöségek fejlesztése (pld. A borászatban)
 • A környezetre és klímára való kihatás mérlegelése
REBE

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Pannon Egyetem
EMAIL palyi@georgikon.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 310 409,53
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 450 139,69
 

IDŐTARTAM 2010-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Wirtschaftkammer Niederösterreich-Landesinnung Bau Niederösterreich
NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH
Energieplattform Niederösterreich-SÜD/Schneebergland
Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Pannon Megújuló Energia Klaszter  Kiemelkedõen Közhasznú Egyesület
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában a megújuló energia felhasználás aránya világviszonylatban magasnak tekinthetõ, ennek ellenére a valós alkalmazási igényekhez képest viszonylag kevés a széleskörûen képzett szakember. Magyarországon pedig a gyakorlatorientált szakember ellátottság különösen rossz. Ezért az Alsó-Ausztriai Schneebergland Kistérség Energia Plattform szervezete közös energetikai, oktatási súlypontú határon átnyúló együttmûködési projektet kezdeményezett a Pannon Egyetemmel.

Az átfogó cél az erõforrások fenntartható hasznosítása, az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiák által elérhetõ európai uniós környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási célok megvalósulásának elõsegítése a képzési feltételek megteremtése által.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A Keszthelyi és Hévízi Kistérségek energiahatékonysági ill. képzési stratégiája kidolgozása
 • Energetikai technikus képzés kidolgozása, szaktanácsadás, továbbképzés
 • Tantervek, tananyag kifejlesztése, akkreditációja, képzési infrastruktúra fejlesztése
E-Contract

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
INNOVATION REGION STYRIA GmbH
EMAIL claudia.krobath@irstyria.com
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 220 580,30
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 259 506,27
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Nonprofit Zrt.
Weizer Energie-Innovations-Zentrum GmbH
Servicecenter für Innovation und Management oekopark Hartberg, Lackner&Rastädter KG
Energie Center Lipizzanerheimat GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Az egyik legnagyobb lehetõséget a CO2 megtakarítás terén az épületek és az infrastrukturális intézmények áram- és energiafelhasználásának csökkentése jelenti.
Koruk és energetikai mutatóik alapján elsõsorban a közintézményeknél mutatható ki magas megtakarítási potenciál. Ugyanakkor azonban az önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelõ pénzügyi forrásokkal, hogy a szükséges energetikai felújításokat és korszerûsítéseket végrehajtsák. A települések ezen problémájára érdekes megoldást kínálnak az elmúlt években kifejlesztett energiaoptimalizálási modellek.
A rendszer úgy mûködik, hogy az energiatakarékos intézkedéseknek köszönhetõen csökkenek – pl. egy település esetében - az éves energiaköltségek. A megtakarítással refinanszírozható a beruházás. A finanszírozási modell „contracting“ útján zajlik, így az önkormányzatnak nem kell elõfinanszíroznia, hanem továbbra is fizeti a korábbi költségeket mindaddig, míg a beruházás amortizálódik. Utána pedig az új, alacsonyabb energiaköltségeket fizeti.

A projekt célja az, hogy az energiaoptimalizálási modellek fokozottabb használatával javítani lehessen az osztrák és magyar középületek és intézmények energiahatékonyságát. Ehhez szükség van arra, hogy az energiaoptimalizálási modellekrõl szóló információk és a lehetõségek határokon átívelõen rendelkezésre álljanak, hogy a települések igényeihez igazodó modelleket lehessen kifejleszteni. A tervek szerint a projekt keretében 5 energiaoptimalizálási projekt valósul meg Ausztriában és Magyarországon, hogy aztán további projekteket is kezdeményezzenek. Az érintett települések az energiamegtakarításból, a két ország vállalatai pedig megrendelésekbõl profitálhatnak, amelyeket a régiókban eszközölt beruházások generálnak, a szélesebb körû lakosság hasznát pedig a települések megtakarításai jelentik. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Határon átnyúló tájékoztatás az energiaoptimalizálási modellek lehetõségeirõl, valamint a települések igényeihez igazodó új energiaoptimalizálási modellek kifejlesztésérõl
 • 5 energiaoptimailzálási projekt megvalósítása az osztrák-magyar projektterületen
 • Határon átívelõ kompetencia alapú együttmûködés kialakítása az energiaoptimalizálás témakörében
ESP

