versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban

PÁLYÁZÁS

Összefoglalva az Ausztria-Magyarország Programban támogatott projektekre a következők jellemzőek:

    •  Tematikus súlypontjuk a program négy prioritási tengelyének
         valamelyikéhez kapcsolódik.
    •  Fontos, hogy a határon átnyúló együttműködés célja közös
         problémára és annak megoldására fokuszáljon és ez a típusú
         többletérték egyértelműen látható legyen.
    •  Legkevesebb két projektpartner együttműködése szükséges,
         az egyik Ausztriából a másik pedig Magyarországról kell, hogy legyen.
    •  A projekt eredményeknek hozzá kell járulni a program kimenti indikátoraihoz.
    •  A projekteredmények tartósak és a projekt befejezte után is kifejtik hatásukat.
    •  A projektpartnerek közintézmények és közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények, Non-
         profit szervezetek, egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak
         és magán intézmények , akik jogi személyi státusszal rendelkeznek.

További információkat a támogatás feltételeiről, mint pld. ki, hogyan nyújthat be pályázatot a Pályázati Kézikönyvben (lásd alább „Segítségnyújtás a pályázat fejlesztési fázisában” dokumentumoknál) olvashatnak.

Azon projektekről, akik a feltételeknek megfeleltek és támogatásban részesülnek a Projektek aloldalon (adatbankban) olvashatnak.

Segítségnyújtás a pályázat fejlesztési fázisában

 

A projektötleteket az adott régió illetékes Regionális Koordinátorával közösen át kell beszélni és tovább kell fejleszteni. Az RK-k visszajelzést adnak Önöknek, hogy a projektötletük mennyire van összhangban a program céljaival és tanácsot adnak a pályázatuk fejlesztésével kapcsolatosan.

A Regionális Koordinátorok elérhetőségeit itt találják. 

A pályázás folyamata

 

Az Ausztria-Magyarország Programban úgynevezett nyitott pályáztatás zajlik (vagyis nincsenek kötött pályázatbenyújtási határidők), így a projektek benyújtására folyamatosan van lehetőség. A beérkezett pályázatokat a Monitoring Bizottság bírálja el, mely évente kb. két alkalommal tartja üléseit. Hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a döntés-előkészítéshez, csak azok a projektek kerülnek a Monitoring Bizottsághoz előterjesztésre, amelyek a bizottság ülését megelőzően 10 héttel beérkeznek a Közös Titkárságra. Az ezt követően beérkezett pályázatok a Monitoring Bizottság következő ülésén kerülnek tárgyalásra. 

Benyújtás az eMS rendszeren keresztül

 

A program új online monitoring rendszere az eMS. Az eMS a teljes projektciklus során kezeli a projekteket, a pályázat benyújtásától a döntéshozatalon át a megvalósításig.

Ez azt jelenti, hogy a pályázatokat az eMS rendszerben kell feltölteni és az eMS rendszeren keresztül kell benyújtani. A regisztrálást követően, máris kezdődhet a munka! A kitöltési útmutató segítséget nyújt a feladatok kivitelezéséhez. Kérdéseikkel forduljanak a Regionális Koordinátorokhoz és a KT munkatársaihoz. 


Ide kattintva, indul is a rendszer! 

 

Útmutató dokumentumok

 

A program menedzsment szervezetei, a Közös Titkárság (KT) és az Irányító Hatóság (IH), egy vezérfonalat dolgoztak ki, amely a pályázat fejlesztés során hívatott Önöknek segítséget nyújtani: 

 • Pályázati kézikönyv
 • A Pályázati kézikönyv mellékletei:
  • Kitöltési útmutató
  • Word és Excel mintadokumentumok a pályázat áttekintéséhez ( eMS felépítéséről)
  • Mellékletminták a pályázathoz
  • Ellenőrző lista a pályázat mellékleteihez
  • Dokumentumok a TEN-T  szakértők kiválasztásához
  • Projekt kiválasztási kritériumok
 • Elszámolhatósági kézikönyv

Minden dokumentum itt található.

archív
priority
interreg
backoffice  eMS  DE HU EN
versenyképes
fenntartható
elérhető
hálózatban
MENÜ

PÁLYÁZÁS

Összefoglalva az Ausztria-Magyarország Programban támogatott projektekre a következők jellemzőek:

    •  Tematikus súlypontjuk a program négy prioritási tengelyének
         valamelyikéhez kapcsolódik.
    •  Fontos, hogy a határon átnyúló együttműködés célja közös
         problémára és annak megoldására fokuszáljon és ez a típusú
         többletérték egyértelműen látható legyen.
    •  Legkevesebb két projektpartner együttműködése szükséges,
         az egyik Ausztriából a másik pedig Magyarországról kell, hogy legyen.
    •  A projekt eredményeknek hozzá kell járulni a program kimenti indikátoraihoz.
    •  A projekteredmények tartósak és a projekt befejezte után is kifejtik hatásukat.
    •  A projektpartnerek közintézmények és közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények, Non-
         profit szervezetek, egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak
         és magán intézmények , akik jogi személyi státusszal rendelkeznek.

További információkat a támogatás feltételeiről, mint pld. ki, hogyan nyújthat be pályázatot a Pályázati Kézikönyvben (lásd alább „Segítségnyújtás a pályázat fejlesztési fázisában” dokumentumoknál) olvashatnak.

Azon projektekről, akik a feltételeknek megfeleltek és támogatásban részesülnek a Projektek aloldalon (adatbankban) olvashatnak.

Segítségnyújtás a pályázat fejlesztési fázisában

 

A projektötleteket az adott régió illetékes Regionális Koordinátorával közösen át kell beszélni és tovább kell fejleszteni. Az RK-k visszajelzést adnak Önöknek, hogy a projektötletük mennyire van összhangban a program céljaival és tanácsot adnak a pályázatuk fejlesztésével kapcsolatosan.

A Regionális Koordinátorok elérhetőségeit itt találják. 

A pályázás folyamata

 

Az Ausztria-Magyarország Programban úgynevezett nyitott pályáztatás zajlik (vagyis nincsenek kötött pályázatbenyújtási határidők), így a projektek benyújtására folyamatosan van lehetőség. A beérkezett pályázatokat a Monitoring Bizottság bírálja el, mely évente kb. két alkalommal tartja üléseit. Hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a döntés-előkészítéshez, csak azok a projektek kerülnek a Monitoring Bizottsághoz előterjesztésre, amelyek a bizottság ülését megelőzően 10 héttel beérkeznek a Közös Titkárságra. Az ezt követően beérkezett pályázatok a Monitoring Bizottság következő ülésén kerülnek tárgyalásra. 

Benyújtás az eMS rendszeren keresztül

 

A program új online monitoring rendszere az eMS. Az eMS a teljes projektciklus során kezeli a projekteket, a pályázat benyújtásától a döntéshozatalon át a megvalósításig.

Ez azt jelenti, hogy a pályázatokat az eMS rendszerben kell feltölteni és az eMS rendszeren keresztül kell benyújtani. A regisztrálást követően, máris kezdődhet a munka! A kitöltési útmutató segítséget nyújt a feladatok kivitelezéséhez. Kérdéseikkel forduljanak a Regionális Koordinátorokhoz és a KT munkatársaihoz. 


Ide kattintva, indul is a rendszer! 

 

Útmutató dokumentumok

 

A program menedzsment szervezetei, a Közös Titkárság (KT) és az Irányító Hatóság (IH), egy vezérfonalat dolgoztak ki, amely a pályázat fejlesztés során hívatott Önöknek segítséget nyújtani: 

Minden dokumentum itt található.

archív