versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgálatatások minőségének biztosítása

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgálatatások minőségének biztosítása
BrandHÁZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Landesfeuerwehrkommando Burgenland
EMAIL vw@lfv-bgld.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 277 330,19
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 679 213,14
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 


ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1975-ben épült régi tûzoltóház sok-sok éven keresztül szolgált a tûzoltók határon átnyúló képzésére, ám 2007-tõl statikai okok miatt már csak igen korlátozottan volt használható. 2007-ben és 2008-ban több közös munkamegbeszélés során született meg a határon átnyúló tûzoltási kiképzõközpont, a „BrandHÁZ“ felépítésének és késõbbi közös használatának ötlete.

A projekt általános céljai közé tartoznak az együttmûködés és a tûzoltási képzés javítása, a határon átnyúló bevetések tervezésének intenzívebbé tétele, valamint tüzek, mûszaki segítségnyújtás ill. katasztrófák esetén való bevetések során a regionális együttmûködés hatékonyabbá tétele.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • egy regionális, határon átnyúló tûzoltási kiképzõközpont, a „BrandHÁZ“ közös tervezése és létesítése
 • közös határon átnyúló képzések
 • közös kétnyelvû képzési anyagok készítése, pl. videofilm DVD-n
 • három kétnyelvû konferencia tartása (a projekt megkezdése, az építkezés terveinek prezentációja, a projekt lezárása)
HEALTH

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
KRAGES – Burgenländische Krankenanstalten GmbH
EMAIL eu-projekte@krages.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 010 059,44
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 369 298,86
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Ressourcen Management Agentur (RMA)
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency
KAGes Steiermärkische Krankenanstalten GmbH.
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Zala Megyei Kórház


ÖSSZEFOGLALÓ

A betegek és a munkavállalók egyre növekvõ határon átnyúló mobilitásának ellenére nincs a kórházak között határon átnyúló együttmûködés, és az egészségügyi dolgozók határon átnyúló képzését és továbbképzését biztosító lehetõség sem adott. Ezen kívül valamennyi egészségügyi intézményben nagy az energiafelhasználás és magas a keletkezõ hulladék aránya – ezért a tervek szerint az intézmények a tapasztalatcserének, tudásmenedzsmentnek és az együttmûködésnek köszönhetõen ezeken a területeken hatékonyabban mûködnek majd és energiát takarítanak meg

A HEALTH célja, hogy a kompetenciafejlesztés támogatásával és a szereplõk tapasztalatcserén, tudásátadáson, tréningen és benchlearningen alapuló együttmûködésével megfeleljen a betegorientált és költséghatékony egészségügy követelményeinek. A tényleges elõrelépés érdekében az illetékesek elsõsorban három területre összpontosítanak: a tudás- és minõségmenedzsmentre a személyzeti ügyek vonatkozásában, az energia- és erõforrásmenedzsmentre, valamint a hulladékgazdálkodásra.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tudás- és minõségmenedzsment: összehasonlító tanulmány az ajánlatokról, közös szakirányú továbbképzés és tandemprogramok kidolgozása, „Minõségmenedzsment az egészségügyben“ c. kísérleti jellegû mesterprogram
 • Energiamenedzsment: az energiafelhasználás elemzése, tanulmány az energiamegtakarítási potenciálokról, 3-6 gyakorlatban bevált példa
 • Erõforrásmenedzsment: a hulladékgazdálkodás jelenlegi állapotának elemzése, input-output elemzés, a hulladékgazdálkodási megvalósítási intézkedések és koncepciók katalógusa  
Lucia

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
EMAIL decoll@baptistasegely.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 84 933,61
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 99 921,92
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Verein LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Baptista Szeretetszolgálat a LEFÖ-IBF osztrák partnerszervezetével 2013. szeptember 1-én indította el közös projektjét az emberkereskedelem ellen LUCIA néven.
Az emberkereskedelem ausztriai áldozatainak 13%-a magyar. Az érintettek (fõleg nõk) kapnak ugyan segítséget és támogatást a határ mindkét oldalán, de a magyar áldozatok hazatérése szoros együttmûködést igényel a két ország szakértõi között. Mindkét partner azzal a problémával találkozik, hogy jelentõs hiány van olyan szakemberekbõl (fõleg rendõrök, ügyvédek, orvosok, pszichológusok tekintetében), akik felkészültek az áldozatok tájékoztatására, segítésére és ellátására. A LEFÖ-IBF gyakran ütközik abba a problémába, hogy a magyar áldozatoknak hazatérésük után nem tudnak támogatást biztosítani, mert nincsen kapcsolatuk magyar szakemberekhez. Az érintettek száma elég magas ahhoz , a  BSZA-nak  több hazai szakember bevonásával dolgozzon együtt annak érdekében, hogy hatékony segítséget tudjon nyújtani.

A projekt célcsoportját az emberkereskedelem áldozatai és a velük kapcsolatba kerülõ szakemberek  képezik.  A magyar nõkkel és lányokkal kapcsolatban az emberkereskedelem kontextusában elsõsorban a szexuális kizsákmányolást említi a közvélemény. Kisebb számban (az LEFÖ-IBF-hez és a BSZA-hoz kerülõk esetében 1-2%-ban) férfiak is érintettek. Mindeközben a LEFÖ statisztikái alapján jelentõs azoknak az aránya, akiket munkaerejük révén zsákmányoltak ki (pl. háztartásban). Az érintetteket a fõleg rendõrség irányítja Ausztriában az IBF-hez illetve Magyarországon a BSZA-hoz. A 2013. július 1-je óta hatályos magyar Büntetõ Törvénykönyvben szereplõ kényszermunka és kizsákmányolás bûncselekményi tényállások alkalmazásával , a BSZA arra számít, hogy egyre több áldozattal (várhatóan férfiak is) tud kapcsolatba lépni.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A munkaerõ-kizsákmányolás érintettjeinek azonosítását és elérését segítõ koncepció kialakítása
 • Két kutatás megvalósítása a partnerországokban a kényszermunka és a munkacélú kizsákmányolás témakörében.
 • Tapasztalatcsere a partnerek között
 • Szakértõi hálózat létrehozása az áldozatok megsegítése érdekében a határmenti régióban
 • Az áldozatok segítését szolgáló koordinációs központ létrehozása és mûködtetése
 • Átmeneti otthon létrehozása az áldozatok számára
MULTILING

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gemeinde Draßburg
EMAIL post@drassburg.bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 300 176,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 353 616,67
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Ágfalva Községi Önkormányzat
Pädagogische Hochschule Burgenland
Nyugat-magyarországi Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

A BILKIG – Kétnyelvû nevelés az óvodában c. projekt keretében kialakult az óvodás gyermekek kétnyelvû délutáni foglalkozásainak rendszere Draßburgban és Ágfalván. A projekt sikeresnek bizonyult, idõközben további határtérségek számára követendõ példaként szolgál. A BILKIG projekt eredményeként jelentõs mértékben megemelkedett az érdeklõdés az érintett két település mindegyikében a többnyelvû nevelés iránt, ezért Draßburg és Ágfalva önkormányzata a projekt továbbfejlesztése mellett kötelezte el magát. Jelen projekt célja a nyelvtanítás kiterjesztése a két érintett település óvodáiban és iskoláiban. A projekt tudományos támogatása, illetve a résztvevõ pedagógusok szupervíziója által a többnyelvû nevelés színvonalának emelése tervezett a német, magyar és horvát nyelvórák szervezése keretében.

A projekt fõ célja, hogy Draßburgban és Ágfalván a többnyelvû nevelés lehetõségei mind az érintett intézmények vonatozásában (az óvodák mellett az iskolákban is), mind a többnyelvû nevelés minõségének emelése vonatkozásában kiterjesztésre kerüljön.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A többnyelvû nevelés minõségbiztosítása és tudományos alátámasztása a PH Burgenland és a NYME BPK hallgatói és tanárai bevonásával.
 • Szemléletformálás a többnyelvû nevelés témájában a szülõk és a helyi lakosság számára (információs rendezvények szervezése).
 • Az elért eredmények disszeminációja acélból, hogy a határtérség egészében felhasználhatók legyenek az alkalmazott megoldások (multiplokátor rendezvények térségi pedagógusok számára, szimpózium szervezése).
NARCISZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Berufsförderungsinstitut Burgenland
EMAIL j.grandits@bfi-burgenland.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 488 919,16
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 575 199,07
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Wien
Hospiz Österreich - Dachverband von Palliativ- und Hospizeinrichtungen


ÖSSZEFOGLALÓ

A betegségek időskori lezajlása az utóbbi években jelentősen megváltozott.Sok idős ember egyre rosszabb állapotban kerül gondozásba.A gondozottak több olyan krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek,amely a gondozás első napjától kezdve palliációt igényel gyógyászati, ápolási, terápiás és a spirituális kísérés szintjén.A munkatársak részére ez olyan kihívást jelent, melynek a hospice gondozással és a palliatív ápolással kapcsolatos új ismeretek elsajátítása nélkül nem tudnak megfelelni.Az integráció folyamata a teljes szervezet, illetve valamennyi belső és külső munkatárs bevonásával kezdődik.A koncepció rendkívülisége abban áll, hogy az interdiszciplináris továbbképzésben résztvevö munkatársak olyan struktúrákba térnek vissza, melyek elősegítik a hospice szemlélet és a palliatív ápolás megteremtését.Jelenleg nem megoldott a betegek elhelyezése otthonokban,magyar részen teljes a hiány. A halál, haldoklás "tabutéma",ehhez kell kampány.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A térség hiányosságait feltáró szükségletfelmérés elkészítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
 • A zalaegerszegi kistérségben hospice ház engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
 • Multiplikátor-tanfolyam
 • Szervezetfejlesztés
 • „Nárcisz – kampány az elfogadásért”  oktatási-nevelési  intézményekben
NeuRISK

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
EMAIL gabriella.pinter@katved.gov.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 123 907,27
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 145 773,33
 

IDŐTARTAM 2009-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Landesfeuerwehrverband Burgenland
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló katasztrófavédelmi együttmûködés egyik fõ területe a kölcsönös, gyors segítségnyújtás, mely a beavatkozások hatékonyságát jelentõsen növeli. A beavatkozások esetén az elsõ negyedóra létfontosságú és a Schengeni Térséghez való csatlakozásunk óta egyedülálló lehetõség nyílt az osztrák-magyar katasztrófavédelmi együttmûködés, kölcsönös segítségnyújtás elõtt.

A projekt olyan közös tevékenységeket, fejlesztéseket valósít meg, melyek stratégiai partnerségre emelik az együttmûködés szintjét és figyelembe veszi a térség sajátosságait, veszélyforrásait, pl. nádastûz a Fertõ-tónál, erdõtûz Sopronnál.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Döntéstámogató rendszer: határon átnyúló értesítési információcsere rendszer kialakítása
 • Status quo tanulmány
 • Közös szárazföldi és vízi gyakorlatok
 • Kétnyelvû katasztrófavédelmi oktatási anyag kidolgozása, közös katasztrófavédelmi szakmai képzések
SmaShMob

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
EMAIL delinke.bejczy@westpannon.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 154 100,24
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 181 294,42
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Land Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A bevásárlás és a magáncélú elintéznivalók a napi közlekedés mintegy 30%-át teszik ki. A bevásárlás a határon átnyúló közlekedésben is messze a legfontosabb úti cél. A környezetbarát közlekedési eszközök aránya ebben az esetben – a határon átnyúló közlekedésben pedig különösen – alacsonyabb, mint a munkába járás esetében. Ez a nagy bevásárlóközpontokba irányuló, térségek közötti bevásárló közlekedésre ugyanúgy vonatkozik, mint a „helyi ellátást” célzó utak. A demográfiai és gazdasági változás (különösen a „helyi ellátás” esetében) olyan megoldásokat követel meg, amelyek biztosítják a fenntartható mobilitást és pozitív gazdasági szinergiákat teremtenek a közlekedési ajánlatok és a „helyi ellátók” között. A közlekedési eszközök kiválasztásának tényezõirõl valamint a lakosság határon átnyúló bevásárló-mobilitás-igényeirõl nem áll rendelkezésre elég tapasztalat ahhoz, hogy környezetbarát és társadalmi szempontból fenntartható mobilitási ajánlatok kerüljenek kifejlesztésre.

A vállalatokat információs rendezvények, az elfogadottságot ösztönző intézkedések és kooperációs műhelytalálkozók segítségével aktívan összekapcsolják egymással, új kooperációkat szorgalmaznak, és támogatják fejlesztésüket. E célból közös munkacsoportokat és műhelytalálkozókat, kistérségben folytatott kutatásokat, regionális kis- és középvállalkozásokkal és döntéshozókkal készített interjúkat, valamint tanulmányutakat, a már létező modellekkel és példákkal való tapasztalatcserét terveznek. Így például a Joglland kistérségben „Joglland-utalvány“ fejlesztettek ki, amelyből már 25.000 darabot sikerült eladni, és ezzel az értékteremtés régión belül marad. Továbbá üzleti partnerbörzéket és tanulmányutakat is szerveztek.

A projekt céljai:

 • A bevásárlóközlekedés terén meglévõ igényekre és közlekedési magatartásra vonatkozó tudásbeli hiányosság megszüntetése
 • Konkrét ajánlások megfogalmazása a bevásárlóközlekedés terén a környezetbarát közlekedési eszközök használatának növelésére
 • Konkrét ajánlások a „helyi ellátás” biztosítására periferikus térségekben
 • Környezetbarát közlekedési eszközök használatának és a „helyi ellátás” biztosításának támogatására vonatkozó mobilitási ajánlatok pilot-jellegû kifejlesztése (AT: pl.: Mikro közösségi közlekedési rendszerek egyéb támogatási kezdeményezések figyelembevételével, pl.: a KLIEN támogatása; HU: pl. falubusz ajánlatok) helyi/térségi szereplõkkel helyi együttmûködésben.
   

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A térségek közötti bevásárlói közlekedési magatartásra vonatkozó adatgyûjtés
 • A közlekedési magatartás felmérése a helyi bevásárló közlekedés – „helyi ellátás” viszonylatában
 • Ajánlások és iránymutatások
 • Pilot projektek kifejlesztése
STWA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH
EMAIL e.boecskoer@lsz-b.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 378 640,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 445 459,50
 

IDŐTARTAM 2008-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tavi viharjelzõ berendezés a projekt megvalósítása elõtt 9 állomáshelybõl és az eisenstadti (kismartoni) Tartományi Rendõrkapitányság épületében lévõ vezérlõegységbõl állt össze. A vezérlõegység és az átvitelt biztosító technikai berendezések az elmúlt évek során felújításra kerültek és digitális sugárzásra lettek átállítva. Mind a kilenc állomáshely Ausztria államterületén volt található. A Fertõ tó magyar oldalán nem volt biztosított a viharjelzés. Az ezen a területen lévõ jelzõlámpák csekély világítóerejüknél és meghibásodási gyakoriságuknál fogva nem feleltek meg az aktuális biztonsági standardnak.

A projekt célja a Fertõ tó használói számára a lehetõ legnagyobb biztonság megteremtése, és egy modern, a nemzetközi standardnak megfelelõ viharjelzõ berendezés telepítése révén a határon átnyúló turizmus támogatása és elõsegítése. Az új viharjelzõ berendezés feladata rosszidõ közeledtekor a fürdõzõk, a vitorlázók és a szörfösök idõben való figyelmeztetése, valamint segítségetnyújtás eltûnt személyek keresése során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A jelzõlámpák felújítása
 • Két újabb állomáshely létrehozása
 • A legújabb technika színvonalnak megfelelõen a vezérlõszekrények szintre hozása
TÁMASZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
EMAIL ahenics@zegterseg.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 197 163,37
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 231 956,96
 

IDŐTARTAM 2012-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Berufsförderungsinstitut Wien
Berufsförderungsinstitut Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tavi viharjelzõ berendezés a projekt megvalósítása elõtt 9 állomáshelybõl és az eisenstadti (kismartoni) Tartományi Rendõrkapitányság épületében lévõ vezérlõegységbõl állt össze. A vezérlõegység és az átvitelt biztosító technikai berendezések az elmúlt évek során felújításra kerültek és digitális sugárzásra lettek átállítva. Mind a kilenc állomáshely Ausztria államterületén volt található. A Fertõ tó magyar oldalán nem volt biztosított a viharjelzés. Az ezen a területen lévõ jelzõlámpák csekély világítóerejüknél és meghibásodási gyakoriságuknál fogva nem feleltek meg az aktuális biztonsági standardnak.

A projekt célja a Fertõ tó használói számára a lehetõ legnagyobb biztonság megteremtése, és egy modern, a nemzetközi standardnak megfelelõ viharjelzõ berendezés telepítése révén a határon átnyúló turizmus támogatása és elõsegítése. Az új viharjelzõ berendezés feladata rosszidõ közeledtekor a fürdõzõk, a vitorlázók és a szörfösök idõben való figyelmeztetése, valamint segítségetnyújtás eltûnt személyek keresése során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A jelzõlámpák felújítása
 • Két újabb állomáshely létrehozása
 • A legújabb technika színvonalnak megfelelõen a vezérlõszekrények szintre hozása
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgálatatások minőségének biztosítása

Projektek > 2007 - 2013 > 1. Együttműködési terület > 1.3 A szociális infrastruktúra és a közszolgálatatások minőségének biztosítása
HEALTH

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
KRAGES – Burgenländische Krankenanstalten GmbH
EMAIL eu-projekte@krages.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 010 059,44
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 369 298,86
 

IDŐTARTAM 2009-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Ressourcen Management Agentur (RMA)
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency
KAGes Steiermärkische Krankenanstalten GmbH.
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Zala Megyei Kórház


ÖSSZEFOGLALÓ

A betegek és a munkavállalók egyre növekvõ határon átnyúló mobilitásának ellenére nincs a kórházak között határon átnyúló együttmûködés, és az egészségügyi dolgozók határon átnyúló képzését és továbbképzését biztosító lehetõség sem adott. Ezen kívül valamennyi egészségügyi intézményben nagy az energiafelhasználás és magas a keletkezõ hulladék aránya – ezért a tervek szerint az intézmények a tapasztalatcserének, tudásmenedzsmentnek és az együttmûködésnek köszönhetõen ezeken a területeken hatékonyabban mûködnek majd és energiát takarítanak meg

A HEALTH célja, hogy a kompetenciafejlesztés támogatásával és a szereplõk tapasztalatcserén, tudásátadáson, tréningen és benchlearningen alapuló együttmûködésével megfeleljen a betegorientált és költséghatékony egészségügy követelményeinek. A tényleges elõrelépés érdekében az illetékesek elsõsorban három területre összpontosítanak: a tudás- és minõségmenedzsmentre a személyzeti ügyek vonatkozásában, az energia- és erõforrásmenedzsmentre, valamint a hulladékgazdálkodásra.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Tudás- és minõségmenedzsment: összehasonlító tanulmány az ajánlatokról, közös szakirányú továbbképzés és tandemprogramok kidolgozása, „Minõségmenedzsment az egészségügyben“ c. kísérleti jellegû mesterprogram
 • Energiamenedzsment: az energiafelhasználás elemzése, tanulmány az energiamegtakarítási potenciálokról, 3-6 gyakorlatban bevált példa
 • Erõforrásmenedzsment: a hulladékgazdálkodás jelenlegi állapotának elemzése, input-output elemzés, a hulladékgazdálkodási megvalósítási intézkedések és koncepciók katalógusa  
BrandHÁZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Landesfeuerwehrkommando Burgenland
EMAIL vw@lfv-bgld.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 2 277 330,19
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 2 679 213,14
 

IDŐTARTAM 2008-2011

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 


ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1975-ben épült régi tûzoltóház sok-sok éven keresztül szolgált a tûzoltók határon átnyúló képzésére, ám 2007-tõl statikai okok miatt már csak igen korlátozottan volt használható. 2007-ben és 2008-ban több közös munkamegbeszélés során született meg a határon átnyúló tûzoltási kiképzõközpont, a „BrandHÁZ“ felépítésének és késõbbi közös használatának ötlete.

A projekt általános céljai közé tartoznak az együttmûködés és a tûzoltási képzés javítása, a határon átnyúló bevetések tervezésének intenzívebbé tétele, valamint tüzek, mûszaki segítségnyújtás ill. katasztrófák esetén való bevetések során a regionális együttmûködés hatékonyabbá tétele.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • egy regionális, határon átnyúló tûzoltási kiképzõközpont, a „BrandHÁZ“ közös tervezése és létesítése
 • közös határon átnyúló képzések
 • közös kétnyelvû képzési anyagok készítése, pl. videofilm DVD-n
 • három kétnyelvû konferencia tartása (a projekt megkezdése, az építkezés terveinek prezentációja, a projekt lezárása)
NeuRISK

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
EMAIL gabriella.pinter@katved.gov.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 123 907,27
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 145 773,33
 

IDŐTARTAM 2009-2012

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Landesfeuerwehrverband Burgenland
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH
Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága


ÖSSZEFOGLALÓ

A határon átnyúló katasztrófavédelmi együttmûködés egyik fõ területe a kölcsönös, gyors segítségnyújtás, mely a beavatkozások hatékonyságát jelentõsen növeli. A beavatkozások esetén az elsõ negyedóra létfontosságú és a Schengeni Térséghez való csatlakozásunk óta egyedülálló lehetõség nyílt az osztrák-magyar katasztrófavédelmi együttmûködés, kölcsönös segítségnyújtás elõtt.

A projekt olyan közös tevékenységeket, fejlesztéseket valósít meg, melyek stratégiai partnerségre emelik az együttmûködés szintjét és figyelembe veszi a térség sajátosságait, veszélyforrásait, pl. nádastûz a Fertõ-tónál, erdõtûz Sopronnál.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • Döntéstámogató rendszer: határon átnyúló értesítési információcsere rendszer kialakítása
 • Status quo tanulmány
 • Közös szárazföldi és vízi gyakorlatok
 • Kétnyelvû katasztrófavédelmi oktatási anyag kidolgozása, közös katasztrófavédelmi szakmai képzések
STWA

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH
EMAIL e.boecskoer@lsz-b.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 378 640,56
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 445 459,50
 

IDŐTARTAM 2008-2010

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tavi viharjelzõ berendezés a projekt megvalósítása elõtt 9 állomáshelybõl és az eisenstadti (kismartoni) Tartományi Rendõrkapitányság épületében lévõ vezérlõegységbõl állt össze. A vezérlõegység és az átvitelt biztosító technikai berendezések az elmúlt évek során felújításra kerültek és digitális sugárzásra lettek átállítva. Mind a kilenc állomáshely Ausztria államterületén volt található. A Fertõ tó magyar oldalán nem volt biztosított a viharjelzés. Az ezen a területen lévõ jelzõlámpák csekély világítóerejüknél és meghibásodási gyakoriságuknál fogva nem feleltek meg az aktuális biztonsági standardnak.

A projekt célja a Fertõ tó használói számára a lehetõ legnagyobb biztonság megteremtése, és egy modern, a nemzetközi standardnak megfelelõ viharjelzõ berendezés telepítése révén a határon átnyúló turizmus támogatása és elõsegítése. Az új viharjelzõ berendezés feladata rosszidõ közeledtekor a fürdõzõk, a vitorlázók és a szörfösök idõben való figyelmeztetése, valamint segítségetnyújtás eltûnt személyek keresése során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A jelzõlámpák felújítása
 • Két újabb állomáshely létrehozása
 • A legújabb technika színvonalnak megfelelõen a vezérlõszekrények szintre hozása
TÁMASZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
EMAIL ahenics@zegterseg.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 197 163,37
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 231 956,96
 

IDŐTARTAM 2012-2013

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Berufsförderungsinstitut Wien
Berufsförderungsinstitut Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A Fertõ tavi viharjelzõ berendezés a projekt megvalósítása elõtt 9 állomáshelybõl és az eisenstadti (kismartoni) Tartományi Rendõrkapitányság épületében lévõ vezérlõegységbõl állt össze. A vezérlõegység és az átvitelt biztosító technikai berendezések az elmúlt évek során felújításra kerültek és digitális sugárzásra lettek átállítva. Mind a kilenc állomáshely Ausztria államterületén volt található. A Fertõ tó magyar oldalán nem volt biztosított a viharjelzés. Az ezen a területen lévõ jelzõlámpák csekély világítóerejüknél és meghibásodási gyakoriságuknál fogva nem feleltek meg az aktuális biztonsági standardnak.

A projekt célja a Fertõ tó használói számára a lehetõ legnagyobb biztonság megteremtése, és egy modern, a nemzetközi standardnak megfelelõ viharjelzõ berendezés telepítése révén a határon átnyúló turizmus támogatása és elõsegítése. Az új viharjelzõ berendezés feladata rosszidõ közeledtekor a fürdõzõk, a vitorlázók és a szörfösök idõben való figyelmeztetése, valamint segítségetnyújtás eltûnt személyek keresése során.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A jelzõlámpák felújítása
 • Két újabb állomáshely létrehozása
 • A legújabb technika színvonalnak megfelelõen a vezérlõszekrények szintre hozása
MULTILING

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Gemeinde Draßburg
EMAIL post@drassburg.bgld.gv.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 300 176,82
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 353 616,67
 

IDŐTARTAM 2012-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Ágfalva Községi Önkormányzat
Pädagogische Hochschule Burgenland
Nyugat-magyarországi Egyetem


ÖSSZEFOGLALÓ

A BILKIG – Kétnyelvû nevelés az óvodában c. projekt keretében kialakult az óvodás gyermekek kétnyelvû délutáni foglalkozásainak rendszere Draßburgban és Ágfalván. A projekt sikeresnek bizonyult, idõközben további határtérségek számára követendõ példaként szolgál. A BILKIG projekt eredményeként jelentõs mértékben megemelkedett az érdeklõdés az érintett két település mindegyikében a többnyelvû nevelés iránt, ezért Draßburg és Ágfalva önkormányzata a projekt továbbfejlesztése mellett kötelezte el magát. Jelen projekt célja a nyelvtanítás kiterjesztése a két érintett település óvodáiban és iskoláiban. A projekt tudományos támogatása, illetve a résztvevõ pedagógusok szupervíziója által a többnyelvû nevelés színvonalának emelése tervezett a német, magyar és horvát nyelvórák szervezése keretében.

A projekt fõ célja, hogy Draßburgban és Ágfalván a többnyelvû nevelés lehetõségei mind az érintett intézmények vonatozásában (az óvodák mellett az iskolákban is), mind a többnyelvû nevelés minõségének emelése vonatkozásában kiterjesztésre kerüljön.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A többnyelvû nevelés minõségbiztosítása és tudományos alátámasztása a PH Burgenland és a NYME BPK hallgatói és tanárai bevonásával.
 • Szemléletformálás a többnyelvû nevelés témájában a szülõk és a helyi lakosság számára (információs rendezvények szervezése).
 • Az elért eredmények disszeminációja acélból, hogy a határtérség egészében felhasználhatók legyenek az alkalmazott megoldások (multiplokátor rendezvények térségi pedagógusok számára, szimpózium szervezése).
NARCISZ

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Berufsförderungsinstitut Burgenland
EMAIL j.grandits@bfi-burgenland.at
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 488 919,16
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 575 199,07
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Berufsförderungsinstitut Wien
Hospiz Österreich - Dachverband von Palliativ- und Hospizeinrichtungen


ÖSSZEFOGLALÓ

A betegségek időskori lezajlása az utóbbi években jelentősen megváltozott.Sok idős ember egyre rosszabb állapotban kerül gondozásba.A gondozottak több olyan krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek,amely a gondozás első napjától kezdve palliációt igényel gyógyászati, ápolási, terápiás és a spirituális kísérés szintjén.A munkatársak részére ez olyan kihívást jelent, melynek a hospice gondozással és a palliatív ápolással kapcsolatos új ismeretek elsajátítása nélkül nem tudnak megfelelni.Az integráció folyamata a teljes szervezet, illetve valamennyi belső és külső munkatárs bevonásával kezdődik.A koncepció rendkívülisége abban áll, hogy az interdiszciplináris továbbképzésben résztvevö munkatársak olyan struktúrákba térnek vissza, melyek elősegítik a hospice szemlélet és a palliatív ápolás megteremtését.Jelenleg nem megoldott a betegek elhelyezése otthonokban,magyar részen teljes a hiány. A halál, haldoklás "tabutéma",ehhez kell kampány.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A térség hiányosságait feltáró szükségletfelmérés elkészítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
 • A zalaegerszegi kistérségben hospice ház engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
 • Multiplikátor-tanfolyam
 • Szervezetfejlesztés
 • „Nárcisz – kampány az elfogadásért”  oktatási-nevelési  intézményekben
Lucia

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
EMAIL decoll@baptistasegely.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 84 933,61
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 99 921,92
 

IDŐTARTAM 2013-2014

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Verein LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen
 


ÖSSZEFOGLALÓ

A Baptista Szeretetszolgálat a LEFÖ-IBF osztrák partnerszervezetével 2013. szeptember 1-én indította el közös projektjét az emberkereskedelem ellen LUCIA néven.
Az emberkereskedelem ausztriai áldozatainak 13%-a magyar. Az érintettek (fõleg nõk) kapnak ugyan segítséget és támogatást a határ mindkét oldalán, de a magyar áldozatok hazatérése szoros együttmûködést igényel a két ország szakértõi között. Mindkét partner azzal a problémával találkozik, hogy jelentõs hiány van olyan szakemberekbõl (fõleg rendõrök, ügyvédek, orvosok, pszichológusok tekintetében), akik felkészültek az áldozatok tájékoztatására, segítésére és ellátására. A LEFÖ-IBF gyakran ütközik abba a problémába, hogy a magyar áldozatoknak hazatérésük után nem tudnak támogatást biztosítani, mert nincsen kapcsolatuk magyar szakemberekhez. Az érintettek száma elég magas ahhoz , a  BSZA-nak  több hazai szakember bevonásával dolgozzon együtt annak érdekében, hogy hatékony segítséget tudjon nyújtani.

A projekt célcsoportját az emberkereskedelem áldozatai és a velük kapcsolatba kerülõ szakemberek  képezik.  A magyar nõkkel és lányokkal kapcsolatban az emberkereskedelem kontextusában elsõsorban a szexuális kizsákmányolást említi a közvélemény. Kisebb számban (az LEFÖ-IBF-hez és a BSZA-hoz kerülõk esetében 1-2%-ban) férfiak is érintettek. Mindeközben a LEFÖ statisztikái alapján jelentõs azoknak az aránya, akiket munkaerejük révén zsákmányoltak ki (pl. háztartásban). Az érintetteket a fõleg rendõrség irányítja Ausztriában az IBF-hez illetve Magyarországon a BSZA-hoz. A 2013. július 1-je óta hatályos magyar Büntetõ Törvénykönyvben szereplõ kényszermunka és kizsákmányolás bûncselekményi tényállások alkalmazásával , a BSZA arra számít, hogy egyre több áldozattal (várhatóan férfiak is) tud kapcsolatba lépni.

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A munkaerõ-kizsákmányolás érintettjeinek azonosítását és elérését segítõ koncepció kialakítása
 • Két kutatás megvalósítása a partnerországokban a kényszermunka és a munkacélú kizsákmányolás témakörében.
 • Tapasztalatcsere a partnerek között
 • Szakértõi hálózat létrehozása az áldozatok megsegítése érdekében a határmenti régióban
 • Az áldozatok segítését szolgáló koordinációs központ létrehozása és mûködtetése
 • Átmeneti otthon létrehozása az áldozatok számára
SmaShMob

KEY INFORMATION

VEZETŐ PARTNER
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
EMAIL delinke.bejczy@westpannon.hu
 

ERFA TÁRSFINANSZÍROZÁS € 154 100,24
TELJES KÖLTSÉGVETÉS € 181 294,42
 

IDŐTARTAM 2013-2015

 

 

PROJEKTPARTNEREK
Land Burgenland


ÖSSZEFOGLALÓ

A bevásárlás és a magáncélú elintéznivalók a napi közlekedés mintegy 30%-át teszik ki. A bevásárlás a határon átnyúló közlekedésben is messze a legfontosabb úti cél. A környezetbarát közlekedési eszközök aránya ebben az esetben – a határon átnyúló közlekedésben pedig különösen – alacsonyabb, mint a munkába járás esetében. Ez a nagy bevásárlóközpontokba irányuló, térségek közötti bevásárló közlekedésre ugyanúgy vonatkozik, mint a „helyi ellátást” célzó utak. A demográfiai és gazdasági változás (különösen a „helyi ellátás” esetében) olyan megoldásokat követel meg, amelyek biztosítják a fenntartható mobilitást és pozitív gazdasági szinergiákat teremtenek a közlekedési ajánlatok és a „helyi ellátók” között. A közlekedési eszközök kiválasztásának tényezõirõl valamint a lakosság határon átnyúló bevásárló-mobilitás-igényeirõl nem áll rendelkezésre elég tapasztalat ahhoz, hogy környezetbarát és társadalmi szempontból fenntartható mobilitási ajánlatok kerüljenek kifejlesztésre.

A vállalatokat információs rendezvények, az elfogadottságot ösztönző intézkedések és kooperációs műhelytalálkozók segítségével aktívan összekapcsolják egymással, új kooperációkat szorgalmaznak, és támogatják fejlesztésüket. E célból közös munkacsoportokat és műhelytalálkozókat, kistérségben folytatott kutatásokat, regionális kis- és középvállalkozásokkal és döntéshozókkal készített interjúkat, valamint tanulmányutakat, a már létező modellekkel és példákkal való tapasztalatcserét terveznek. Így például a Joglland kistérségben „Joglland-utalvány“ fejlesztettek ki, amelyből már 25.000 darabot sikerült eladni, és ezzel az értékteremtés régión belül marad. Továbbá üzleti partnerbörzéket és tanulmányutakat is szerveztek.

A projekt céljai:

 • A bevásárlóközlekedés terén meglévõ igényekre és közlekedési magatartásra vonatkozó tudásbeli hiányosság megszüntetése
 • Konkrét ajánlások megfogalmazása a bevásárlóközlekedés terén a környezetbarát közlekedési eszközök használatának növelésére
 • Konkrét ajánlások a „helyi ellátás” biztosítására periferikus térségekben
 • Környezetbarát közlekedési eszközök használatának és a „helyi ellátás” biztosításának támogatására vonatkozó mobilitási ajánlatok pilot-jellegû kifejlesztése (AT: pl.: Mikro közösségi közlekedési rendszerek egyéb támogatási kezdeményezések figyelembevételével, pl.: a KLIEN támogatása; HU: pl. falubusz ajánlatok) helyi/térségi szereplõkkel helyi együttmûködésben.
   

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósitásra:

 • A térségek közötti bevásárlói közlekedési magatartásra vonatkozó adatgyûjtés
 • A közlekedési magatartás felmérése a helyi bevásárló közlekedés – „helyi ellátás” viszonylatában
 • Ajánlások és iránymutatások
 • Pilot projektek kifejlesztése