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Energieinstitut der Wirtschaft GmbH
EMAIL esp@energieinstitut.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 325 020,94
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 382 377,69
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Ceurina Nonprofit Kft.
Wirtschaftskammer Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

A bécsi ÖkoBusinessplanWien szem elõtt tartásával Gyõr-Moson-Sopron térségében a Bécsi Gazdasági Kamara hálózatának segítségével információ- és tapasztalatcserére kerül sor magyar és osztrák vállalatok között az energiamegtakarítási intézkedések és energiahatékonyság tekintetében.

A projekt célja, hogy tájékoztató jellegû rendezvényekkel az energiahatékonyság témában támogatási programokat nyújtó illetékeseket határon átnyúlóan megismertesse osztrák és magyar vállalatokkal. Az érdeklõdõ vállalatok és tanácsadók számára kidolgozandó továbbképzési programok, valamint helyi koordinációs iroda létrehozása is a projekt részét képezik. A projektrõl tájékoztató weboldal és a megfelelõ német és magyar nyelvû brosúrák a nagyközönség számára is láthatóvá teszik a projekt eredményeit.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A meglévõ tevékenységek feltérképezése a régió vállalati energiahatékonyságának
 • támogatására
 • ovábbképzés, hálózatépítés és tapasztalatcsere energiatanácsadóknak
 • Tanácsadói, továbbképzési és tájékoztatási kínálatra irányuló koncepció vállalkozások
 • számára
 • 40 energiaügyi pilottanácsadás a vállalkozásoknál
 • Energiakoncepciók kidolgozása a régióban releváns ágazatok számára
 • Tájékoztatás, rendezvények, hálózatépítés és tapasztalatcsere vállalkozásoknak
 • Az ESP értékelése, a sikertényezõk elemzése hasonló programok fenntartható kialakítása
 • céljából
 • Weboldal létrehozása és sajtóközlemények kiküldése
 • Az ETE-irányelvek értelmében jól mûködõ projektmenedzsment létrehozása
SONDAR HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
BIENE - Verein Boden-, Bio-Energie und Nachhaltigkeits Netzwerk NÖ/EU
EMAIL kuderer@biene-netzwerk.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 353 207,02
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 415 703,73
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-magyarországi Egyetem MÉK
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Institut für Bodenforschung, BOKU Wien
Bio Forschung Austria
International Association for Danube Research


ÖSSZEFOGLALÓ

A lakosság általános talajvédelmi tudatossága mára mintha elveszett volna. Alsó Ausztria 2003. óta tagja az Európai Talajvédelmi Szövetség szervezetnek (ELSA). Azóta a településeken számos programot hajtottak végre a jó talajhasználati, talajvédelmi gyakorlat bemutatására. A Talaj-kampányuk az nemzetközileg is elõremutató példája lett a polgári tudatosság javításának. Nyugat-Magyarországon a talaj mint szûrõ / talaj- és talajvíz-védelem témának van nagy  jelentõsége. A tápanyagok és káros anyagok raktározása szoros kapcsolatban van a biztonságos élelmiszertermeléssel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével valamint a talajerózió megelõzésével, csökkentésével.

A projekt fõ célja a talaj mennyiségi és minõségi védelmének javítása a tudás és tudatosság növelésével, példák kidolgozása az önkormányzatok számára valamint települési közvetítõk képzése, információval ellátása. Cél a az európai talajhálózat koordinációja és a SONDAR program kiterjesztése a Duna térségében.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tájékoztatás a talajjal kapcsolatos témakörben („talajkövetek“ kiképzése, szakkonferenciák, tájékoztató anyag, rendezvények, kiállítások, hírlevelek)
 • Döntési, cselekvési segédanyagok, útmutatók kidolgozása a talajvédelem megjelenítéséhez a területrendezésben
 • Egy mozgatható talajlabor használata; képzések kifejlesztése és szervézese
 • Talajtakarékos és talajvédõ települések kialakítása alapjainak kidolgozása és egy modellprogram elindítása a fenntartható települési kultúra részeként
 • Egy fenntartható talajvédelmi hálózat koordinációja
IGEN

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Írottkõ Natúrparkért Egyesület
EMAIL natur@irottkonaturpark.axelero.net
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 248 541,49
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 239 463,40
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Naturpark Geschriebenstein
Universität Wien Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Bécs délkeleti peremén elhelyezkedõ védett területek jól mutatják, hogy elengedhetetlen egy szervezeti modell kidolgozása natúrparkok számára. Az Írottkõ-Geschriebenstein Natúrpark volt az elsõ határon átnyúló natúrpark Ausztria és Magyarország között.
Alapításuk óta mindkét térség komoly fejlõdési pályát futott be, és a határ két oldalán futó tevékenységeknek köszönhetõen az ökoturisztikai infrastruktúra tekintetében jelentõs fejlesztések valósultak meg. Mostanra eljött annak az ideje, hogy a „szoftver fejlesztés“ kerüljön a határon átnyúló együttmûködés középpontjába, és létrejöjjön egy határok nélküli, egységes natúrpark, mely valóban határon átnyúlóan mûködve, igazi térségi modellrégióvá válhat.

A fõbb célok: A határon átnyúló természeti és kulturális örökség feldolgozásával egy új határon átnyúló natúrparki kínálat létrehozása. A védett területek értékeinek tudatosítása a natúrpark településeken élõk körében. A natúrparki kínálat piaci pozícionálása, egy magyar nemzeti natúrpark stratégia kidolgozásához szükséges alapok kidolgozása.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Natúrpark tudásátadás workshopok és tanulmányutak keretében valamint a határon átnyúló együttmûködés „vezérfonalának“ elkészítése
 • Natúrpark tudatformálás: továbbképzések, fotópályázat szervezése, sportverseny szervezése, iskolák közötti natúrpark verseny meghirdetése, kétnyelvû natúrpark magazin kiadása
 • Tanulmányutak szervezése a natúrparkban a térségi turisztikai szolgáltatók részére, kétnyelvû natúrpark tankönyv, képzés és továbbképzés
 • A kínálat értékelését bemutató tanulmány és jövõkép és fejlesztési koncepció kidolgozása, határon átnyúló turisztikai kínálat kidolgozása és helyi termékek bevonása
 • Közös marketing és imázs meghatározás (pld. arculati kézikönyv, projektnyitó és záró konferencia)
 • A közös natúrpark bemutatása más határmenti térségekben (meglévõ és potenciális natúrparkokban) roadshow keretében
 • Natúrpark minõsítési rendszer kidolgozása közös kritériumrendszer mentén
ReDesign+

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ARGE Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung GmbH
EMAIL berthold.schleich@arge.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 624 609,52
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 734 856,91
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
EUROPA NOVA Nonprofit Információs Szolgáltató és Médiafejlesztõ Kft.
Fogyatékkal Élõket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nyugat-magyarországi Egyetem
designaustria Wissenszentrum & Interessenvertretung
Regionalmanagement Burgenland Gesellschaft m.b.H.
FH Wien - Studiengänge der WKW, Stadt Wien Kompetenzteam für Entrepreneurship
LEO GmbH


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztria és Magyarország határon átnyúló együttmûködésével a határ mindkét oldalán fogákonnyá kell tenni a lakosságot a fenntartható fogyasztásra, és új, hosszú távú foglalkoztatási formákat kell teremteni a munkaerõpiacon hátrányos helyzetben lévõk számára.

