Interreg ornament

SO42 Képzés

Alapadatok


Vezető partner

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Email:

josef.staar@noel.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 462 732,05

Teljes költségvetés:

€ 2 897 331,83

Időtartam:

02/2016 - 10/2019

Projektpartnerek

Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Soproni Egyetem
Stadtschulrat für Wien Europa Büro
Wiener Kinderfreunde
Land Burgenland

Összefoglaló


A nyelvi, a társadalmi és az interkulturális ismeretek a pozitív fejlődés alapvető tényezői a határ menti régiókban, melyek a jövendő határon átnyúló együttműködések alapját képezik. Az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és gazdasági indokok is e készségek korai fejlesztése mellett szólnak. Továbbá a korai nyelvtanulás gazdagítja az egyén személyiségét és későbbi karrierjében versenyképessége fontos alapját képezi. A projekt ezért az óvodás és az iskolás korúak fent említett legfontosabb kompetenciáinak fejlesztését helyezi előtérbe, melyhez a partnerek határon átnyúló együttműködésben új, innovatív módszereket dolgoznak ki. A projekt innovatív részét jelenti a szisztematikus megközelítés (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás / pedagógiai képzés) és a projektterületen a folyamatos nyelvfejlesztés minőségének fejlesztése.

Fő kimenetek:

  • Új módszertani-didaktikai anyagok átfogó csomagjának kidolgozása a szomszédos nyelvek / többnyelvűség az óvoda-iskola átmenet időszakában történő képzéséhez.
  • Elektronikus tudásplatform létrehozása az új innovációs módszerek és anyagok fenntartható használatához és a hálózatépítéshez, a pedagógusok aktuális tudományos ismeretek szerinti képzésének megvalósítása.


Módszer:

  • Megfelelő képzés, határon átnyúló továbbképzési lehetőségek, hálózatépítés a pedagógusok számára, szakmai gyakorlat hallgatók számára
  • Fenntartó és képzési intézmények integrált hálózatának kiépítése, melyek az eredmények fenntartható biztosításáért felelnek
  • Határon átnyúló tevékenységek oktatási intézmények között óvodások és diákok számára
  • A szülők, akik a közös képzési környezet egy részét alkotják, tudatos bevonása és tájékoztatása a többnyelvű oktatás előnyeiről

Alapadatok


Vezető partner

Pannon Egyetem

Email:

kancellaria@uni-pannon.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 768 564,61

Teljes költségvetés:

€ 904 193,66

Időtartam:

09/2016 - 08/2019

Projektpartnerek

Veterinärmedizinische Universität Wien

Összefoglaló


A minőségi és biztonságos baromfi termékek előállítása, valamint a zoonótikus megbetegedések számának csökkentése Ausztria és Magyarország közös célja. Mindkét országban kiemelkedően fontos téma az állatjólét javítása, a környezetszennyezés csökkentése és a baromfik génmódosított összetevőktől (GMO) mentes takarmányokkal való ellátása. E célok eléréséhez a baromfi egészségügyi és takarmányozási szempontok alapvető jelentőségűek.

A bécsi állatorvosi egyetem Baromfi Klinikája, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kara e tudományterületek vezető intézményei. Együttműködésük közös kutatásokat, tanácsadási és oktatási tevékenységeket foglal magában a két intézmény eltérő, de egymást kiegészítő tudományos profiljának és infrastuktúrájának kihasználásával. A baromfitermelés takarmányozási és egészségügyi szempontjainak együttes kezelése a téma példa nélküli megközelítését jelenti a régióban, és azon túl is.

A baromfi terméktanácsok stratégiai partnerként történő bevonása, melynek célja a legjelentősebb problémák feltárása, valamint a kutatási és tanácsadási tevékenységek eredményeinek elterjesztése, a projekt egyik kulcs eleme.

A projekt eredményei magukban foglalják a tudományos közönség, a baromfi termelők és takarmány-előállítók, valamint a fogyasztók számára szóló közös publikációkat; a hallgatók szélesebb körű ismereteinek megalapozását; valamint a két baromfi szektor közötti intenzív kapcsolatok megteremtését, melynek célja a jó gyakorlatok átadása és a közös kihívások kezelése. A rendezvények és interkulturális tevékenységek a személyes kapcsolatok kialakulását segítik elő a résztvevők között.

A jelen együttműködés hosszú távon számos új projektet generálhat a baromfitermelés területén. A baromfi egészségügy és takarmányozás összefüggéseinek jobb megértése végső soron elősegíti a mezőgazdasági erőforrások hatékonyabb kihasználását, valamint hozzájárul a mezőgazdasági szektorban való megélhetés javításához és a fenntarthatóság erősítéséhez.

