versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

4. Prioritási tengely

PROGRAM > Együttműködési területek > 4. Prioritási tengely

 

               

Hálózatban

Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

 

Az osztrák-magyar határrégióban a két ország eltérő jogi és intézményi keretfeltételei sok esetben megnehezítik a határon átnyúló tevékenységek előkészítését és megvalósítását. Ugyanakkor határon átívelő összefüggésben a jól felépített és koordinált irányítási rendszerek megléte lényeges előfeltétele a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásának.

Ezek a kihívások akár olyan területeket is érintenek, ahol a felmerülő problémák megoldása csak határon átívelő megközelítésben lehetséges, vagy ily módon hatékonyabb. Ebből ugyanakkor egyértelműen látszik az is, hol van szükség a programban további intézkedésre illetve új kezdeményezésekre.

Az osztrák-magyar határtérségben az oktatásban és (szak)képzésben aktív szereplők élénk érdeklődése alapján e témákban jelentős regionális potenciál rejlik.

A programintézkedések szükségességét az indokolja, hogy, ezeken a területeken az együttműködés ‑ különösen határon átnyúló kontextusban ‑ nagymértékben függ az egyének képességeitől és gondolkodásmódjától. Így ez a specifikus célkitűzés a határ menti együttműködések feltételeinek javítására fókuszál, amelyet nyelvi kezdeményezések, valamint interkulturális és közös képzések támogatásával kíván elérni.
 


 

    

 


priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

4. Prioritási tengely

PROGRAM > Együttműködési területek > 4. Prioritási tengely

 

               

Hálózatban

Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

 

Az osztrák-magyar határrégióban a két ország eltérő jogi és intézményi keretfeltételei sok esetben megnehezítik a határon átnyúló tevékenységek előkészítését és megvalósítását. Ugyanakkor határon átívelő összefüggésben a jól felépített és koordinált irányítási rendszerek megléte lényeges előfeltétele a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásának.

Ezek a kihívások akár olyan területeket is érintenek, ahol a felmerülő problémák megoldása csak határon átívelő megközelítésben lehetséges, vagy ily módon hatékonyabb. Ebből ugyanakkor egyértelműen látszik az is, hol van szükség a programban további intézkedésre illetve új kezdeményezésekre.

Az osztrák-magyar határtérségben az oktatásban és (szak)képzésben aktív szereplők élénk érdeklődése alapján e témákban jelentős regionális potenciál rejlik.

A programintézkedések szükségességét az indokolja, hogy, ezeken a területeken az együttműködés ‑ különösen határon átnyúló kontextusban ‑ nagymértékben függ az egyének képességeitől és gondolkodásmódjától. Így ez a specifikus célkitűzés a határ menti együttműködések feltételeinek javítására fókuszál, amelyet nyelvi kezdeményezések, valamint interkulturális és közös képzések támogatásával kíván elérni.