Már nem használatos tárgyakból és hulladékból új dizájnobjektumok készülnek, amelyek közül minden egyes termék egyedi jellegû. Ez az innovatív ötlet hozzájárul ahhoz, hogy kíméljük az erõforrásokat és tehermentesítsük a környezetet. Fiatal formatervezõk külön pályázaton három kategóriában nyújthatják be termékötleteiket, amelyet egy osztrák-magyar szakmai zsûri értékel. A zsûri különösen ügyel a termékek eredeti és vonzó küllemére és arra, hogy a termékek egyszerû munkalépesekben elõállíthatóak-e. Az összességében legalább 25 terméktervet olyan személyek valósítják meg, akik átmenetileg nehéz szociális helyzetben vannak és külsõ segítségre vannak utalva. A tervek szerint a projekt keretében értékesítési csatornaként egy reuse-shopot és egy webshopot is létrehoznak és a közösségi oldalakon való célirányos megjelenéssel ezeknek a kezdeményezéseknek növelni lehet az ismertségét. Annak érdekében, hogy a termékekre kereslet is legyen, a résztvevõ fõiskolák hallgatói egy kb. 8-10 napos gyakorlatorientált, moduláris professzionalizáló és képesítési programon vesznek részt, amely során megtanulják, hogyan kell értékelni a projektötleteket, és hogyan lehet feltérképezni a piaci potenciált és a termékek célcsoportjait. A marketing, az árképzés, az eladás és az értékesítés terén való tudásátadás is a projekt részét képezi.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kapcsolatteremtés az érdekeltekkel és a potenciális újrahasznosító és redesign kooperációs partnerekkel
 • Legalább 25 redesign termékterv kidolgozása különbözõ anyagokból
 • Egy redesign-tervpályázat lebonyolítása és a redesign-díj odaítélése
 • 8-10 napos professzionalizáló és képesítési program a résztvevõ fõiskolák hallgatóinak
 • A professzionalizáló és képesítési program értékelése
SOPRO HU-AT

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
BIENE - Verein Boden-, Bio-Energie und Nachhaltigkeits Netzwerk NÖ/EU
EMAIL kuderer@biene-netzwerk.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 1 479 153,23
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 1 740 212,60
 

IDŐTARTAM 2012-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
LEED Helyi Gazdaság- és  Foglalkoztatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
KOMUNITAS OG
Foglalkoztató  ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft.
BMV Burgenländischer Müllverband
Abfallverband Radkersburg
Lebenshilfe Radkersburg
Bio Forschung Austria
Die Wiener Volkshochschulen / die umweltberatung Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai gazdaság és a politikusok is érintettek abban a rendszerszintû átalakulási folyamatban, amely a regionális gazdasági szereplõket helyezi elõtérbe a távol-keleti országokba helyezett ipari termeléssel szemben. Egyúttal a cégek által feldolgozott nyersanyagokból visszamaradó ipari hulladékok újrahasznosítását ösztönzik azok eltékozlása helyett. Ausztriában számos cég élen jár a társadalmi felelõsségvállalásban (CSR). Az EU-ban legalacsonyabb foglalkoztatási ráta miatt

Magyarországon fontos a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása is. Ezen törekvéseket támogatja a SoPro HU-AT projekt. A cégek, a közszféra és a szociális vállalatok irányított együttmûködése hozta létre a szociális gazdaságban elõállított termék modelljét (SoPro).