Alapadatok


Vezető partner

Technische Universität Graz

Email:

steinbauer@ist.tugraz.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 701 626,34

Teljes költségvetés:

€ 825 442,79

Időtartam:

01/2017 – 12/2019

Projektpartnerek

Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG)
Stiftung private Pädagogische Hochschule Burgenland
Széchenyi István Egyetem
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Összefoglaló


Az európai gazdaság jövőbeni fejlődése, az életminőség javulása nagymértékben függ a következő tényezőktől. A versenyképes termékek előállításához globális szinten korszerű folyamatokra és módszerekre van szükség, amelyben az intelligens megoldások, mint a robotika, a számítógép-tudomány és a mesterséges intelligencia fontos és meghatározó szerepet játszanak. A fenntartható gazdasági fejlődéshez új, innovatív termékekre és szolgáltatásokra van szükség. Ezeknek a céloknak az eléréséhez olyan fiatal szekemberekre van szükség, akik jártasak a robotikában és rendelkeznek a mesterséges intelligencia ismereteivel. Az ilyen, igények szerinti, közös munkával kifejlesztett munkaerőpiac jelentősen járul hozzá a stratégiai célok (intelligens, fenntartható növekedés) eléréséhez. Az új ötletek és a korszerű ismeretekkel rendelkező emberi tőke képessé teszi a régió vállalatait, hogy minőségi munkahelyeket hozzanak létre. Mindez nemcsak a stratégiai célok megvalósításához járulk hozzá, de a munkaerőpiac operatív céljait is megvalósítja. Ezen célok eléréséhez a robotika és a mesterséges intelligencia területére egy szabványos oktatási és vizsgáztatási rendszert dolgozunk ki a fiatalok számára. A magas szakmai színvonalú képzéssel a fiatalok előtt egy kivételes karrier áll. Az ECDL-vizsgarendszerhez hasonló képzési és vizsgáztatási rendszer kkidolgozása nemcsak a projektben érdekelt képzési intézmények számára fointos, de a fiatalok által megszerzett ismeretek iránti komoly elvárásokra és elfogadásra számítunk a vállalkozások részéről is. A "tanítsd az oktatót" elv  lehetzővé teszi, hogy a rendszert az egész régió területére kiterjesszük. Tekintettel arra, hogy a fentiekben leírt problémák a projekt teljes területére kiterjednek, ezért indokolt egy határokon átnyúló projekt indítása.

Alapadatok


Vezető partner

Pannon Egyetem

Email:

palyi@georgikon.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 902 151,73

Teljes költségvetés:

€ 1 061 354,98

Időtartam:

01/2017 – 12/2019

Projektpartnerek

Energieplattform NÖ-SÜD/Schneebergland
Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz GmbH
Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma

Összefoglaló


Hatékony klímavédelem és fenntartható energia ellátás - sürgetőbbek, mint valaha, és csak minden állam együttműködésével, közös munkájával érhetők el. Az első lépés az erősebb nemzetközi együttműködés felé egy szorosabb együttműködés a szomszédos országgal. Szűk keresztmetszetet képez a fenntarthatóbb energetikai rendszerekhez vezető úton jelenleg a képzett munkaerő hiánya. Magyarországon és Ausztriában már sok jól képzett szakember dolgozik az építéstechnika, elektrotechnika és a gépészet területén, akik már munkában állnak, és szeretnék átvenni az energetikai feladatokat. A korábbi REBE projektben megteremtődtek az alapjai egy olyan oktatási együttműködésnek, amelyet a REBE II valósít meg, 50 ilyen gyakorlati szakembernek nyújt konkrét, magas színvonalú képzési és továbbképzési lehetőséget egy minősített energia technikus pilotképzéssel. Az új szabályok az Európai Felsőoktatási Térségben lehetővé teszik, hogy ezt a képzést Ausztria és Magyarország közösen valósítsák meg. A hallgatók ebben a három féléves képzésben széles körű ismereteket szereznek az energetika műszaki alapjairól, az energiahatékonyságról és a megújuló energiákról, továbbá kompetenciákat szereznek a határon átnyúló együttműködésről. Megszerezhetik a diplomás mérnök képesítést további két vagy három félév elvégzésével. Bilaterális oktatási rendezvények, projektekmunkák és kiegészítő intézkedések, - mint például a regionális diplomamunka börze az egyetemek és vállalkozások közötti szorosabb együttműködés érdekében, határon átnyúló platform az innovatív, regionális pilotprojektek bemutatása céljából – járulnak hozzá az oktatási együttműködés és a tudástranszfer intenzitásának fokozásához a határ menti régióban. A kétoldalú energiatechnikus képzést a projekt sikeres befejezését követően rendszeresen végzi majd az érintett négy oktatási intézmény Keszthely, WR. Neustadt, Weiz és Győr. A "bilaterális végzősök" növekvő száma pozitív hatással lesz a határon átnyúló együttműködés fenntartható növelésére.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk