Interreg ornament

SO42 Képzés

Alapadatok


Vezető partner

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Email:

josef.staar@noel.gv.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 2 462 732,05

Teljes költségvetés:

€ 2 897 331,83

Időtartam:

02/2016 - 10/2019

Projektpartnerek

Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Soproni Egyetem
Stadtschulrat für Wien Europa Büro
Wiener Kinderfreunde
Land Burgenland

Összefoglaló


A nyelvi, a társadalmi és az interkulturális ismeretek a pozitív fejlődés alapvető tényezői a határ menti régiókban, melyek a jövendő határon átnyúló együttműködések alapját képezik. Az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és gazdasági indokok is e készségek korai fejlesztése mellett szólnak. Továbbá a korai nyelvtanulás gazdagítja az egyén személyiségét és későbbi karrierjében versenyképessége fontos alapját képezi. A projekt ezért az óvodás és az iskolás korúak fent említett legfontosabb kompetenciáinak fejlesztését helyezi előtérbe, melyhez a partnerek határon átnyúló együttműködésben új, innovatív módszereket dolgoznak ki. A projekt innovatív részét jelenti a szisztematikus megközelítés (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás / pedagógiai képzés) és a projektterületen a folyamatos nyelvfejlesztés minőségének fejlesztése.

Fő kimenetek:

  • Új módszertani-didaktikai anyagok átfogó csomagjának kidolgozása a szomszédos nyelvek / többnyelvűség az óvoda-iskola átmenet időszakában történő képzéséhez.
  • Elektronikus tudásplatform létrehozása az új innovációs módszerek és anyagok fenntartható használatához és a hálózatépítéshez, a pedagógusok aktuális tudományos ismeretek szerinti képzésének megvalósítása.


Módszer:

  • Megfelelő képzés, határon átnyúló továbbképzési lehetőségek, hálózatépítés a pedagógusok számára, szakmai gyakorlat hallgatók számára
  • Fenntartó és képzési intézmények integrált hálózatának kiépítése, melyek az eredmények fenntartható biztosításáért felelnek
  • Határon átnyúló tevékenységek oktatási intézmények között óvodások és diákok számára
  • A szülők, akik a közös képzési környezet egy részét alkotják, tudatos bevonása és tájékoztatása a többnyelvű oktatás előnyeiről

Alapadatok


Vezető partner

Pannon Egyetem

Email:

kancellaria@uni-pannon.hu

ERFA társfinanszírozás:

€ 768 564,61

Teljes költségvetés:

€ 904 193,66

Időtartam:

09/2016 - 08/2019

Projektpartnerek

Veterinärmedizinische Universität Wien

Összefoglaló


A minőségi és biztonságos baromfi termékek előállítása, valamint a zoonótikus megbetegedések számának csökkentése Ausztria és Magyarország közös célja. Mindkét országban kiemelkedően fontos téma az állatjólét javítása, a környezetszennyezés csökkentése és a baromfik génmódosított összetevőktől (GMO) mentes takarmányokkal való ellátása. E célok eléréséhez a baromfi egészségügyi és takarmányozási szempontok alapvető jelentőségűek.

A bécsi állatorvosi egyetem Baromfi Klinikája, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kara e tudományterületek vezető intézményei. Együttműködésük közös kutatásokat, tanácsadási és oktatási tevékenységeket foglal magában a két intézmény eltérő, de egymást kiegészítő tudományos profiljának és infrastuktúrájának kihasználásával. A baromfitermelés takarmányozási és egészségügyi szempontjainak együttes kezelése a téma példa nélküli megközelítését jelenti a régióban, és azon túl is.

A baromfi terméktanácsok stratégiai partnerként történő bevonása, melynek célja a legjelentősebb problémák feltárása, valamint a kutatási és tanácsadási tevékenységek eredményeinek elterjesztése, a projekt egyik kulcs eleme.

A projekt eredményei magukban foglalják a tudományos közönség, a baromfi termelők és takarmány-előállítók, valamint a fogyasztók számára szóló közös publikációkat; a hallgatók szélesebb körű ismereteinek megalapozását; valamint a két baromfi szektor közötti intenzív kapcsolatok megteremtését, melynek célja a jó gyakorlatok átadása és a közös kihívások kezelése. A rendezvények és interkulturális tevékenységek a személyes kapcsolatok kialakulását segítik elő a résztvevők között.

A jelen együttműködés hosszú távon számos új projektet generálhat a baromfitermelés területén. A baromfi egészségügy és takarmányozás összefüggéseinek jobb megértése végső soron elősegíti a mezőgazdasági erőforrások hatékonyabb kihasználását, valamint hozzájárul a mezőgazdasági szektorban való megélhetés javításához és a fenntarthatóság erősítéséhez.

Alapadatok


Vezető partner

Technische Universität Graz

Email:

steinbauer@ist.tugraz.at

ERFA társfinanszírozás:

€ 701 626,34

Teljes költségvetés:

€ 825 442,79

Időtartam:

01/2017 – 12/2019

Projektpartnerek

Oesterreichische Computer Gesellschaft (OCG)
Stiftung private Pädagogische Hochschule Burgenland
Széchenyi István Egyetem
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Összefoglaló


Az európai gazdaság jövőbeni fejlődése, az életminőség javulása nagymértékben függ a következő tényezőktől. A versenyképes termékek előállításához globális szinten korszerű folyamatokra és módszerekre van szükség, amelyben az intelligens megoldások, mint a robotika, a számítógép-tudomány és a mesterséges intelligencia fontos és meghatározó szerepet játszanak. A fenntartható gazdasági fejlődéshez új, innovatív termékekre és szolgáltatásokra van szükség. Ezeknek a céloknak az eléréséhez olyan fiatal szekemberekre van szükség, akik jártasak a robotikában és rendelkeznek a mesterséges intelligencia ismereteivel. Az ilyen, igények szerinti, közös munkával kifejlesztett munkaerőpiac jelentősen járul hozzá a stratégiai célok (intelligens, fenntartható növekedés) eléréséhez. Az új ötletek és a korszerű ismeretekkel rendelkező emberi tőke képessé teszi a régió vállalatait, hogy minőségi munkahelyeket hozzanak létre. Mindez nemcsak a stratégiai célok megvalósításához járulk hozzá, de a munkaerőpiac operatív céljait is megvalósítja. Ezen célok eléréséhez a robotika és a mesterséges intelligencia területére egy szabványos oktatási és vizsgáztatási rendszert dolgozunk ki a fiatalok számára. A magas szakmai színvonalú képzéssel a fiatalok előtt egy kivételes karrier áll. Az ECDL-vizsgarendszerhez hasonló képzési és vizsgáztatási rendszer kkidolgozása nemcsak a projektben érdekelt képzési intézmények számára fointos, de a fiatalok által megszerzett ismeretek iránti komoly elvárásokra és elfogadásra számítunk a vállalkozások részéről is. A "tanítsd az oktatót" elv  lehetzővé teszi, hogy a rendszert az egész régió területére kiterjesszük. Tekintettel arra, hogy a fentiekben leírt problémák a projekt teljes területére kiterjednek, ezért indokolt egy határokon átnyúló projekt indítása.


buildings
1. Prioritás
KKV-K&
VERSENYKÉPESSÉGE
envira
2. Prioritás
KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HATÉKONY
ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS
rail
3. Prioritás
FENNTARTHATÓ
KÖZLEKEDÉS
institution
4. Prioritás
JOBB INTÉZMÉNYI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

A weboldal cookie-kat (HTTP-sütiket) használ a jobb működésért. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információk