A projekt célja a tartalmak és struktúrák közös kidolgozása azért, hogy a cégek és a közszféra szereplõk a szociális vállalatokkal hosszú távon együttmûködjenek.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • SoPro- minõségi szabványok kidolgozása cégek, közintézmények és szociális intézmények közti folyamatokhoz, környezeti felmérések készítése, a saját SoPro-alapkompetencia tovább fejlesztéséhez minden partner részt vesz speciális tréningeken, egy kétlépcsõs SoPRO-tanácsadói modell kidolgozása.
 • A SoPro HU-AT projekt lényegét jelentõ szociális gazdasági célt támogató szociális termék elõállítás platform létrehozása.
 • A szociális gazdaságban elõállított termékek modellprojektjei pld. egy bemutató-képzési központ szociális vállalkozásoknak létrehozása (HU), SOPRO a gazdasági cégek szolgálatában és SOPRO a szociális vállalkozásokért modulok (AT), ebbõl a következõ modellpéldákat valósítják meg: „mûködõ számítógépek szociális alapú újrahasznosítása” és szociál-integratív mezõgazdaság.
 • SoPro-tanácsadók képzésének kidolgozása.
Vogelwarte Madárvárta Neusiedler See - Hansag

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Land Burgenland, Abteilung 5 (Biologische Station Neusiedler See, Illmitz)
EMAIL thomas.zechmeister@bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 591 063,22
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 695 368,54
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel


ÖSSZEFOGLALÓ

A Neusiedler See - Seewinkel (AT) illetve Fertõ-Hanság (HU) nemzeti parkok területe (ramsari terület) a vonuló madarak egyik legjelentõsebb költõhelye Európában.  A határ révén osztrák és magyar oldalon külön fejlõdött az ökoturizmus és a madármonitoring. Napjainkban a nemzetközi pozíció kivíváhához illetve megtartásához nélkülözhetetlen, hogy a madarászatban és a madarak monitorozásában rejlõ gazdasági és tudományos potenciál feltárása határon átnyúló együttmûködéssel történjen meg.

Cél egy határon átnyúló összehangolás a Fertõ-Hanság régióban (2 nemzeti park). A projekt minden új termékét átveszik a nemzeti parkok. Ennek közvetett következményeként határon átnyúõlóan javul és leegyszerûsödik a természeti erõforrások menedzsmentje (ramsai területek, nemzeti parki területek).

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A madármonitoring  gazdasági és tudományos potenciáljának feltárása
 • A madármegfigyeléssel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása és javítása
 • A határon átnyúló nemzeti park madárfajlistáját tartalmazó közös kiadvány létrehozására (hol és mikor milyen fajok figyelhetõk meg, fajleírés és az élõhelyek leírása)
 • Közös, határon átnyúló madártani továbbképzési lehetõség kidolgozása
 • Felhasználóbarát madártani adatbázis létrehozása - osztrák-magyar adatok bevitele
 • Határon átnyúló internetalapú madártani információs rendszer létrehozása tág célcsoport számára
 • Madárgyûrûzõ létesítmények felújítása, átalakítása  (Biol.Áll.-Esterházy Madárvárta)
LENA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
UmweltBildungWien
EMAIL project@ubw.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 377 897,13
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 444 675,62
 

IDŐTARTAM 2011-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület


ÖSSZEFOGLALÓ

Az osztrák-magyar határtérségben központi közös cél az értékes természeti erõforrásokkal rendelkezõ biodiverzitás megõrzése, amelyek egy határon átnyúló ökorendszer részét alkotják. E célok elérésének egyik fontos eszközét képezik az olyan környezeti nevelési programok, amelyek a gyermekek és fiatalok környezettudatosságát erõsítik. Az ilyen jellegû pedagógiai intézkedések iskolai keretek között csak korlátozott mértékben lehetségesek.

A projekt szemléletmód-formáló környezeti nevelési módszereket kínál gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak. A központi cél, hogy szemléletes módon megismertessék õket a természetes életterek értékével és jelentõségével, valamint felébresszék bennük a kíváncsiságot és a kutatói szellemet. A bécsi Camp Lobai Nemzeti Parkban lebonyolításra kerülõ ötnapos „Zöld hét“ nyári táborban a Magyarországról kiválasztott gyerekeknek és fiataloknak lehetõségük nyílik, hogy hasonló korú osztrákokkal közösségi kalandot éljenek át, maradandó természeti tapasztalatokat szerezzenek és ösztönzõ környezeti nevelési kínálattal ismerkedjenek meg. Az ökovasút vonzó közlekedési eszközként juttatja el utasait a környezeti megállókhoz, ahol a résztvevõk feladatok, rejtvények és kísérletek segítségével konkrét tapasztalatokat gyûjthetnek a biodiverzitásról. Egy külön hálózat segíti egyrészt a határon átnyúló információcserét a környezeti nevelés vonatkozásában, másrészt pedig gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak szóló környezeti nevelési rendezvények kezdeményezését is szolgálja.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Az „Erdõ élménye“ környezeti nevelési program kifejlesztése, valamint óvodákban és iskolai osztályokban történõ kipróbálása
 • A partnerrégiók környezeti pedagógusaiból álló hálózat kiépítése
 • Nyári táborok magyar gyerekeknek és fiataloknak a Camp Lobau Nemzeti Parkban
 • A csömörédi keskeny nyomtávú vasút adaptálása ökovasútként tájökológiai súlyponttal
RaABa

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Ressourcen Management Agentur (RMA)
EMAIL office@rma.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 480 150,66
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 564 883,17
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.
Wirtschaftskammer Wien


ÖSSZEFOGLALÓ

Ausztriában és Magyarországon a lebontásra szánt épületek túlnyomó részét lerakókban ártalmatlanítják. Az EU tagállamai kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2020-ig az építõipari hulladék minimum 70 százalékát újrahasználják vagy -hasznosítják. Az újrahasználatot célzó hálózatok e téren lényegesen hozzájárulnak a hulladék keletkezésének elkerüléséhez és az erõforrások kíméléséhez.

A projekt keretében arra törekednek, hogy határokon átívelõen elkészítsék az építõipari elemek újrahasználatát célzó hálózatok (építõelem-hálózatok) létrehozásának koncepcióját Ausztriában és Magyarországon. Elõször fel kell térképezni és meg kell szüntetni a mûszaki, gazdasági, logisztikai és jogi akadályokat.
Következõ lépésben tájékoztatják a lényeges piaci szereplõket (pl. hulladékgyûjtõk, építési és bontási vállalkozók, kisiparosok stb.) és keresik a kapcsolatot a már eredményesen mûködõ németországi, svájci és holland építõelem-hálózatokkal. A tervek szerint hat-tíz bontás alapján megvizsgálják a bontás egyes munkalépéseit a költségek, a ráfordítás és a költség-haszon vonatkozásában. Egy internetes platformon összekapcsolják egymással a lényeges szereplõket, hogy ezzel is elõsegítsék az építõelemek bontását, elõkészítését, raktározását és végsõ soron ismételt beépítését. Egy külön erre a célra készült kézikönyvben útmutatások szerepelnek majd, miként lehet sértetlenül kibontani a különbözõ építõelemeket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Az építõipari elemek újrahasználatát célzó hálózat keretfeltételeinek elemezése
 • A releváns piaci szereplõk adatbázisa
 • Hat-tíz bontás dokumentációja és értékelése (felújítás, részleges bontás és teljes bontás)
 • A releváns szereplõk hálózatba kapcsolását célzó internetes platform létrehozása
 • Kétnyelvû kézikönyv
FA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Umweltbildung Wien
EMAIL friedrichstephan@ubw.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 348 530,25
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 410 217,37
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft.
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A biológiai jelenségek és az ökológiai összefüggések alapos ismerete ma már nem elegendõ a korszerû környezeti és természeti neveléshez. Sokkal inkább a szociális és személyi kompetenciák – mint például a didaktikai szakértelem, módszertani készség, rugalmasság és kreativitás – az, ami biztosítja a környezeti nevelõk sikerét.

A középpontban a téma iránt érdeklõdõ környezeti nevelõk, bölcsõdei és óvodai nevelõk, valamint általános és középsikolai tanárok jól megalapozott képzése és továbbképzése áll. A hangsúly fõleg az innovatív, fenntartható környezeti nevelés didaktikájának és módszertanának átadásán van. A célok magukban foglalják a tematikailag, tartalmilag és módszertanilag különbözõ modulokat tartalmazó kétoldalú környezetinevelés-tanfolyamot. A Csömödéren és a bécsi „CampLobau Nemzeti Parkban“ megvalósuló, iskolai osztályoknak szóló összesen 10 tábor során a tanfolyam résztvevõi a gyakorlatban is kipróbálják a környezeti nevelésrõl hallottakat.

"Fresh A.I.R" egyúttal a „zöld bölcsõdék“ nyugat-magyarországi létrehozására irányuló hálózati kezdeményezés és környezeti nevelési program fõ indítéka is. Egy átfogó projektdokumentáció mellett egy szinte professzionális DVD-videoriport pedagógiai szemléltetõ- és oktatóanyagként, az aktuális honlapokon webprezentációként és PR-célokat szolgál.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Kétoldalú tanfolyam környezeti nevelõknek
 • 10 kétoldalú tanfolyam-tréningtábor iskolai osztályok részvételével
 • DVD-dokumentáció pedagógiai szemléltetõ- és oktatóanyagként
 • Hálózati kezdeményezés és környezeti nevelési program magyarországi zöld bölcsõdékben 
SEDDON

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Universität für Bodenkultur Wien
EMAIL helmut.habersack@boku.ac.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 3 144 196,91
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 3 699 055,25
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (EDUVIZIG)


ÖSSZEFOGLALÓ

A Duna sokrétû használata erõsen befolyásolta a folyó hordalékmérlegét. A vízlépcsõk duzzasztott terében feliszapolódás, míg a szabad folyású szakaszokon medermélyülés tapasztalható. Ez Bécstõl keletre kb. évi 2 cm-t, Budapestrõl keletre pedig évi 3 cm-t jelent. Hajózási szempontból a gázlóknál az alacsony merülési mélység okoz nagy problémát. Ebbõl következik a hordalékvándorlás vizsgálatának szükségessége. Ausztria és Magyarország között jelenleg nincsenek összehangolt vizsgálati és megoldási módszertani megközelítések, vagyis eltérõ mérési és modellezési eljárásokat alkalmaznak a folyóvíz monitoringja során. A két országban a vízépítési modellkísérletekhez szükséges laborfelszerelés sem megfelelõ.

A projekt célja a két országban tudományos alapok kidolgozása a Duna hordelékvándorlási problémáinak közös elemzésére és integratív megoldási megközelítések kidolgozására. Egy 5m3/s kapacitású, gravitációs levezetésû kísérleti csatorna is épül a projekt keretében, amely egyben a bécsi jövõbeli vízlaboratórium táplálását is jelenti. Egyidejûleg elkészül a Duna felsõ és középszakaszán (kavics- és homokmeder, nagyesésû és kisesésû szakaszok) jelentkezõ különbözõ problémák összehasonlítása, a szabványosított protokollokon és kézikönyveken alapuló egyeztetett mérési stratégia és modellezés, valamint kidolgozzák a gyakorlati megoldási megközelítéseket.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A 2013-as és 2014-es évek hordalékvándorlási monitoringja a Duna osztrák és magyar szakaszain
 • Számítógépes hordalékmodell-vizsgálatok
 • 5m3/s kapacitású kísérleti csatorna építése
 • Jelentések és publikációk
 • Kétnyelvû kézikönyv
 • Az új intézkedésjavaslatok katalógusa
 • A görgetett és lebegtetett hordalék mérésének optimalizált eszközei